Research Article


DOI :10.26650/arcp2019-589773   IUP :10.26650/arcp2019-589773    Full Text (PDF)

From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes

Zeynep Zafer Esenyel

From a phenomenological point of view on the relationship between art and philosophy, we can see that both of them refer to a pre-subjective and a preobjective field. In this context, art becomes a creative activity that makes the world itself visible in a way independent of all human values and judgments, rather than giving a representation of the objective world. However, its creativity is shaped not only due to the artistic abilities but to the fact of being actually a corporeal entity. Perceiving refers to an endless creation since it emerges as the founding activity of the body anchored in the world. The artist, like the philosopher, whether with words or brush strokes also has the possibility to express this primordial perception which is prior to all the correction and the arrangement of mind, in its birth. The pre-reflexive ground of perception refers to an existence which is both individual and collective as being filled with invisible meaning horizons. The aesthetical experience arises in seizing this existence. But in order to understand this, the true nature of the vision must be conceived. This paper tries to indicate the role that aesthetic experience plays in making the Logos of the primordial world visible. In this context, the relation between Merleau-Ponty and Paul Cézanne, who is a very important figure for him, is considered from both philosophy and art as well as from a philosopher and a painter. What we encounter here is not a philosophy of art nor an aesthetics, but the artistic nature of philosophy itself.

DOI :10.26650/arcp2019-589773   IUP :10.26650/arcp2019-589773    Full Text (PDF)

Doğal Dünyanın Logos’undan Estetik Dünyanın Logos’una: Cézanne’nın Dinleyen Gözleri

Zeynep Zafer Esenyel

Sanat ve felsefe arasındaki ilişki üzerine fenomenolojik açıdan düşünürsek, her ikisinin de bir öznellik ve nesnellik öncesi alana gönderimde bulunduklarını görebiliriz. Bu bağlamda sanat, artık nesnel dünyanın bir temsilini vermekten ziyade, dünyanın kendisini tüm insani değerler ve yargılar alanından bağımsız bir şekilde görünür kılan yaratıcı bir etkinliğe dönüşür. Zira yaratıcılığı sadece sanatçının yetilerine değil, aslında vücutlu bir varlık oluşuna bağlı olarak şekillenir. Algılamak, vücuduyla dünya içine demir atan varlığın kurucu etkinliği olarak karşımıza çıktığı için tüketilemez bir yaratıma işaret eder. Sanatçı da filozof gibi ister sözcükleriyle, ister fırça darbeleriyle aklın tüm düzeltme ve düzenlemelerine öncel olan bu ilksel algıyı doğum halinde ifade edebilme olanağına sahiptir. Algının pre-refleksif zemini görünmez anlam ufuklarıyla dolu olarak hem bireysel hem de kolektif bir varoluşa işaret eder. Estetik deneyim, tam da bu varoluşun yakalanmasında ortaya çıkar. Zira bunu kavrayabilmek için görme’nin gerçek doğası anlaşılmalıdır. Bu çalışma, estetik deneyimin ilksel dünyanın Logos’unu görünür kılmada oynadığı role temas etmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Merleau-Ponty ve onun için oldukça önemli bir figür olan Paul Cézanne arasındaki ilişki, hem filozof ve ressam hem de felsefe ve sanat açısından değerlendirilmektedir. Burada karşımıza çıkacak olan şey, bir sanat felsefesi ya da estetikten çok, felsefenin kendisinin sanatsal doğasıdır.


PDF View

References

 • Baudrillard, Jean. Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği. Çev. Oğuz Adanır. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005. google scholar
 • Brodsky, Joyce. “A Paradigm Case for Merleau-Ponty: the Ambiguity of Perception and the Paintings of Paul Cézanne”. In Artibus et Historiae. IRSA s.c., 1981. Vol. 2. No. 4. 125-134. https://www.jstor.org/stable/1483119. google scholar
 • Da Silva-Charrak, Clara. Merleau-Ponty, Le Corps et Le Sens. Paris: Presses Universitaires de France, 2005. google scholar
 • Figal, Günter. “Merleau-Ponty and Cezanne on Painting”. In Merleau-Ponty at the Limits of Art, Religion, and Perception. Ed. Kascha Semonovitch and Neal DeRoo. New York: Continuum International Publishing Group, 2010. 30-41. google scholar
 • Hodge, Susie. Cézanne. 500 Görsel Eşliğinde Yaşamı ve Eserleri. Çev. Seda Yörüker. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2013. google scholar
 • Husserl, Edmund. Cartesian Meditations. An Introduction to Phenomenology. Trans. Dorion Cairns. The Hague: Martinus Nijhoff, 1960. google scholar
 • Kaushik, Rajiv. Art and Institution, Aesthetics in the Late Works of Merleau-Ponty. New York: Continuum International Publishing Group, 2011. google scholar
 • Klee, Paul. “Creative Credo”. sec. 1. Tribune der Kunst und Zeit. 1920. google scholar
 • Merleau-Ponty, Maurice. Göz ve Tin, Çev. Ahmet Soysal. İstanbul: Metis Yayınları, 2006. google scholar
 • -------------------------------. Algılanan Dünya. Çev. Ömer Aygün. İstanbul: Metis Yayınları, 2008. google scholar
 • ------------------------------. Sens et Non-sens. Paris: Ѐditions Gallimard, 2009. google scholar
 • ------------------------------. Phénoménologie de la Perception. Paris: Ѐditions Gallimard, 2012. google scholar
 • ------------------------------. Le Visible et L’invisible. Paris: Ѐditions Gallimard, 2013. google scholar
 • -------------------------------. “Cézanne’nın Kuşkusu”.Çev. Mehmet Adam. Cogito. Maurice Merleau-Ponty. Sayı: 88. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017. 45-63. google scholar
 • Mirvish, Adrian. “Sartre and the Lived Body: Negation, Non-Positional Self Awareness and Hodological Space”. Sartre on the Body. Ed. Katherine J. Morris. Palgrave: Macmillan, 2010, 67-84. google scholar
 • Sartre, Jean-Paul. L'Être et le Néant, Essai d’ontologie Phénoménologique. Paris: Ѐditions Gallimard, 2013. google scholar
 • Şan, Emre. “Estetik Dünyanın Logos’u”. Dünyanın Teni, Merleau-Ponty Felsefesi Üzerine İncelemeler. Hazırlayan Zeynep Direk. İstanbul: Metis Yayınları, 2017, 212-230. google scholar
 • Wiscus, Jessica. The Rhythm of Thought, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2013. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Zafer Esenyel, Z. (2019). From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes. Archives of Philosophy, 0(50), 43-63. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773


AMA

Zafer Esenyel Z. From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes. Archives of Philosophy. 2019;0(50):43-63. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773


ABNT

Zafer Esenyel, Z. From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes. Archives of Philosophy, [Publisher Location], v. 0, n. 50, p. 43-63, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Zafer Esenyel, Zeynep,. 2019. “From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes.” Archives of Philosophy 0, no. 50: 43-63. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773


Chicago: Humanities Style

Zafer Esenyel, Zeynep,. From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes.” Archives of Philosophy 0, no. 50 (Jul. 2024): 43-63. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773


Harvard: Australian Style

Zafer Esenyel, Z 2019, 'From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes', Archives of Philosophy, vol. 0, no. 50, pp. 43-63, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773


Harvard: Author-Date Style

Zafer Esenyel, Z. (2019) ‘From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes’, Archives of Philosophy, 0(50), pp. 43-63. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773 (24 Jul. 2024).


MLA

Zafer Esenyel, Zeynep,. From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes.” Archives of Philosophy, vol. 0, no. 50, 2019, pp. 43-63. [Database Container], https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773


Vancouver

Zafer Esenyel Z. From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes. Archives of Philosophy [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];0(50):43-63. Available from: https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773 doi: 10.26650/arcp2019-589773


ISNAD

Zafer Esenyel, Zeynep. From the Logos of the Natural World to the Logos of the Aesthetical World: Cézanne’s Listening Eyes”. Archives of Philosophy 0/50 (Jul. 2024): 43-63. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589773TIMELINE


Submitted18.04.2019
Last Revision03.05.2019
Accepted12.05.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.