Research Article


DOI :10.26650/arcp2019-589804   IUP :10.26650/arcp2019-589804    Full Text (PDF)

Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience

Güncel Önkal

The position of art in its juxtaposition of progress and development can be historically brought back to the position of its object in the context of its ideological and iconological discussion. The distortion of the art object in the aesthetic experience is not about the subject, but about the expectation that the art object establishes the art world among different forms of evaluation as the object of an evaluation act. The jurisdiction of criticism cannot be put forward at this point, and cannot be talked about, as a result of its relevance to its ontological and epistemological bases. With all its experienced actors, the world of art is not a world of aesthetic experience with appreciation. In this study, how the object of art is distorted in aesthetic experience in the new art world created by the relevance of art will be handled from the perspective of Shusterman.

DOI :10.26650/arcp2019-589804   IUP :10.26650/arcp2019-589804    Full Text (PDF)

İlişkisel Bir “Dünya” Olarak Sanat ve Nesnenin Yeni Estetik Deneyimde Bozulumu

Güncel Önkal

Sanatın ilerleme ve gelişme düşüncesi kıskacında konumlandırılışı tarihsel olarak onun ideolojik ve ikonolojik tartışma bağlamında nesnesinin konumlandırılışına geri götürülebilir. Sanat nesnesinin estetik deneyimde bozulumu özneden hareketle değil, sanat nesnesinin bir değerlendirme ediminin nesnesi olarak farklı değerlendirme biçimleri arasında sanat dünyasını kurması beklentisi ile ilgilidir. Beğeni yargısı bu noktada ortaya konulamaz, hakkında konuşulamaz, ontolojik ve epistemolojik dayanakları ile ilişkiselliğin sonucu olarak karşımıza çıkar. Deneyimsel tüm aktörleri ile sanat dünyası beğeniye dayanan bir estetik deneyim dünyası değil artık salt deneyimin gelip geçiciliğinin vücut bulmasıdır. Bu çalışmada sanatın ilişkiselliğinin yarattığı yeni sanat dünyasında sanat nesnesinin estetik deneyimde nasıl bozuluma uğratıldığı Shustermancı bakış açısıyla ele alınacaktır. 


PDF View

References

 • Bourdieu, Pierre, Sanatın Kuralları: Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı, çev. N. K. Sevil, 2. Baskı, İstanbul: YKY, 2006. google scholar
 • Heidegger, Martin, Sanat Eserinin Kökeni, çev. F. Tepebaşlı, 2. baskı, Ankara: DeKi, 2011. google scholar
 • Marcuse, Herbert, Özgürlük Üzerine Bir Deneme, çev. S. Soysal, İstanbul: Ayrıntı, 2013. google scholar
 • Mitchell, W.J. T., İkonoloji: İmaj, Metin, İdeoloji, çev.H. Arslan, İstanbul: Paradigma,2005. google scholar
 • Panofsky, Erwin. İkonoloji Araştırmaları: Rönesans Sanatında İnsancıl Temalar, (çev. O. Düz), İstanbul: Pinhan, 2012. google scholar
 • Shusterman, Richard, A Disciplinary Proposal, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 57, No. 3 (Summer, 1999), 299-313. google scholar
 • Shusterman, Richard, “Aesthetic experience: from analysis to eros”, Aesthetic Experience (ed. R. Shusterman, A. Tomlin), New York , London: Routledge, 2008a.79-98. google scholar
 • Shusterman, Richard, Body Consciousness: A Philosophy of Mindfulness and Somaesthetics. Cambridge Uni. Press, 2008b. google scholar
 • Tanilli, Server, “Yüzyılımız Sanatta Bir Devrimle Başladı”, FelsefeLogos, 1998/3, google scholar
 • Tolstoy, L N., Sanat Nedir? (çev. M. Beyhan) İstanbul: T. İş Bankası Yayınları, 2016. google scholar
 • Yegerov, Anatoli, “The Progress Development of Art: Is there such a thing as progress in art?” Problems of Contemporary Aesthetics içinde, (edts. A.Zis, T. Lyumbimova, M. Ovsyannikov) Moskova: Raduga Pub., 9-48, 1984. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Önkal, G. (2019). Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience. Archives of Philosophy, 0(50), 9-16. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804


AMA

Önkal G. Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience. Archives of Philosophy. 2019;0(50):9-16. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804


ABNT

Önkal, G. Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience. Archives of Philosophy, [Publisher Location], v. 0, n. 50, p. 9-16, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Önkal, Güncel,. 2019. “Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience.” Archives of Philosophy 0, no. 50: 9-16. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804


Chicago: Humanities Style

Önkal, Güncel,. Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience.” Archives of Philosophy 0, no. 50 (Jul. 2024): 9-16. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804


Harvard: Australian Style

Önkal, G 2019, 'Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience', Archives of Philosophy, vol. 0, no. 50, pp. 9-16, viewed 21 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804


Harvard: Author-Date Style

Önkal, G. (2019) ‘Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience’, Archives of Philosophy, 0(50), pp. 9-16. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804 (21 Jul. 2024).


MLA

Önkal, Güncel,. Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience.” Archives of Philosophy, vol. 0, no. 50, 2019, pp. 9-16. [Database Container], https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804


Vancouver

Önkal G. Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience. Archives of Philosophy [Internet]. 21 Jul. 2024 [cited 21 Jul. 2024];0(50):9-16. Available from: https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804 doi: 10.26650/arcp2019-589804


ISNAD

Önkal, Güncel. Art As A Relational “World” and The Deterioration of The Object in The New Aesthetic Experience”. Archives of Philosophy 0/50 (Jul. 2024): 9-16. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589804TIMELINE


Submitted17.03.2019
Last Revision28.03.2019
Accepted04.04.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.