Research Article


DOI :10.26650/HT.2023.1241297   IUP :10.26650/HT.2023.1241297    Full Text (PDF)

Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*

Begüm ÖzbakırGül Nilhan Tuğ

Şahinler Natural Park is one of the 262 natural parks in Turkiye and was studied to identify its flora. Şahinler Natural Park is threatened by rapid population growth and rapidly expanding human activities, like all other natural areas. Accordingly, it is important to know and protect existing plant species in the Şahinler Natural Park. The study area is within the boundaries of the Kizilcahamam District of Ankara. According to P.H. Davis’s grid system, it is located in the A4 square and Irano-Turanian phytogeographic region. The altitude of the study area varies between 1450 and 1500 m. The general vegetation of the area consists of forests and glades. As a result of the evaluation of the samples collected from the study area, 112 species and sub-species taxa belonging to 84 genera were identified from 40 families. 10 of these taxa are endemic and the endemism ratio is 8.9%. According to the information and data obtained from the List of Threatened Plant Species, the conservation status of 7 species in the area was evaluated. Accordingly, there are 4 species evaluated in the LC (Low Risk) category, 1 species in the NT (Near Threatened) category, 1 species in the VU (Vulnerable) category, and 1 species in the CD (Subject to Conservation) category. When evaluated according to the red book of Turkish plants, 14 taxa were determined to be in the LC category, 1 taxon was determined to be in the NT category, and 2 taxa were determined to be in the VU category. The study area was evaluated according to the EUNIS Habitat classification criteria.

DOI :10.26650/HT.2023.1241297   IUP :10.26650/HT.2023.1241297    Full Text (PDF)

Şahinler Tabiat Parkının (Kızılcahamam/Ankara) Florasına Katkılar

Begüm ÖzbakırGül Nilhan Tuğ

Ülkemizde bulunan 262 tabiat parkından biri olan Şahinler Tabiat Parkı, diğer tüm doğal alanlar gibi, hızlı nüfus artışı ve hızla genişleyen insan faaliyetleri yüzünden tehdit altındadır. Bu anlamda, alandaki mevcut bitki türlerinin bilinmesi ve korunması önem taşımaktadır. Çalışma alanı Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi sınırları içerisindedir. P.H. Davis’in grid sistemine göre A4 karesinde ve İran- Turan fitocoğrafya bölgesinde yer almaktadır. Çalışma alanında yükseklik 1450 ve 1500 m aralığında değişiklik göstermektedir. Genel bitki örtüsü orman ve orman açıklıklarından oluşmaktadır. Çalışma alanından toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu 40 familyadan 84 cinse ait 112 tür ve tür altı seviyede takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 10’u endemiktir ve alanın endemizm oranı %8,9’dur. Tehdit Altında Bitki Türleri Listesi’nden elde edilen bilgi ve verilere göre alanda bulunan 7 türün koruma statüleri değerlendirilmiştir. Buna göre alanda LC (Düşük Riskli) kategorisinde değerlendirilen 4, NT (Tehdite yakın) kategorisinde 1, VU (Duyarlı) kategorisinde 1 ve CD (Korumaya tabi) kategorisinde değerlendirilen 1 tür bulunmaktadır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı’na göre değerlendirilme yapıldığında ise LC kategorisinde 14, NT kategorisinde 1 ve VU kategorisinde 2 takson belirlenmiştir. Alan EUNIS Habitat Sınıflandırması kriterlerine göre de değerlendirilmiştir.


PDF View

References

 • Arslan, M., Kılınç, İ. ve Vural, M. 2013. Kale-Bolu Fındığı Tabiatı Koruma Alanı florası. Biyoçeşitlilik ve Koruma,107-119. google scholar
 • Akman, Y. 1999. İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye İklimleri). Ankara. 350 pp. google scholar
 • Davis, P. H. 1965-1985. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands. Volume 1-9, University Press., Edinburgh. google scholar
 • Davis, P. H., Mill, R. R. And Tan, K. 1988. Flora Of Turkey And The East Aegean Islands (Supplement). Volume 10, University Press., Edinburgh. google scholar
 • Ekim, Tuna & Koyunce, M. & Vural, H. & Duman, H. & Aytaç, Zeki & Adıguzel, Nuri. (2000). The red book of Turkish plants, Turkish Association for the Conservation of Nature TTKD and Van Yuzuncu Yil Unv. Ankara. google scholar
 • EUNIS, 2012. European Environment Agency (Avrupa Çevre Ajansı), https://eunis.eea.europa.eu/ index.jsp google scholar
 • Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. google scholar
 • İkinci, N. ve Güner, A 2007. Flora Of The Gölcük Area (Bolu, Turkey). Turkish Journal of Botany, 87 (107), 87-107. google scholar
 • Sezen, J., 2017. Türkiye'de ve Dünyada Kolunan Alanlara Yönelik Çevre Bilincinin Önemi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi. 2 (2), 165-177. google scholar
 • Tekin, K. Gerede ve Çamlıdere Arasında Kalan İğne Yapraklı Ormanların Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Topaloğlu, S. 2005.Çamkoru Göleti Çevresi Florası (Çamlıdere). Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Uçar, A. 1996. Flora Of Abant. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Özbakır, B., & Tuğ, G.N. (2023). Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*. Herbarium Turcicum, 0(3), 14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297


AMA

Özbakır B, Tuğ G N. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*. Herbarium Turcicum. 2023;0(3):14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297


ABNT

Özbakır, B.; Tuğ, G.N. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*. Herbarium Turcicum, [Publisher Location], v. 0, n. 3, p. 14-25, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Özbakır, Begüm, and Gül Nilhan Tuğ. 2023. “Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*.” Herbarium Turcicum 0, no. 3: 14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297


Chicago: Humanities Style

Özbakır, Begüm, and Gül Nilhan Tuğ. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*.” Herbarium Turcicum 0, no. 3 (Dec. 2023): 14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297


Harvard: Australian Style

Özbakır, B & Tuğ, GN 2023, 'Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*', Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 3, pp. 14-25, viewed 8 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297


Harvard: Author-Date Style

Özbakır, B. and Tuğ, G.N. (2023) ‘Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*’, Herbarium Turcicum, 0(3), pp. 14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297 (8 Dec. 2023).


MLA

Özbakır, Begüm, and Gül Nilhan Tuğ. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*.” Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 3, 2023, pp. 14-25. [Database Container], https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297


Vancouver

Özbakır B, Tuğ GN. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*. Herbarium Turcicum [Internet]. 8 Dec. 2023 [cited 8 Dec. 2023];0(3):14-25. Available from: https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297 doi: 10.26650/HT.2023.1241297


ISNAD

Özbakır, Begüm - Tuğ, GülNilhan. Contributions to the Flora of Şahinler Natural Park (Kızılcahamam/Ankara)*”. Herbarium Turcicum 0/3 (Dec. 2023): 14-25. https://doi.org/10.26650/HT.2023.1241297TIMELINE


Submitted23.01.2023
Accepted28.04.2023
Published Online12.06.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.