Research Article


DOI :10.26650/HT.2022.1158469   IUP :10.26650/HT.2022.1158469    Full Text (PDF)

From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae)

Mehtap Tekşen

As a member of the Liliaceae family of lillies, Fritillaria is the second largest genus in the world and the largest in Türkiye. Türkiye is the country with the greatest number of Fritillaria species and the highest number of endemic species in the world. This plant is important in the ornamental plants industry and in medicine. New varieties have started to emerge as a result of breeding efforts in Türkiye, with further works still progressing. This study presents the difficulties encountered with collecting Fritillaria samples in the field, turning them into herbarium specimens, and working on herbarium specimens during revisions. During the revision studies, a few samples from living individuals in nature should be included in the collections of herbaria in order to represent the population and be transferred to future generations. This study provides the methods for preserving specimens as true to their original form as possible and protecting the necessary details. The study also mentions the processes that can be performed on some species. The inability to fully analyze and verify a characteristic during studies on herbarium samples naturally results in improper plant identification. The present study aims to guide scholars by providing certain methods for distinguishing species despite characteristics that change when drying, such as leaves, flower color, and nectarium in herbarium specimens. Knowing both the species and genetic diversity of the genus is important for being able to identify the herbarium specimens of individuals belonging to Fritillaria species without having them remain idle in the herbarium where they will be stored for years.

DOI :10.26650/HT.2022.1158469   IUP :10.26650/HT.2022.1158469    Full Text (PDF)

Doğadan Herbaryuma: Fritillaria L. (Liliaceae)

Mehtap Tekşen

Liliaceae’ye ait cinslerden biri olan Fritillaria, familyanın dünyadaki ikinci, Türkiye’deki en büyük cinsidir. Türkiye, Fritillaria’nın dünyada en fazla tür ve endemik türe sahip olduğu bir ülkedir. Cins, süs bitkisi ve tıbbi bitki olarak da önemlidir. Türkiye’de yapılan ıslah çalışmaları ile yeni çeşitler oluşmaya başlamıştır ve ıslah üzerine çalışmalar ilerlemektedir. Bu araştırmada, saha çalışmasında Fritillaria örneklerinin toplanması, herbaryum materyali haline getirilmesi, herbaryum materyalleri üzerinde yapılan çalışmalarda revizyonlar sırasında karşılaşılan zorluklara yer verilmiştir. Örneklerin mümkün olduğunca aslına sadık kalarak saklanması ve gerekli detayların korunması için yöntemler verilmiştir. Bazı türler üzerinde yapılabilecek işlemlerden bahsedilmiştir. Herbaryum örnekleri üzerinde yapılan çalışmalarda, bir karakterin doğal olarak tam analiz edilememesi, doğrulanamaması yanlış bitki isimlendirmesine neden olmaktadır. Herbaryum materyallerinde yaprak, çiçek rengi, nektaryum gibi kuruyunca değişim gösteren karakterlere rağmen türlerin ayırt edilmesinde bazı yöntemler verilerek yol göstermek amaçlanmaktadır. Fritillaria türlerine ait bireylerin herbaryum materyallerinin yıllarca saklanacağı herbaryumlarda âtıl kalmadan, teşhis edilebilir özellikte olması cinsin hem tür, hem de genetik çeşitliliğinin bilinmesi için önemlidir.


PDF View

References

 • Advay, M., Tekşen, M. & Maroofi, H. (2015). Fritillaria avromanica sp. nov. (Liliaceae) from Iran and notes on F. melananthera in Turkey. Nordic Journal of Botany, 33, 526-531. https://doi. org/10.1111/njb.00780 google scholar
 • Advay, M., Rix, M., & Tekşen, M. (2022). Fritillaria kordestanica (Liliaceae), a new species from western Iran. Phytotaxa, 554(1), 70-76. http://dx.doi.Org/10.11646/phytotaxa.554.1.5 google scholar
 • Ahmadi-Roshan, M., Karimzadeh, G., Babaei, A. & Jafari, H. (2016). Karyological studies of Fritillaria (Liliaceae) species from Iran. Cytologia, 81, 133-141. https://doi.org/10.1508/ cytologia.81.133 google scholar
 • Akyol, Y., Yetişen, K., & Özdemir, C. (2014). The Morphological and Anatomical Studies on Fritillaria caucasica J.F. Adam (Liliaceae). SDU Journal of Science, 9(1), 12-19. google scholar
 • Alan, S. (2008). An endemic species in Turkey: Morphological and anatomical investigation on Fritillaria fleischeriana Steudel & Hochst. ex Schultes & Schultes fil. (Liliaceae). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 15(2), 115-124. google scholar
 • Aslay, M., Çukadar, K., Ünlü, H. M., Kadıoğlu, Z., Tekşen, M., & Kaya, E. (2009). Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı Çok Yıllık Bitki Türlerinin (Fritillaria L. spp. ve Tchihatchewia isatidea Boiss.) Kültüre Alınması (TÜBİTAK, KAMAG 105G068, Alt proje no: 106G022). google scholar
 • Aslay, M., Tekşen, M., Alp, Ş. ve Ellialtıoğlu, Ş. Ş. (2021). Terslâle. Kazaz, S., Yalçın Mendi, N. Y. (Edlr.), Süs Bitkileri Islahı (Türler) kitabı içinde (s. 507-547). Ankara: Gece Kitaplığı. google scholar
 • Aslay, M., Ünlü, H.M., Kadıoğlu, Ş., Tuncer, S., & Kaya E. (2019). Development of new varieties from Turkeys endemic species -Fritillaria michailovskyi Fomin. Zencirkıran, M. (Ed.), Researches In Landscape and Ornamental Plants kitabı içinde (s. 27-48). Ankara: Gece Kitaplığı. google scholar
 • Aslay, M., Ünlü, H.M., Kadıoğlu, Z., Tuncer, S., Kaya, E. (2016). Tescil Edilmiş Ters Lale Süs Bitkisi Çeşitleri “Vuslat ve Aslay”. VI. Süs Bitkileri Kongresi’nde sunulan bildiri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya. google scholar
 • Aytaç, Z., & Tekşen, M. (2004). Türkiye’nin Fritillaria L. (Liliaceae) Cinsinin Revizyonu (TÜBİTAK, TBAG 100T121). google scholar
 • Badfar-Chaleshtori, S., Shiran, B., Kohgard, M., Mommenia, H., Hafizi, A., Khodambashi, M., Mirakhorli, N., & Sorkheh, K. (2012). Assessment of genetic diversity and structure of Imperial Crown (Fritillaria imperialis L.) populations in the Zagros region of Iran using AFLP, ISSR and RAPD markers and implications for its conservation. Biochemical Systematics and Ecology, 42, 35-48. https://doi.org/10.1016/j.bse.2011.12.027 google scholar
 • Baker J. G. (1874). Revision of the genera and species of Tulipeae. Journal of the Linnean Society Botany, 14, 211-310. https://doi. org/10.1111/j.1095-8339.1874.tb00314.x google scholar
 • Boissier, P. E. (1884). Flora Orientalis 5. Genevae et Basileae p. 868. https://doi.org/10.5962/bhl.title.20323 google scholar
 • Çelebi, A., Tekşen, M., Açık, L., & Aytaç, Z. (2008). Taxonomic relationships in genus Fritillaria (Liliaceae): Evidence from RAPD-PCR and SDS-PAGE of seed proteins. Acta Botanica Hungarica, 50, 325-343. https://doi.org/10.1556/ABot.50.2008.3-4.11 google scholar
 • Day, P. D., Berger, M., Hill, L., Fay, M. F., Leitch, A. R., Leitch, I. J., & Kelly, L. J. (2014). Evolutionary relationships in the medicinally important genus Fritillaria L. (Liliaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 80, 11-19. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2014.07.024 google scholar
 • Demirpolat, A. (2022). Anatomical and Palynological Characters of Endemic Fritillaria gencensis Yıld., Kılıç & A.Demirp. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 9(3), 734-740. google scholar
 • Fay, M. F., & Chase, M. W. (2000). Modern Concepts of Liliaceae with a Focus on the Relationships of Fritillaria. Curtis’s Botanical Magazine 17, 146-149. https://doi.org/10.1111/1467-8748.00258 google scholar
 • Feinbrun-Dothan, N. (1986). Flora Palaestina, 4, 32-39. Jerusalem: The Israel Academy of Sciences. google scholar
 • Hao, D.-D., Gu, X.-J., Xiao, P.-G., & Peng, Y. (2013). Phytochemical and biological research of Fritillaria medicinal resources. Chinese Journal of Natural Medicine, 11, 330-344. https://doi. org/10.1016/S1875-5364(13)60050-3 google scholar
 • Hazbavi, F., Hosseini, S., Mirzaghaderi, G., & Advay, M. (2019.) Karyotypic variation in five species of the genus Fritillaria (Liliaceae). Iranian Journal of Botany, 25(2), 126-134. https:// doi.org/10.22092/ijb.2019.125656.1232 google scholar
 • Hill, L. (2014). Fritillaria. A list of published names, ver. 4.6. Retrieved from www.fritillariaicones.com/info/names/frit.names.pdf (Haziran 2022). google scholar
 • Hosseini, S. (2018). Pollen Morphology of Some Fritillaria L. Species (Liliaceae) From Iran. Pakistan Journal of Botany, 50, 2311-2315. google scholar
 • IPNI. (2022) International Plant Names Index. Published on the Internet http://www.ipni.org">http://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew. Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens, retrieved from: http://www.ipni.org (Haziran 2022). google scholar
 • Jafari, H., Babaei, A., Karimzadeh, G., & Ahmadi-Roshan, M. (2014). Cytogenetic study on some Fritillaria species of Iran. Plant Systematics and Evolution, 300, 1373-1383. https://doi. org/10.1007/s00606-013-0968-6 google scholar
 • Jordanov, D. (Ed.) (1964). Flora Reipublicae Popularis Bulgaricae, 2, 254-265. Aedibus Acad. Sci. Bulgaricae Serdicae. google scholar
 • Kamari, G. (1984). Caryosystematic studies of Fritillaria L. (Liliaceae) in Greece. 1. Webbia, 38, 723-731. https://10.1080/00837792.1984.10670343 google scholar
 • Kamari, G., & Phitos, D. (2006). Karyosystematic study of Fritillaria messanensis s.l. (Liliaceae). Willdenowia, 36, 217-233. https:// doi.org/10.3372/wi.36.36118 google scholar
 • Kamari, G., Zahos, At., & Siagou, I. (2017). A new yellow-flowered Fritillaria species (Liliaceae) from Mt. Tisseon, continental Greece and its taxonomic relationships. Phytotaxa, 328, 227242. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.328.3.2 google scholar
 • Kamari, G. B. (1991). The genus Fritillaria L. in Greece: taxonomy and karyology. Botanika Chronika, 10, 253-270. google scholar
 • Kandemir, N., Çelik, A. ve Ullah, F. (2022). Comparative micro-anatomical features of endemic Fritillaria taxa growing in the Mediterranean region (Turkey). Flora 290, 152049, 14 pp. https://doi.org/10.1016/j.flora.2022.152049 google scholar
 • Khaniki, G. B. (1997a). Fritillaria atrolineata (Liliaceae,) a new species from Iran. Edinburgh Journal of Botany, 54(2), 171-181. google scholar
 • Khaniki, G. B. (1997b). Fritillaria chlororhabdota (Liliaceae), a new species from Iran. Herbertia, 52, 140-152. google scholar
 • Khaniki, G. B. (2003). Fruit and seed morphology in Iranian species of Fritillaria subgenus Fritillaria (Liliaceae). Pakistan Journal of Botany, 35, 313-322. google scholar
 • Khaniki, G. B., & Persson, K. (1997). Nectary morphology in southwest Asian Fritillaria (Liliaceae). Nordic Journal of Botany, 17, 579-611. https://doi.org/10.1111/j.1756-1051.1997.tb00355.x google scholar
 • Khaniki, G. B. (2002a). Chromosome number of Fritillaria subgenera Petilium and Theresia (Liliaceae). Nucleus, 45, 6-11. google scholar
 • Khaniki, G. B. (2002b). Chromosome number of all Iranian species of Fritillaria caucasica group (Liliaceae). Nucleus, 45, 103-108. google scholar
 • Khaniki, G. B. (2002c). Chromosome number of Iranian species of Fritillaria crassifolia group (Liliaceae). Nucleus, 45, 109-113. google scholar
 • Khaniki, G. B. (2003). Fruit and seed morphology in Iranian species of Fritillaria subgenus Fritillaria (Liliaceae). Pakistan Journal of Botany, 35, 313-322. google scholar
 • Khaniki, G. B. (2005). Giemsa C-banding studies on interphase nuclei of Iranian species of Fritillaria and Rhinopetalum (Liliaceae). Proceedings of the National Academy Sciences. India Section B, 75, 294-304. google scholar
 • Khourang, M., Babaei, A., Sefidkon, F., Naghavi, M. R., Asgari, D., & Potter, D. (2014). Phylogenetic relationship in Fritillaria spp. of Iran inferred from ribosomal ITS and chloroplast trnL-trnF sequence data. Biochemical Systematics and Ecology, 57, 451457. https://doi.org/10.1016/j.bse.2014.10.001 google scholar
 • Kiani, M., Mohammadi, S., Babaei, A., Sefidkon, F., Naghavi, M.R., Ranjbar, M., Razavi, S. S., Saeidi, K., Jafari, H., Asgari, D., & Potter, D. (2017.) Iran supports a great share of biodiversity and floristic endemism for Fritillaria spp. (Liliaceae): a review. Plant Diversity, 39, 245-262. http://dx.doi.org/10.1016/j.pld.2017.09.002 google scholar
 • Losina-Losinskaja, A. (1968). Fritillaria L. In: Komarov, V.L. (Ed.) Flora of the USSR, 4: 232-246. Israel: Israel Program for Scientific Translations. google scholar
 • Karakaş Metin, Ö., Türktaş, M., Aslay, M., & Kaya, E. (2013). Evaluation of the genetic relationship between Fritillaria species from Turkey’s flora using fluorescent-based AFLP. Turkish Journal of Biology, 37, 273-279. https://doi.org/10.3906/biy-1207-62 google scholar
 • Namazi, F., Sharifi-Tehrani, M., & Shabani, L. (2017). Anatomical study on Fritillaria species in Iran. Bangladesh Journal of Botany, 46(1), 93-101. google scholar
 • Özler, H. & Pehlivan, S. (2007). Comparison of pollen morphological structures of some taxa belonging to Asparagus L. and Fritillaria L. (Liliaceae) from Turkey. Bangladesh Journal of Botany, 36, 111-120. https://doi.org/10.3329/bjb.v36i2.1498 google scholar
 • Peruzzi, L. (2016). A new infrafamilial taxonomic setting for Liliaceae, with a key to genera and tribes. Plant Biosystems, 150, 13411347. https://doi.org/10.1080/11263504.2015.1115435 google scholar
 • Peruzzi, L., Leitch, I. J., & Caparelli, K. F. (2009). Chromosome diversity and evolution in Liliaceae. Annals of Botany, 103, 459475. https://doi.org/10.1093/aob/mcn230 google scholar
 • Pınar, S. M., & Behçet, L. (2012). Anatomical, morphological and palynological study on Turkish endemic Fritillaria baskilensis (Liliaceae). Bocconea, 24, 305-310. google scholar
 • Post, G. E., & Dinsmore, J. E. (1933). Flora of Syria, Palestine and Sinai, 2, 549-552. Beirut, Lebanon: American Press, p. 639. google scholar
 • Rechinger, K. H. (1990). Fritillaria L. In: Rechinger, K. H. (Ed.) Flora Iranica, 165: 61-76. Graz, Austria: Akademic Druck und Verlagsanstalt. google scholar
 • Rix, E. M. (1971). Three New Fritillaries From Eastern Turkey. Notes from the Royal Botanic Garden, 31: 125-129. google scholar
 • Rix, E. M. (1974). Notes on Fritillaria (Liliaceae) in the eastern Mediterranean region. I & II. Kew Bulletin, 29, 647-648. https:// doi.org/10.2307/4108130 google scholar
 • Rix, E. M. (1975). Notes on Fritillaria (Liliaceae) in the eastern Mediterranean region III. Kew Bulletin, 30, 153-162. https://doi. org/10.2307/4102882 google scholar
 • Rix, E. M. (1977). Fritillaria in Iran. Iran Journal of Botany, 1, 75-95. google scholar
 • Rix, E. M. (1980). Fritillaria L. In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. (Edlr.) Flora Europaea, 5, 31-34. Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Rix, E. M. (1983). Materials for a Flora of Turkey XXXVIII. Notes from the Royal Botanic Garden, 41, 52-53. google scholar
 • Rix, E. M. (1984). Fritillaria L. In: Davis, P. H. (Ed.) Flora of Turkey and the east Aegean Islands, 8, 284-302. Edinburgh University Press, Edinburgh. google scholar
 • Rix, E. M. (1998.) Fritillaria whittallii. New Plantsman, 5, 110-113. google scholar
 • Rix, E. M. (2001). Fritillaria. A revised classification together with an updated list of species. The Fritillaria Group of the Alpine Garden Society, United Kingdom, p. 14. google scholar
 • Rix, E. M. (2006). Fritillaria polunini (Liliaceae). Curtis’s Botanical Magazine, 23, 48-50. google scholar
 • Rix, E. M. (2011). 711. Fritillaria hermonis. Curtis’s Botanical Magazine, 28, 169-175. https://doi.org/10.1111/j.1467-8748.2011.01743.x google scholar
 • Rix, E. M. (2019). Fritillaria forbesii (Liliaceae). Curtis’s Botanical Magazine, 36, 95-105. https://doi.org/10.1111/curt.12278 google scholar
 • Rix, E. M., & Zarrei, M. (2007). 581. Fritillaria gibbosa: Liliaceae. Curtis’s Botanical Magazine, 24(1), 50-53. google scholar
 • Roguz, K., Bajguz, A., Gotebiewska, A., Chmur, M., Hill, L., Kalinowski, R, Schönenberger, J., Stpiczynska, M., & Zych, M. (2018). Functional Diversity of Nectary Structure And Nectar Composition in The Genus Fritillaria (Liliaceae). Frontiers in Plant Science, 9, 1246. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01246 google scholar
 • R0nsted, N., Law, S., Thornton, H., Fay, M. F., & Chase, M. W. (2005). Molecular phylogenetic evidence for the monophyly of Fritillaria and Lilium (Liliaceae; Liliales) and the infrageneric classification of Fritillaria. Molecular Phylogenetics and Evolution, 35, 509527. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2004.12.023 google scholar
 • Samaropoulou, S., Bareka, P., & Kamari, G. (2016). Karyomorphometric analysis of Fritillaria montana group in Greece. Comparative Cytogenetics, 10, 679-695. https://doi. org/10.3897/CompCytogen.v10i4.10156 google scholar
 • Samaropoulou, S., Bareka, P., & Kamari, G. (2019a). Hybridization and karyotype variability of three endemic Fritillaria L. (Liliaceae) in Argolis Peninsula (Greece). Plant Biosystems, 154(3), 1-13. https://doi.org/10.1080/11263504.2019.1612478 google scholar
 • Samaropoulou, S., Bareka, P., Bouranis, D. L., & Kamari, G. (2019b). Seed morphology in the genus Fritillaria (Liliaceae) from Greece and its taxonomic significance. Phytotaxa, 416, 223-237. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.416.4.1 google scholar
 • Samaropoulou, S., Bareka, P., Bouranis, D. L., & Kamari, G. (2021). Studies on the pollen morphology of Fritillaria (Liliaceae) taxa from Greece. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 156(4), 947-958. https://doi.or g/10.1080/11263504.2021.1985000 google scholar
 • Schultes, J. A., & Schultes, J. H. (1829). Fritillaria. In: Roemer, J. J., & Schultes, J. A. (Edlr.). Systema vegetabilium: secundum classes, ordines, genera, species. Cum characteribus, differentiis et synonymiis, 7, 385-399. Stuttgardtiae, Germany: Sumtibus J. G. Cottae. google scholar
 • Sharifi-Tehrani, M., & Advay, M. (2015). Assessment of relationships between Iranian Fritillaria (Liliaceae) species using chloroplast trnH-psbA sequences and morphological characters. Journal of Genetic Resources, 1, 89-100. https://doi.org/10.22080/JGR.2015.1168 google scholar
 • Tekşen, M. (2012). Fritillaria L. Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M. T. (Eds.) Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) kitabı içinde (s. 604-607). İstanbul: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. google scholar
 • Tekşen, M. (2018). Fritillaria L. Güner, A., Kandemir, A., Menemen, Y., Yıldırım, H., Aslan, S., Ekşi, G., Güner, I., & Çimen, A.Ö. (Edlr.) Resimli Türkiye Florası, 2 kitabı içinde (s. 800-876). İstanbul: ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Yayınları. google scholar
 • Tekşen, M., & Aytaç, Z. (2004). New Fritillaria L. taxa from Turkey. Israel Journal of Plant Sciences, 52(4), 347-355. google scholar
 • Tekşen, M., & Aytaç, Z. (2008). Fritillaria mughlae (Liliaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici, 45, 141-147. google scholar
 • Tekşen, M., & Aytaç, Z. (2011). The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turkish Journal of Botany, 35, 447-478. https://doi.org/10.3906/bot-0812-9 google scholar
 • Tekşen, M., & Aytaç, Z. (2014). The revision of Fritillaria L. (Liliaceae) genus in the regions in Turkey, except the Mediterranean Region. Research Journal of Biological Sciences, 9, 34-51. google scholar
 • Tekşen, M., Aytaç, Z., & Pınar, N. M. (2010). Pollen morphology of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany, 34, 397-416. https://doi.org/10.3906/bot-0907-93 google scholar
 • Thiers, B. (2022). Index Herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium, retrieved from: http://sweetgum.nybg.org/ science/ih/ (Haziran 2022). google scholar
 • Tomovic, G., Vukojic, S., Niketic, M., Zlatkovic, B., & Stevanovic, V. (2007). Fritillaria (Liliaceae) in Serbia: distribution, habitats, and some taxonomic notes. Phytologia Balcanica, 13, 359-370. google scholar
 • Türktaş, M., Aslay, M., Kaya, E., & Ertugrul, F. (2012). Molecular characterization of phylogenetic relationships in Fritillaria species inferred from chloroplast trnL-trnF sequences. Turkish Journal of Biology, 36, 552-560. https://doi.org/10.3906/biy-1201-30 google scholar
 • Turrill, W. B., & Sealy, J. R. (1980). Studies in the genus Fritillaria (Liliaceae). Hooker's Icon Pl, 39:1-2, 280 p. google scholar
 • Yıldırım, H., & Tekşen, M. (2021). Fritillaria arsusiana (Lilieae, Liliaceae), a new species from southern Anatolia. Phytotaxa, 502(2), 133-159. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.502.2.3 google scholar
 • Yıldırımlı, Ş., Kılıç, Ö., ve Demirpolat, A. (2019). A new unexpected species of Fritillatia, F. gencensis (Liliaceae) from Genç, Bingöl, Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 26(1), 1-11. google scholar
 • Wang, Q., Zhou, S.-D., Deng, X.-Y., Zhieng, Q. & He, X.-J. (2009). Comparative morphology of the leaf epidermis in Fritillaria (Liliaceae) from China. Botanical Journal of Linnean Society, 160, 93-109. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2009.00855.x google scholar
 • Wendelbo, P. (1985). Fritillaria L. In: Townsend, C. C. & Guest, E. (Edlr.) Flora of Iraq 8, 76-82. Baghdad, Iraq: The Whitefriars Press. google scholar
 • Xinqi, C., & Mordak, H. V. (2000). Fritillaria L. In: Wu, Z. Y. & Raven, P. H. (Edlr.) Flora of China, 24, 127-133. St. Louis. Missouri, USA: Science Press, Beijing, China and Missouri Botanical Garden Press. google scholar
 • Zaharof, E. (1989). Karyological Studies of Twelve Fritillaria Species From Greece. Caryologia, 42, 91-102. https://doi.org/10.1080/ 00087114.1989.10796956 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Tekşen, M. (2022). From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae). Herbarium Turcicum, 0(2), 1-15. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469


AMA

Tekşen M. From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae). Herbarium Turcicum. 2022;0(2):1-15. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469


ABNT

Tekşen, M. From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae). Herbarium Turcicum, [Publisher Location], v. 0, n. 2, p. 1-15, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Tekşen, Mehtap,. 2022. “From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae).” Herbarium Turcicum 0, no. 2: 1-15. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469


Chicago: Humanities Style

Tekşen, Mehtap,. From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae).” Herbarium Turcicum 0, no. 2 (Feb. 2023): 1-15. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469


Harvard: Australian Style

Tekşen, M 2022, 'From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae)', Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 2, pp. 1-15, viewed 8 Feb. 2023, https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469


Harvard: Author-Date Style

Tekşen, M. (2022) ‘From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae)’, Herbarium Turcicum, 0(2), pp. 1-15. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469 (8 Feb. 2023).


MLA

Tekşen, Mehtap,. From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae).” Herbarium Turcicum, vol. 0, no. 2, 2022, pp. 1-15. [Database Container], https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469


Vancouver

Tekşen M. From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae). Herbarium Turcicum [Internet]. 8 Feb. 2023 [cited 8 Feb. 2023];0(2):1-15. Available from: https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469 doi: 10.26650/HT.2022.1158469


ISNAD

Tekşen, Mehtap. From Nature to Herbarium: Fritillaria L. (Liliaceae)”. Herbarium Turcicum 0/2 (Feb. 2023): 1-15. https://doi.org/10.26650/HT.2022.1158469TIMELINE


Submitted06.08.2022
Accepted06.10.2022
Published Online30.12.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.