Research Article


DOI :10.26650/ISTJECON2021-1181635   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1181635    Full Text (PDF)

The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination

Muhammed Enes ŞaşmazErdem Cam

The disciplines of psychology and economics have interacted over time due to their human-oriented approach and have started forming the discipline of behavioral economics since the 1950s. Labor economics examines the decisions of workers and employers regarding repeated human interactions and has also been affected by the development of behavioral economics. This discipline was recently defined as behavioral labor economics and has increased its awareness in recent years as a field where more multidisciplinary, innovative, and experimental methods are preferred, unlike traditional labor economics with its neoclassical and conservative characteristics. Behavioral labor economics discusses labor market aspects such as labor supply, effort, wages, and other behavioral factors in the workplace. Gift exchange theory provides insight into the many variables related to behavioral labor economics. According to the theory, receiving a wage level higher than the equilibrium market wage indicates a gift for employees, with employees being expected to work harder in exchange for this gift. This experimental study has been prepared based on gift exchange practices in which employees receive a wage above the one they accepted in way where it is considered a gift. As a result of the experiment, the gift exchange determined to be effective in the experimental group, and this level of effectiveness continued to increase over time.

JEL Classification : J31 , J41 , C39 , D51
DOI :10.26650/ISTJECON2021-1181635   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1181635    Full Text (PDF)

Ücretlerin Belirlenmesi Sürecinde Hediye Değişimi Teorisinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Muhammed Enes ŞaşmazErdem Cam

Psikoloji ve iktisat disiplinleri insanı odak alması nedeniyle zaman içerisinde ortak konularla ilgilenmiş ve 1950’li yıllardan itibaren davranışsal iktisat bilimimi doğmaya başlamıştır. Bu süreçte işçi ve işveren ilişkilerini iktisadi açıdan inceleyen çalışma ekonomisi disiplini de davranışsal iktisadın gelişmesinden payını almıştır. Günümüzde davranışsal çalışma ekonomisi olarak tanımlanan bu disiplin, neo-klasik ve muhafazakâr nitelikleri olan geleneksel çalışma ekonomisinin aksine daha multi-disipliner, yenilikçi ve deneysel yöntemlerin tercih edildiği bir alandır. Davranışsal çalışma ekonomisi özellikle işgücü piyasalarının temel değişkenleri olan; işgücü arzı, çaba, ücret ve işyerindeki davranışsal faktörleri konu edinmektedir. Hediye değişimi teorisi, bu bağlamda davranışsal çalışma ekonomisinin konu edindiği birçok değişken üzerinden bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Teoriye göre piyasadaki denge ücret düzeyinden yüksek bir ücret seviyesi, çalışan için bir hediye anlamına gelmekte buna karşın çalışanların da bu hediyeyi takas etmek amacıyla daha yüksek bir çaba sergilemektedir. Bu makalede, çalışanların çalışmayı kabul ettikleri ücret düzeyinin üzerindeki bir ücretin hediye niteliği taşıyacak bir biçimde ödendiği hediye değişimi uygulamalarından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu doğrultuda deney ve kontrol grubu olarak ayrılan katılımcılar üzerinden ücret değişkeni kullanılarak test edilen hediye değişiminin, çalışan çabasına etkisinin ölçülmesi ve bu etkinin zamansal bağlamdaki durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Deney sonucunda hediye değişiminin deney grubu üzerinde etkin olduğu ve bu etkinliğin zaman içerisinde artarak sürdüğü tespit edilmiştir. 

JEL Classification : J31 , J41 , C39 , D51

EXTENDED ABSTRACT


Behavioral economics explains how economic decision-making is influenced by mental, emotional, and social biases. The discipline of labor economics studies the decisions of workers and employers regarding repeated human interactions and has also been influenced by the development of behavioral economics. This interaction has become the discipline known as behavioral labor economics in the last two decades and helps to explain the observed behavior of workers and employers. Traditional labor economics theories have been tested in behavioral labor economics, with new theories having been developed, and tools having emerged that contribute to the literature for the design and evaluation of labor economics policies using behavioral theories and experimental methods together. 

The wage and wage-effort relationship has been one of the main issues in labor economics, economics, and other business disciplines, and various solutions have been sought for this issue under the heading of wage theories since the 20th century. Gift exchange theory is an efficiency wage theory model, according to which a wage level higher than the equilibrium wage level in the market is considered a gift for the employee, and employees in turn put forth greater effort in exchange for this gift. Nowadays, gift exchange theory explains how all kinds of factors affecting employee psychology, working rules, other workers’ wages, unemployment insurance, unemployment levels, and reference wages are important in determining efficiency wages. In this context, the theory offers a new and different perspective to wage theories.

The aim of this study is to interpret gift exchange theory using behavioral labor economics arguments and to measure the effect of a psychologically perceived gift on effort behaviors in the employer-employee relationship. For this purpose, the effect of an extra wage that was given as a gift exceeding the participants’ expected wage level was examined with regard to experimental and control groups. The difference in effort levels between the groups was first measured, followed by the change of this difference over time. This experiment uses the method of field experiments to test the effectiveness of gift exchange theory. Within the scope of the experiment, the control and experimental groups each had 10 participants. The participants were sent information about the books in a file and asked to record this information in the library system. The participants were informed that they would earn 100 virtual coins if they recorded the data from the book that they’d been sent onto the system completely and sequentially for three sessions. Prior to starting the study, the participants in the control group were also told that they would be given 100 virtual coins in thanks for participating in the study voluntarily. The participants in the experimental group were also thanked for participating in the study voluntarily, and in this context, they were given 50 more virtual coins as a gift and then informed that they would receive a total of 150 virtual coins at the end of the study. 

The Mann-Whitney U test was applied to measure the effects of the gift exchange that occurred between the control and experimental groups in the total hour and for each hour. According to the test results, the significance value for the full hour was p = 0,000, which satisfies the p < 0,05 condition. Thus, the difference between the experimental and control groups was determined to be statistically significant. The change in the number of books recorded in the system by both groups over time was examined by applying the Friedman Test. First, the change in the number of books in the control group per hour entered into the system was not statistically significant (p = 0,497 > 0,05). Next, the change in the number of books recorded in the system in the experimental group per hour was measured, and this change was statistically significant (p = 0,00 < 0,05). For this reason, the two-way Friedman Test was applied to measure the significance of the difference. According to the results from this test, the difference between the first and second hour in the experimental group (p = 0,371 > 0,05) was not statistically significant, while the difference between the first and third hour (p = 0,00 < 0,05) and between the second and third hour (p = 0,004 < 0,05) in the experimental group were statistically significant. 

Further contributions to the literature can be made by comparing the ratio of the nominal gift given in addition to the wage and the change in effort levels. To achieve a more realistic result, gift exchange should be measured by preparing a longer-term experiment plan rather than a one-time three-hour study, thus the sustainability of gift exchange in labor markets can be examined in this way. In addition, the one-time fee paid in the study may be perceived as additional income by the participants. Instead, a field study conducted directly on employee salaries may provide different results. 


PDF View

References

 • Akerlof, G. A. (1980). A theory of social custom of which unemployment may be one consequence. Quarterly Journal of Economics, 94(4), 749-775. google scholar
 • Akerlof, G. A., (1982). Labour contracts as partial gift exchange. Quarterly Journal of Economics, 97(4), 543-569. https://doi.org/10.2307/1885099 google scholar
 • Akerlof, G. A. (1984). Gift exchange and efficiency-wage theory: four views. The American Economic Review, 74(2), 79-83. Erişim adresi: http://www.jstor.org/stable/1816334 google scholar
 • Akerlof, G. A., & Yellen, J. L. (1990). The fair wage effort hypothesis and unemployment. The Quarterly Journal of Economics, 105(2), 255-283. https://doi.org/10.2307/2937787 google scholar
 • Almlund, M., Duckworth, A. L., Heckman, J., & Kautz, T. (2011). Personality psychology and economics. In Handbook of the Economics of Education, 4, 1-181. google scholar
 • Angner, E., & Loewenstein, G. (2007). Behavioral economics. Handbook of the philosophy of science: Philosophy of economic, 641-690. google scholar
 • Bejarano, H., Corgnet, B., & Gomez-Minambres, J. (2019). Labor contracts, gift-exchange and reference wages: your gift need not be mine!. ESI Working Paper, 19-26. Erişim adresi: https:// digitalcommons.chapman.edu/esi_working_papers/286 google scholar
 • Berg, N. (2006). Behavioral labor economics. In Altman, M., ed., Handbook of Contemporary Behavioral Economics, M.E. Sharpe, New York, 457-478. google scholar
 • Bilir, H. (2018). Alfred Marshall: ‘kanlı-canlı’ insan anlayışı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3) , 991-1006 . doi: 10.30798/makuiibf.426727 google scholar
 • Bradley, M. E. (2007). Efficiency wages and classical wage theory. Journal of The History of Economic, 29(2), 167-188. https://doi.org/10.1080/10427710701335901 google scholar
 • Breza, E., Kaur, S., & Shamdasani, Y. (2018). The morale effects of pay inequality. The Quarterly Journal of Economics, 133(2), 611-663. google scholar
 • Brown, M., Falk, A., & Fehr, E. (2004). Relational contracts and the nature of market interactions. Econometrica, 72(3), 747-780. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00511.x google scholar
 • Camerer, C., Babcock, L., Loewenstein, G., & Thaler, R. (1997). Labor supply of New York City cabdrivers: One day at a time. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), 407-441. google scholar
 • Card, D., Mas, A., Moretti, E., & Saez, E. (2012). Inequality at work: the effect of peer salaries on job satisfaction. American Economic Review, 102(6), 2981-3003. https://doi.org/ 10.1257/aer.102.6.2981 google scholar
 • Cevahir, E. (2020). Spss ile nicel veri analizi rehberi. İstanbul: Kibele Yayınları. google scholar
 • Charness, G., & Haruvy, E. (2002). Altruism, equity, and reciprocity ın a gift exchange experiment: an encompassing approach. Games and Economic Behavior, 40(2), 203-231. https://doi. org/10.1016/S0899-8256(02)00006-4 google scholar
 • Charness, G. (2004). Attribution and reciprocity in an experimental labor market. Journal of Labor Economics, 22(3), 665-688. https://doi.org/10.1086/383111 google scholar
 • Çetin, A. ve Bakırtaş, İ. (2014). Oecd ülkelerinde reel ücretler ve emek verimliliği arasındaki ilişki: panel veri analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 173-186. google scholar
 • DellaVigna, S. (2009). Psychology and economics: evidence from the field. Journal of Economic Literature, 47(2), 315-372. https://doi.org/10.1257/jel.47.2.315 google scholar
 • Diamond, P.A., 2008. Behavioral Economics. MIT Dept. of Economics Working Paper 08-03. google scholar
 • Dohmen, T. (2014). Behavioural labour economics: advances and future directions. Labour Economics (IZA), 30, 71-85. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2014.06.008 google scholar
 • Eser, R. ve Toigonbaeva, D. (2011). Psikoloji ve iktisadın birleşimi olarak davranışsal iktisat. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 287-321. google scholar
 • Executive Office of the President National Science and Technology Council Social And Behavioral Sciences Team (SBST) (2016). Social And Behavioral Sciences Team Annual Report 2015. USA. google scholar
 • Fehr, E., Kirchsteiger, G. & Riedl, A. (1993). Does fairness prevent market clearing? An experimental investigation. The Quarterly Journal of Economics, 108(2). 437-459. google scholar
 • Fehr, E., Kirchsteiger, G., & Riedl A. (1998). gift-exchange and reciprocity in competitive experimental markets. European Economic Review, 42(1), 1-34. https://doi.org/10.1016/S0014-2921(96)00051-7 google scholar
 • Fehr, E. & Gächter, S. (2000). Fairness and retaliation: the economics of reciprocity. Journal Of Economic Perspectives, 14(3), 159-181. https://doi.org/10.1257/jep.14.3.159 google scholar
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics using SPSS,(Third Edition). London, UK: Sage Publications Ltd. google scholar
 • Gachter,S., & Falk,A. (2002). Reputation and reciprocity: consequences for the labour relation. The Scandinavian Journal of Economics, 104(1), 1-26. https://doi.org/10.1111/1467-9442.00269 google scholar
 • Gneezy, U., & List, J. A. (2006). Putting behavioral economics to work: Testing for gift exchange in labor markets using field Experiments. Econometrica, 74(5), 1365-1384. https://doi.org/10.3386/ w12063 google scholar
 • Green, S. B., & Salkind, N. J. (2014). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and understanding data, (Seventh Edition). New Jersey, NJ: Pearson. google scholar
 • Grundmann, S., Giamattei, M., Graf Lambsdorff, J. (2020). On the downward rigidity of wages: evidence from an experimental labour market with monetary neutrality. Passauer Diskussionspapiere - Volkswirtschaftliche Reihe, 80 (20), Universität Passau, Passau. google scholar
 • Hannan, R. L., Kagel, J. H., & Moser, D. V. (2004). Partial gift exchange in an experimental labor market: impact of subject population differences, productivity differences, and effort requests on behavior. Journal of Labor Economics, 20(4), 923-951. http://dx.doi.org/10.1086/342894 google scholar
 • Holmstrom, B., & Milgrom, P. (1991). Multitask principal-agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design. Journal of Law, Economics, & Organization. Vol. 7, Special Issue: [Papers from the Conference on the New Science of Organization, January 1991], 24-52. google scholar
 • Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1986). Fairness and the assumptions of economics. Journal of Business, 59(4), 285-300. google scholar
 • Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica. 47(2), 263-291. https://doi.org/10.2307/1914185 google scholar
 • Kahneman, D., & Tversky, A. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-458. https://doi.org/10.1126/science.7455683 google scholar
 • Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. American Psychological Association. 39(4), 341-350. https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.4.341 google scholar
 • Kaufman, B. E. (1999). Expanding the behavioral foundations of labor economics. Industrial and labor relations Review, 52(3), 361-392. https://doi.org/10.2307/2525140 google scholar
 • Kaytancı, U. B. (2010). Etkin ücret teorisi ve Türkiye imalat sanayii üzerine uygulama. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 21(76), 93-118. https://doi.org/10.5455/ey.20041 google scholar
 • Kube, S., Maréchal M. A., & Puppe C. (2012). The currency of reciprocity: gift exchange in the workplace. American Economic Review. 102(4), 1644-62. https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1644 google scholar
 • Laughlin, J. L. (1887). Marshall’s Theory of Value and Distribution. The Quarterly Journal of Economics, 1(2), 227-232. doi:10.2307/1880772 google scholar
 • Mullainathan., S, & Thaler, R. (2001). Behavioral Economics. In N. Smelser, & P. Baltes (Eds.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 20, 1094-1100. http://dx.doi. org/10.1016/B0-08-043076-7/02247-6 google scholar
 • Pallant, J. (2017). SPSS kullanma kılavuzu (S. Balcı, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. google scholar
 • Rovai, A. P., Baker, J. D., & Ponton, M. K. (2014). Social sci. research design and statistics: A practitioner’s guide to research methods and IBM SPSS analysis. Chesapeake, VA: Watertree Press LLC. google scholar
 • Rubin, J., & Sheremeta, R. (2015). Principal agent settings with random shocks. Management Science, 62(4), 985-999. https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2177 google scholar
 • Simon, H.A. (1955). A behavioral model of rational choice. Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99118. https://doi.org/10.2307/1884852 google scholar
 • Smith, A. (1976). The theory of moral sentiments, Oxford: Clarendon Press, (İlk baskı 1759). google scholar
 • Süß, K., Becker, J., & Hopp, D. (2020). How altruistic is indirect reciprocity?-Evidence from giftexchange games in the lab, CESifo Working Paper No. 8423. http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3653947 google scholar
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanlığı, (2018). Senin kararın! Mı? Kamu politikası tasarımında davranışsal yaklaşım. Ankara. google scholar
 • Thaler, R. H. (1989). Anomalies: interindustry wage differentials. Journal of Economic Perspectives, 3(2), 181-193. google scholar
 • Thaler, R. H., & Benartzi, S. (2004). Save more tomorrow™: Using behavioral economics to increase employee saving. Journal of political Economy, 112(S1), 164-187. https://doi.org/10.1086/380085 google scholar
 • Wakabayashi, D. (2017, October 8). At Google, employee-led effort finds men are paid more than women. The New York Times, 8. Retrieved from https://www.nytimes.com/2017/09/08/ technology/google-salaries-gender-disparity.html google scholar
 • Winter-Ebmer, R. (2014). What is (not) behavioural in labour economics?. Labour Econ. (2014). http://dx.doi.org/10.1016/ j.labeco.2014.07.014 google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Şaşmaz, M.E., & Cam, E. (2022). The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination. Istanbul Journal of Economics, 72(2), 939-974. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635


AMA

Şaşmaz M E, Cam E. The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination. Istanbul Journal of Economics. 2022;72(2):939-974. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635


ABNT

Şaşmaz, M.E.; Cam, E. The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination. Istanbul Journal of Economics, [Publisher Location], v. 72, n. 2, p. 939-974, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Şaşmaz, Muhammed Enes, and Erdem Cam. 2022. “The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination.” Istanbul Journal of Economics 72, no. 2: 939-974. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635


Chicago: Humanities Style

Şaşmaz, Muhammed Enes, and Erdem Cam. The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination.” Istanbul Journal of Economics 72, no. 2 (Dec. 2023): 939-974. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635


Harvard: Australian Style

Şaşmaz, ME & Cam, E 2022, 'The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination', Istanbul Journal of Economics, vol. 72, no. 2, pp. 939-974, viewed 2 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635


Harvard: Author-Date Style

Şaşmaz, M.E. and Cam, E. (2022) ‘The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination’, Istanbul Journal of Economics, 72(2), pp. 939-974. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635 (2 Dec. 2023).


MLA

Şaşmaz, Muhammed Enes, and Erdem Cam. The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination.” Istanbul Journal of Economics, vol. 72, no. 2, 2022, pp. 939-974. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635


Vancouver

Şaşmaz ME, Cam E. The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination. Istanbul Journal of Economics [Internet]. 2 Dec. 2023 [cited 2 Dec. 2023];72(2):939-974. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635 doi: 10.26650/ISTJECON2021-1181635


ISNAD

Şaşmaz, MuhammedEnes - Cam, Erdem. The Effect of Gift Exchange Theory on Wage Determination”. Istanbul Journal of Economics 72/2 (Dec. 2023): 939-974. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1181635TIMELINE


Submitted28.09.2022
Accepted22.11.2022
Published Online05.01.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.