Research Article


Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau

Zeynep Baktemur

The mostcharacteristic features of the Enlightenment or 18th century philosophy are an unshakable confidence nourished in the human mind and an unconditional belief in the future of human beings will be produced through science. Enlightenment philosophers have waged war against the irrational; they fight the concepts of superstition, inequality, bigotry, intolerance, censorship and emphasized freedom of thought.Although there have been many studies on the philosophers of the Enlightenment throughout history, no study has been found which brings together the different answers to the question of what is the place of women in the “enlightened” world.The aims of this study, which targets to fill this gap, are to demonstrate how much and how did the three important philosophers who breath the atmosphere of the Enlightenment Age, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant and Arthur Schopenhauer include women in the philosophical systems they developed in this century marked by criticism, justice, tolerance, freedom and equality and to examine their answers to the question“what isthe position of women compared to men and their place insociety”in the atmosphere of the Enlightenment Age and their philosophical systems, thus to reveal that Enlightenment is actually the “enlightenment of men”.

Aydınlanma Çağı Filozoflarına Göre Kadın: Schopenhauer, Kant ve Rousseau Örneği

Zeynep Baktemur

Aydınlanma ya da 18. yüzyıl felsefesinin en karakteristik özellikleri, insan aklına beslenen sarsılmaz bir güven ile insanın geleceğinin bilim yoluyla inşa edileceğine dair koşulsuz bir inançtır. Aydınlanma filozofları irrasyonel olana karşı savaş açmışlar; batıl inanç, eşitsizlik, bağnazlık, hoşgörüsüzlük, sansür kavramlarıyla mücadele edip düşünce özgürlüğünü öne çıkarmışlardır. Tarih boyunca Aydınlanma Çağı filozofları üzerine birçok çalışma yapılmış olmakla birlikte onların, kadının “aydınlanan” dünyadaki yerinin ne olduğu sorusuna verdikleri farklı cevapları bir araya getiren herhangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Söz konusu boşluğu doldurmayı hedefleyen bu çalışmanın amacı, Aydınlanma Çağı atmosferini soluyan üç önemli filozof olan Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant ve Arthur Schopenhauer’ın; eleştiri, adalet, hoşgörü, özgürlük ve eşitlik gibi kavramların damgasını vurduğu bu dönemde geliştirdikleri felsefi sistemlerine kadını ne kadar ve nasıl dahil ettiklerini göstermek, yüzyıllardır tartışılan “kadının erkeğe göre konumu ile toplumdaki yerinin ne olduğu” sorusuna verdikleri cevapları hem Aydınlanma Çağı’nın atmosferi hem de kendi felsefi sistemleri içinde irdelemek, böylece Aydınlanma’nın aslında “erkeklerin aydınlanması” olduğunu ortaya koymaktır.


PDF View

References

 • Cevizci, A. (2012). Felsefenin kısa tarihi. İstanbul: Say Yayınları. google scholar
 • Durant, W. (2010). Felsefenin öyküsü, (Çev. Ender Gürol). İstanbul: İz Yayıncılık. google scholar
 • Genç, H. N. (2015). Jean-Jacques Rousseau’nun Emile’inde kadın eğitimi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, VII-I, s. 25-34. google scholar
 • Göçmen, D. (2012). Immanuel Kant’ın güzellik ve yücelik duygusu üzerine gözlemleri. Felsefi Düşün: Akademik Felsefe Dergisi, 42, s. 95-136. google scholar
 • Hasipek, S. (2009). Schopenhauer’da güzelliğin temellendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Kant, I. (2010). Güzellik ve yücelik duyguları üzerine gözlemler. (Çev. Ahmet Fethi). İstanbul: Hil Yayın. google scholar
 • ---------. (2004). Yaşamın anlamı. Wolfgang Kraus (Ed.). (Çev. Gürsel Uyanık ve Ahmet Sarı). İstanbul: Birey Yayıncılık. google scholar
 • Kenny, A. (2017). Modern dünyada felsefe. (Çev. Burcu Doğan). İstanbul: Küre Yayınları. google scholar
 • Lloyd, G. (2015). Erkek akıl. (Çev. Muttalip Özcan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Rousseau, J. J. (2005). Ekonomi-Politik. (Çev. İsmet Birkan). Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • ----------------. (1966). Emil. (Çev. Hilmi Ziya Ülken, Ali Rıza Ülgener, Salahattin Güzey). İstanbul: Türkiye Yayınevi. google scholar
 • ----------------. (2008). Siyasal fragmanlar-Ekonomi politik üzerine söylev. İstanbul: Say Yayınları. google scholar
 • Sarıipek, D. B. (2010). Rousseau’nun vatandaşlık fikirlerinin yirminci yüzyıl vatandaşlık algısıyla karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, s. 93-103. google scholar
 • Schopenhauer, A. (2014). Aşkın metafiziği. (Çev. Veysel Atayman). İstanbul: BordoSiyah Yayınları. google scholar
 • ---------------------. (2013). Güzelin metafiziği. (Çev. Ahmet Aydoğan). İstanbul: Say Yayınları. google scholar
 • ---------------------. (2016). Hiçliğin mutlu sessizliği. (Çev. Nuran Gündüz). İstanbul: Aylak Adam Yayınları. ---------------------. (2017). İsteme ve tasarım olarak dünya. (Çev. Levent Özşar). İstanbul: Biblos Kitabevi Yayınları. google scholar
 • Skirbekk, G. ve Gilje, N. (2013). Antik Yunan’dan modern döneme felsefe tarihi. (Çev. Emrah Akbaş ve Şule Mutlu). İstanbul: Kesit Yayınları. google scholar
 • Tanyol, C. (1998). Schopenhauer’da ahlak felsefesi. İstanbul: Gendaş Yayınları. google scholar
 • Taşçı, Ö. (2009). Kadı Abdülcebbar ve Kant’ta estetik anlayışı. Kelam Araştırmaları Dergisi, 2, s. 73-80. google scholar
 • West, D. (2016). Kıta Avrupası felsefesine giriş. İstanbul: Paradigma Yayıncılık. google scholar
 • Zeitlin, I. M. (2002). Aydınlanma: felsefi temeller. (Çev. Mustafa Tekin). Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, s. 229-135. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Baktemur, Z. (2019). Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(18), 1-18. https://doi.org/null


AMA

Baktemur Z. Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2019;0(18):1-18. https://doi.org/null


ABNT

Baktemur, Z. Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 18, p. 1-18, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Baktemur, Zeynep,. 2019. “Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 18: 1-18. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Baktemur, Zeynep,. Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 18 (Dec. 2023): 1-18. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Baktemur, Z 2019, 'Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 18, pp. 1-18, viewed 5 Dec. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Baktemur, Z. (2019) ‘Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(18), pp. 1-18. https://doi.org/null (5 Dec. 2023).


MLA

Baktemur, Zeynep,. Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 18, 2019, pp. 1-18. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Baktemur Z. Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 5 Dec. 2023 [cited 5 Dec. 2023];0(18):1-18. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Baktemur, Zeynep. Women in the Philosophies of the Enlightenment Philosophers: Schopenhauer, Kant and Rousseau”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/18 (Dec. 2023): 1-18. https://doi.org/nullTIMELINELICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.