Research Article


DOI :10.26650/iukad.2022.1143666   IUP :10.26650/iukad.2022.1143666    Full Text (PDF)

From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman

Aysel Demir

In this study, by determining the problems caused by the discrimination in the society within the framework of the role assigned to women, it will be claimed that the essence of these problems is, firstly, the state of being independent and dependent on the man for the woman, and secondly, the man’s right to do everything. Men think that they have the right to do everything to women. In this context, within the framework of the source of the problems, how the woman is defined through the man, the woman being seen as a seductive criminal and an element of hate. The sanctification of the woman which emerges as a result of both of these, by squeezing into the spatial area in terms of fertility and motherhood, are critically discussed. On the basis of gender, women’s roles or self-actualization are deeply shaped by every field from religion to culture, morality to politics. The social roles and responsibilities given to men, who think that women are weaker and need to be protected, cause men to put pressure on women. This pressure on women also feeds violence against women. The essence of violence, which is shaped within the framework of gender and roles, is the inequality between both sexes.

DOI :10.26650/iukad.2022.1143666   IUP :10.26650/iukad.2022.1143666    Full Text (PDF)

Günahkar Lanetlenmiş Kadından Kutsal Kadına!

Aysel Demir

Bu çalışmada, toplumda kadına biçilen rol çerçevesinde yapılan ayrımcılığın ortaya çıkardığı sorunların belirlemesi yapılarak, bu sorunların özünde ilk olarak, kadın açısından kadının erkeğe bağlı ve bağımlı olma durumu ve ikinci olarak da erkeğin her şeyi yapmayı kendine hak görme durumu bulunduğu iddia edilmektedir. Bu bağlamda, sorunların kaynağı çerçevesinde kadının erkek üzerinden nasıl tanımlandığı, kadının nefret unsuru olarak baştan çıkarıcı bir suçlu olarak görülmesi ve bunların ikisine bağlı olarak ortaya çıkan kadının doğurganlık ve annelik yönüyle mekânsal alana sıkıştırılarak yapılan kutsallaştırmalar eleştirel olarak ele alınmaktadır. Toplumsal cinsiyet temelinde, kadının rollerine veya kendini gerçekleştirmesine dinden kültüre, ahlaktan siyasete kadar her alan derin bir biçimde şekil vermektedir. Kadının daha zayıf ve korunması gereken bir varlık’ olduğu düşünen erkeğe verilen toplumsal roller ve yüklenen sorumluluklar, erkeğin kadın üzerinde baskı kurmasına neden olmaktadır. Kadınlar üzerinde bu baskı, kadına karşı şiddeti de beslemektedir. Toplumsal cinsiyet ve roller çerçevesinde biçimlenen şiddetin özünde, her iki cins arasındaki eşitsizlik vardır.


PDF View

References

 • Arat, N. (1991). Feminizmin Abc’si. Say Yayınları. İstanbul. S.13 google scholar
 • Barret, M. (1995). Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı. Çev.: Ş. Süer Kaya. İstanbul: Pencere Yayınları. google scholar
 • Baydar, V. (2013). Popüler Kültürde Mizojini. Turkish Studies. Volume 8/151 Fall 2013, p. 151-165. google scholar
 • Bryson, V. (2019). Feminist Politika Teorisi. Çev.:A. Gülaşık. Ankara: Phoenix yayınevi. google scholar
 • Butler, J. (2006). “Olumsal Temeller: Feminizm ve Postmodernizm Sorusu” içinde Çatışan Feminizmler, Felsefi Fikir Alışverişleri, Çev: F. E. Sezer, İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Cornell, R.W (2016). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı yayınları. google scholar
 • Foucault, M. (2002). Toplumu Savunmak Gerekir. Çev: Ş.Aktaş. İstanbul: YKY yayınları. google scholar
 • Güriz, A. (2011). Feminizm Postmodernizm ve Hukuk, Ankara: Phoenix yayınları. google scholar
 • Hesiodos (1977). Hesiodos Eseri ve Kaynakları. Çev. S. Eyüboğlu ve A. Erhat. Ankara: TTK Basımevi. google scholar
 • Kılıç, H. (2000). Antikçağdan Günümüze Batı’da Kadın ve Cinsellik. İstanbul: Otopsi Yayınevi. google scholar
 • Kutsal Kitap, Erişim tarihi: 16.06.2022. https://www.kutsalkitap.org/havva-kimdir. google scholar
 • Platon, (2015). Şölen, Çev: F. Akderin. İstanbul: Say yayınları. google scholar
 • Rousseau, J. J. (1943). Emile yahut Terbiyeye Dair, Çev: H. Z. Ülken, A.R. Ülgener, S. Güzey, İstanbul: Türkiye yayınevi, s. 403. google scholar
 • Sennett, R. (2011). Ten ve Taş, Batı Uygarlığında Beden ve Şehir. Çev: T. Birkan. İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Schopenhauer, A. (2006). Aşka ve Kadınlara Dair, Çev: A. Aydoğan. İstanbul: Say yayınları. google scholar
 • Stone, A. (2016). Feminist Felsefeye Giriş. Çev: Y. Cingöz-B.Vatansever. İstanbul: Otonom Yayıncılık. google scholar
 • Orlin, E. M. (2002). Temples, Religion and Politics in the Roman Republic. Boston: Brill Academic Publishers. google scholar
 • Tertullian, The Apology of Tertillian, Trans: W. M. Reeve, Erişim tarihi: 01.03.2022. https://www. tertullian.org/articles/reeve_apology.htm google scholar
 • Yuval-Davis, N. (2010). Cinsiyet ve Millet. Çev: A. Bektaş. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Demir, A. (2022). From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), 85-98. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666


AMA

Demir A. From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2022;0(25):85-98. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666


ABNT

Demir, A. From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 25, p. 85-98, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Demir, Aysel,. 2022. “From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25: 85-98. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666


Chicago: Humanities Style

Demir, Aysel,. From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25 (Mar. 2024): 85-98. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666


Harvard: Australian Style

Demir, A 2022, 'From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, pp. 85-98, viewed 2 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666


Harvard: Author-Date Style

Demir, A. (2022) ‘From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), pp. 85-98. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666 (2 Mar. 2024).


MLA

Demir, Aysel,. From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, 2022, pp. 85-98. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666


Vancouver

Demir A. From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 2 Mar. 2024 [cited 2 Mar. 2024];0(25):85-98. Available from: https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666 doi: 10.26650/iukad.2022.1143666


ISNAD

Demir, Aysel. From Sinful-Cursed Woman to Holy Woman”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/25 (Mar. 2024): 85-98. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1143666TIMELINE


Submitted13.07.2022
Accepted14.09.2022
Published Online30.11.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.