Research Article


DOI :10.26650/iukad.2022.1108689   IUP :10.26650/iukad.2022.1108689    Full Text (PDF)

A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim

Muzaffer Karaaslan

One of the major deficiencies in art history and historiography is its neglect and incomplete accounting of women’s history. Nimet Vahid Hanım is one of the important female artists who’ve yet been able to gain her rightful place in art historiography. She was the first female singing instructor of the conservatory. She was also the first female opera singer. Nimet Vahid Hanım was the granddaughter of Osman Hamdi Bey, and she studied music in various European countries at an early age. The artist gave concerts in many institutions in Europe in the last years of the Ottoman Empire and returned to Turkey after the declaration of the Republic, working as a singing instructor at the conservatory. In addition to her identity as an instructor, Nimet Vahid Hanım is also a prominent name in the performing arts. She played a leading role (i.e, the Great Mother) in the opera Özsoy, Turkey’s first opera. She also helped Western music become popular by giving various concerts both on stage and on the radio. Nimet Vahid Hanım was one of the first female representatives to pioneer the development of Western music in Turkey. However, although she was an artist of many firsts, she has not been able to take the place she deserves in historiography. This article will examine the life and career of Nimet Vahid Hanım in line with the available documents.

DOI :10.26650/iukad.2022.1108689   IUP :10.26650/iukad.2022.1108689    Full Text (PDF)

Tarih Yazımında Göz Ardı Edilmiş Bir Kadın Sanatçı: İlk Türk Kadın Opera Sanatçısı Nimet Vahid Hanım

Muzaffer Karaaslan

Tarih yazımındaki en büyük eksikliklerden biri kadın tarihinin görmezden gelinmesi ve eksik yazılmasıdır. Tarih yazımına girememiş önemli kadın sanatçılardan biri ise Nimet Vahid Hanım’dır. Sanatçı, konservatuvarın ilk kadın şan hocası ve ilk kadın opera sanatçısıdır. Osman Hamdi Bey’in torunu olan Nimet Vahid Hanım, küçük yaşlardan itibaren Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde müzik eğitimi alır. Sanatçı, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Avrupa’daki birçok organizasyonda konserler verir ve Cumhuriyet sonrası Türkiye’ye dönerek konservatuvarda şan hocası olarak görev alır. Nimet Vahid Hanım, eğitmen kimliğinin yanı sıra sahne sanatlarında da öne çıkan önemli isimlerden biridir. Sanatçı, Türkiye’nin ilk operası olan Özsoy Operası’nda “Ulu Anne” rolüyle başrollerden birini üstlenir. Ayrıca kendisi hem sahnelerde hem de radyoda çeşitli konserler vererek Batı müziğinin geniş kitlelerce tanınmasını sağlar. Nimet Vahid Hanım, Türkiye’de Batı müziğinin gelişiminde öncü olmuş ilk kadın temsilcilerinden biridir. Ancak sanatçı birçok ilke imza atmasına rağmen tarih yazımında hak ettiği yeri alamamıştır. Bu makalede belgeler doğrultusunda Nimet Vahid Hanım’ın hayatı ve kariyeri ele alınacaktır.


PDF View

References

 • Alp, S. (1999). Türk Resminde Kadın Sorun/Salı (1908-1923), Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi. google scholar
 • And, M. (2014). Başlangıcından 1983’e Türk Tiyatro Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Ankara Mektupları Özsoy Piyesi [haber]. (1934, 19 Haziran). Cumhuriyet, s. 3. google scholar
 • Bengin, T. (21 Aralık 1990). Milyarlık Tablolar İkiz. Milliyet, s. 15. google scholar
 • Berksoy, S. (2010). Ateş Kuşu Semiha Berksoy, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. google scholar
 • Brahms’ın 100 üncü Yıldönümü [haber]. (1933, 22 Mayıs), Cumhuriyet, s. 2. google scholar
 • Brahms’ın Yüzüncü Senesi [haber]. (1933, 18 Mayıs), Cumhuriyet, s. 5. google scholar
 • Çakır, S. (2013). Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis. google scholar
 • Eldem, E. (2010). Osman Hamdi Bey Sözlüğü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. google scholar
 • İlk Operamız [haber]. (1934, 23 Haziran), Hakimiyeti Milliye, s. 1 google scholar
 • İlk Operamız Ankarada [haber]. (1934, 26 Haziran), Akşam, s. 7. google scholar
 • İlk Türk Operası [haber]. (1934, 23 Haziran), Hakimiyeti Milliye, s. 5. google scholar
 • Karaaslan, M. (2016). Türkiye’de Batı Müziğinin İlk Kadın Temsilcilerinden Nimet Vahit Hanım. google scholar
 • D. Çakar, H. L. Kuterdem vd. (Ed.). I. Ulusal Müzik ve Sahne Sanatları Sempozyumu Bildiriler (s. 374-388). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı. google scholar
 • Karmen de Oynanacak [haber]. (1934, 20 Kasım). Cumhuriyet, s. 1-6. google scholar
 • Kolçak, O. (2005). A. Adnan Saygun, Kastaş Yayınevi. google scholar
 • Konservatuarın 2 inci Konseri [ilan]. (1935, 18 Aralık), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Milli Operaya Doğru [haber]. (1934, 25 Haziran). Milliyet, s. 2. google scholar
 • Münih’te Bir Konser [haber]. (1924 (1340), 1 Haziran), Darülelhan Mecmuası, 1, s. 135-136. google scholar
 • Nimet Vahid Hanım [haber]. (1924 (1340), 27 Teşrinisani), Servet-i Fünun, s. 25. google scholar
 • Nimet Vahit H. [haber]. (1934, 21 Nisan), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Nimet Vahit H. Şehir Tiyatrosunda [haber]. (1934, 15 Nisan), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Nimet Vahit Hanım Konseri [haber]. (1934, 11 Nisan), Cumhuriyet, s. 2. google scholar
 • Özbilgen, F. (15 Ekim 1985). Nazım’ın Gözüyle Semiha’nın Sanat Gücü. Cumhuriyet, s. 11. google scholar
 • Özcan, N. (1993). Darûlelhan. İslam Ansiklopedisi (c. 8, s. 518-520). İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. google scholar
 • Özden, E. (2015). Osmanlı Maârifi’nde Mûsikî, Ankara: Türk Tarih Kurumu. google scholar
 • Özer, S. (2013). Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin Türk Kamuoyundaki Yankıları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 29(85), 85-131. google scholar
 • Radyo a [ilan]. (1932, 24 Nisan), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Radyo b [ilan]. (1932, 13 Eylül), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Radyo c [ilan]. (1932, 27 Eylül), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Radyo d [ilan]. (1932, 4 Ekim), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Radyo e [ilan]. (1932, 11 Ekim), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Radyo f [ilan]. (1932, 6 Aralık), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Radyo g [ilan]. (1933, 4 Nisan), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Radyo h [ilan]. (1933, 2 Mayıs), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Refiğ, G. (2012). Atatürk ve Adnan Saygun, İstanbul: Boyut. google scholar
 • Şankaya, G. A. (2020). Atatürk Dönemi Türk Tiyatrosu: Afife Jale ve Kadın Tiyatrocular, Bursa: Bursa Uludağ Üniversitesi. google scholar
 • Şehir Tiyatrosunda [ilan]. (1934, 19 Nisan), Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Toros, T. (1990). Osman Hamdi Bey ve Çevresi, Tarih ve Toplum, XIV, 24-28. google scholar
 • Türk Hava Kurumu Menfaatine [ilan]. (1937, 8 Mayıs). Cumhuriyet, s. 4. google scholar
 • Uluskan, S. B. (2010). Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Karaaslan, M. (2022). A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim. Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), 17-29. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689


AMA

Karaaslan M. A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim. Istanbul University Journal of Women’s Studies. 2022;0(25):17-29. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689


ABNT

Karaaslan, M. A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim. Istanbul University Journal of Women’s Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 25, p. 17-29, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Karaaslan, Muzaffer,. 2022. “A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25: 17-29. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689


Chicago: Humanities Style

Karaaslan, Muzaffer,. A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim.” Istanbul University Journal of Women’s Studies 0, no. 25 (Sep. 2023): 17-29. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689


Harvard: Australian Style

Karaaslan, M 2022, 'A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim', Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, pp. 17-29, viewed 23 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689


Harvard: Author-Date Style

Karaaslan, M. (2022) ‘A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim’, Istanbul University Journal of Women’s Studies, 0(25), pp. 17-29. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689 (23 Sep. 2023).


MLA

Karaaslan, Muzaffer,. A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim.” Istanbul University Journal of Women’s Studies, vol. 0, no. 25, 2022, pp. 17-29. [Database Container], https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689


Vancouver

Karaaslan M. A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim. Istanbul University Journal of Women’s Studies [Internet]. 23 Sep. 2023 [cited 23 Sep. 2023];0(25):17-29. Available from: https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689 doi: 10.26650/iukad.2022.1108689


ISNAD

Karaaslan, Muzaffer. A Female Artist Overlooked in History: The First Turkish Female Opera Singer Nimet Vahid Hanim”. Istanbul University Journal of Women’s Studies 0/25 (Sep. 2023): 17-29. https://doi.org/10.26650/iukad.2022.1108689TIMELINE


Submitted25.04.2022
Accepted17.09.2022
Published Online30.11.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.