Research Article


DOI :10.26650/MED.2019588702   IUP :10.26650/MED.2019588702    Full Text (PDF)

Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı

Kevser TopçuHavva Hidayet Gürer

Bu makalede üniversite öğrencilerinin intihal algısı incelenmiştir. Araştırmada veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören 92 öğrenciye sorulan sorularla öğrencilerin intihal konusundaki genel bilgi durumları, intihal kavramı hakkındaki bilinçli olup olmadıkları, intihale neden olan sebepler ve intihali engellemek için öneriler hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre üniversite öğrencilerinin intihal konusunda genel bir bilgiye sahip oldukları, intihal kavramını öğrencilerin çoğunluğunun lisans eğitimi sırasında öğrendikleri, intihal kavramı konusunda bilinçli oldukları, öğrencilerin intihal unsurlarını bilmemesi, ödev yaparken kolaya kaçması, intihal mevzuatlarıyla ilgili fikir sahibi olmamaları, intihali suç olarak görmemeleri, yabancı dil eksikliği ve internetten bilgiye erişimin kolay olması gibi nedenlerin intihale neden olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrenciler intihali önlemek için öğretim elemanları tarafından yeterli eğitimin verilmesi ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

DOI :10.26650/MED.2019588702   IUP :10.26650/MED.2019588702    Full Text (PDF)

Plagiarism Perception of University Students

Kevser TopçuHavva Hidayet Gürer

In this article, university students’ perceptions of plagiarism are examined. The data in the research are collected by the questionnaire technique. By the questions asked to the students studying at some state and private universities, the students’ general information about plagiarism, if they are conscious of the concept of plagiarism, the causes of plagiarism and the students’ suggestions to prevent plagiarism are examined. The data obtained in the result of the research show that university students have general information about plagiarism, the majority of the students have learned of the concept of plagiarism during undergraduate education, they are conscious of the concept of plagiarism, some reasons such as that the students do not know of the points of plagiarism, they seek the easy way to do homework, they dont know well the laws of plagiarism, they don’t regard plagiarism as a crime, they have lack of foreign languages and the internet has an easy access to information, lead to the plagiarism. Besides, the students think that instructors should give education adequately in order to prevent plagiarism, and so they should raise the awareness of the students. 


PDF View

References

  • Özden, M., & Özden, D. Ö. (2015). Öğretmen Adaylarına Göre Akademik Usulsüzlük Davranışları. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(1). google scholar
  • Çakmak, N. (2015). Lisans öğrencilerinin intihal ile ilgili kavram yanılgıları. Türk kütüphaneciliği, 29(2), 212-240. google scholar
  • Ünal, Y., & Uçak, N. Ö. (2017). Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihale İlişkin Görüş ve Davranışları. Journal of Faculty of Letters/Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34(1). google scholar
  • Avaroğulları, M., & Bahri, A. T. A. (2013). Sosyal bilgiler öğretmeni adayları ve intihal: önbilgileri, intihalin yaygınlığı ve başvurulan yöntemler. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (4), 94-107. google scholar
  • Şeker, F., & Kamil, U. N. U. R. (2018). Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm Öğrencilerinin Etik Yargılarının İncelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(2), 336-351. google scholar
  • Uçak, N. Ö. (2012). Öğrencilerin intihal algısı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan. google scholar
  • Yıldırım, Z. (2018). Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin İntihal Algısı (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). google scholar
  • Ersoy, A., & Özden, M. (2011). Öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(2). google scholar
  • Uçak, N. Ö., & Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal. Türk kütüphaneciliği, 22(2), 187-204. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Topçu, K., & Gürer, H.H. (2019). Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı. Journal of Accounting Institute, 0(61), 83-91. https://doi.org/10.26650/MED.2019588702


AMA

Topçu K, Gürer H H. Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı. Journal of Accounting Institute. 2019;0(61):83-91. https://doi.org/10.26650/MED.2019588702


ABNT

Topçu, K.; Gürer, H.H. Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı. Journal of Accounting Institute, [Publisher Location], v. 0, n. 61, p. 83-91, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Topçu, Kevser, and Havva Hidayet Gürer. 2019. “Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı.” Journal of Accounting Institute 0, no. 61: 83-91. https://doi.org/10.26650/MED.2019588702


Chicago: Humanities Style

Topçu, Kevser, and Havva Hidayet Gürer. Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı.” Journal of Accounting Institute 0, no. 61 (Jun. 2024): 83-91. https://doi.org/10.26650/MED.2019588702


Harvard: Australian Style

Topçu, K & Gürer, HH 2019, 'Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı', Journal of Accounting Institute, vol. 0, no. 61, pp. 83-91, viewed 22 Jun. 2024, https://doi.org/10.26650/MED.2019588702


Harvard: Author-Date Style

Topçu, K. and Gürer, H.H. (2019) ‘Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı’, Journal of Accounting Institute, 0(61), pp. 83-91. https://doi.org/10.26650/MED.2019588702 (22 Jun. 2024).


MLA

Topçu, Kevser, and Havva Hidayet Gürer. Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı.” Journal of Accounting Institute, vol. 0, no. 61, 2019, pp. 83-91. [Database Container], https://doi.org/10.26650/MED.2019588702


Vancouver

Topçu K, Gürer HH. Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı. Journal of Accounting Institute [Internet]. 22 Jun. 2024 [cited 22 Jun. 2024];0(61):83-91. Available from: https://doi.org/10.26650/MED.2019588702 doi: 10.26650/MED.2019588702


ISNAD

Topçu, Kevser - Gürer, HavvaHidayet. Üniversite Öğrencilerinin İntihal Algısı”. Journal of Accounting Institute 0/61 (Jun. 2024): 83-91. https://doi.org/10.26650/MED.2019588702TIMELINE


Submitted08.07.2019
Accepted21.07.2019
Published Online27.08.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.