Review


DOI :10.26650/JARHS2020-S1-0010   IUP :10.26650/JARHS2020-S1-0010    Full Text (PDF)

Dental Practices During COVID-19 Pandemic

Emine Nursen Topçuoğlu

Dentists are exposed to the highest risk of occupational respiratory and droplet infections by working face-to-face with patients in an area that exists microbiota, often exposed to body fluids like saliva, blood and gingival crevicular fluid during the study, and procedures performed with air and water powered sharp instruments. So, interim guidelines were prepared during novel coronavirus (COVID-19) pandemic. According to the guidelines, dental facilities postponed elective procedures, surgeries, and non-urgent dental visits, and prioritized urgent and emergency visits and procedures. Urgent applications in dentistry during the pandemic process can be carried out in line with standard infection control measures and only with a number of additions such as a special change in personal protective equipment. Accordingly, each clinic should organize its own risk analysis and prepare protocols specific to this period. In this review, to be a guide for dentists, the differences in personal protective equipment recommended for dentistry procedures during the COVID-19 pandemic period, patient acceptance criteria; Algorithms for screening the patients for COVID-19 Status and Triaging for Dental Treatment related to the guidance and patient care of patients with suspected COVID-19 are explained in line with the recommendations of US Centers for Disease Prevention and Control (CDC), American Dental Association (ADA), Turkish Dental Association (TDB) and Ministry of Health of Turkish Republic.

DOI :10.26650/JARHS2020-S1-0010   IUP :10.26650/JARHS2020-S1-0010    Full Text (PDF)

COVID-19 Pandemi Döneminde Diş Hekimliği Uygulamaları

Emine Nursen Topçuoğlu

Diş hekimi, mikrobiyotası olan bir alanda hastalarla yüz yüze çalışan, çalışma sırasında sıklıkla tükürük, kan ve dişeti oluk sıvısı gibi vücut sıvılarına maruz kalan ve kullandığı hızla dönen hava ve su ile çalışan keskin aletler ile yapılan işlemlerle solunum ve damlacık yoluyla bulaşan infeksiyon riskine en yüksek düzeyde maruz kalan meslek grubundadır. Bu nedenle yeni koronovirus infeksiyonu-2019 (COVID-19) pandemisi süresince uygulanacak geçici rehberler hazırlanmıştır. Bu rehberlere göre, COVID-19 pandemisi sürecinde olası ya da onaylanmış COVID-19 tanısı alan ya da şüphesi bulunan bireylerin rutin diş tedavileri yapılmaması ve diğer tüm bireyler için acil olmayan diş tedavilerinin ertelenmesi yönünde karar alınmıştır. Pandemi sürecinde diş hekimliğinde acil uygulamalar, standart infeksiyon kontrol önlemleri doğrultusunda ve ancak kişisel koruyucu ekipmanlarda özel değişiklik gibi bir takım eklemeler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu doğrultuda, her klinik kendi risk analizini yaparak bu döneme özel protokoller düzenlemelidir. Bu derlemede, COVID-19 pandemi döneminde diş hekimlerine rehber olması amacıyla, diş hekimliği işlemleri için önerilen kişisel koruyucu donanımlardaki farklılıklar, hasta kabul kriterleri; triajı ile COVID-19 şüpheli hastaların yönlendirilmesi ve hasta bakımı ile ilgili Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), Türk Diş Hekimliği Birliği (TDB) ve T.C. Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda oluşturulmuş algoritmalar anlatılmıştır.


PDF View

References

 • 1. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al: Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirusinfected pneumonia in Wuhan, China. JAMA 2020;323(11):1061-1069. doi:10.1001/ jama.2020.1585 google scholar
 • 2. Gamio L. The workers who face the Greatest Coronovirus risk. The New Yor Times. 2020 March 15. Available from: https://www.nytimes. com/interactive/2020/03/15/business/economy/ coronavirus-worker-risk.html google scholar
 • 3. CDC. Guidelines for Infection Control in Dental Health-Care Settings — 2003 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003;52(No.RR-17):1-66. Available from: www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5217.pdf google scholar
 • 4. Topcuoğlu N. Diş Hekimliğinde Standart İnfeksiyon Kontrolü. 1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi, 07-09 Eylül 2018 Sakarya - TÜRKİYE Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Dergisi sayfa, 28-29. google scholar
 • 5. Topcuoğlu N. Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde İnfeksiyon Kontrolü. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2018;22(1):149-154. google scholar
 • 6. CDC. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, 2007. Available from: www. cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/Isolation2007.pdf google scholar
 • 7. CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. Available from: www.cdc.gov/hicpac/pdf/ guidelines/Disinfection_Nov_2008.pdf google scholar
 • 8. CDC. Summary of Infection Prevention Practices in Dental Settings: Basic Expectations for Safe Care. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, US Dept of Health and Human Services; October 2016. google scholar
 • 9. ADA. Interim Guidance for Minimizing Risk of COVID-19 Transmission 2020, April 4. Available from: https://www.ada.org/~/media/CPS/Files/ COVID/ADA_COVID_Int_Guidance_Treat_ Pts.pdf google scholar
 • 10. CDC Guidance for Providing Dental Care During COVID-19. 2020, April 8. Available from: https:// www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/ statement-COVID.html google scholar
 • 11. T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID- 19 Diş Hekimliği Uygulamalarındaki Acil ve Zorunlu Hizmetler. 2020, April 21. Available from: https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyonkontorl-onlemleri/COVID19-DisHekimligiUyg ulamalarindakiAcilVeZorunluHizmetler.pdf google scholar
 • 12. Burger D. ADA offers interim guidance as some states consider reopening. ADA News.2020 April 18. Available from: https://www.ada. org/en/publications/ada-news/2020-archive/ april/ada-offers-interim-guidance-as-dentistsconsider-reopening-practices google scholar
 • Sırasında Uyulması Gereken Dental İşlemler Prosedürü. 2020, April 16. Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/ enfeksiyon-kontorl-onlemleri/COVID19-Salgin iSirasindaUyulmasiGerekenDentalIslemlerPros eduru.pdf google scholar
 • 14. TDB. COVID-19 Salgını Döneminde Diş Hekimliğinde Acil Durum ve Acil Servis İhtiyacı için Durum Yönetimi Rehberi. 2020, April. Available from: http://www.tdb.org.tr/tdb/ v2/yayinlar/Cesitli/Covid_Doneminde_Acil_ Durum_Yonetimi_Rehberi_06.pdf google scholar
 • 15. Freund A. Up to 30% of coronavirus cases asymptomatic. Deutsche Welle (DW) 2020, March 24. Available from: https://www. dw.com/en/up-to-30-of-coronavirus-casesasymptomatic/a-52900988 google scholar
 • 16. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, et al. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. N Engl J Med. 2020;382(10):970–971. doi:10.1056/ NEJMc2001468 google scholar
 • 17. CDC. People Who Are at Higher Risk for Severe Illness. 2020, April 15. https://www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-at-higher-risk.html google scholar
 • 18. T.C. Sağlık Bakanlığı. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. 2020 April 14: Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/ rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf google scholar
 • 19. Külekçi G. Diş hekimliği İnfeksiyon Kontrol Rehberi CD’si, İDO Dergi 2007;113 (MartNisan):55-7. www.ido.org.tr. google scholar
 • 20. Topcuoğlu N. Diş Hekimliği Standart İnfeksiyon Kontrolü: Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Kullanımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010;14:89-92. google scholar
 • 21. European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19. Stockholm: ECDC;2020 google scholar
 • 22. TDB. Dişhekimliğinde Maske, Koruyucu Gözlük ve Yüz Siperliği. 2020, April 1. Available from: http://www.tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=3435 google scholar
 • 23. TDB. COVID-19 Pandemi Döneminde Acil Diş Tedavisi Uygulamaları ve Onam Formu. 2020, April 28. Available from: http://www.tdb.org.tr/ userfiles/files/COVID_19_Acil_Dis_Ted_Uyg_ ve_Onam_Formu(1).pdf google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Topçuoğlu, E.N. (2020). Dental Practices During COVID-19 Pandemic. Journal of Advanced Research in Health Sciences, 3(1), 78-87. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010


AMA

Topçuoğlu E N. Dental Practices During COVID-19 Pandemic. Journal of Advanced Research in Health Sciences. 2020;3(1):78-87. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010


ABNT

Topçuoğlu, E.N. Dental Practices During COVID-19 Pandemic. Journal of Advanced Research in Health Sciences, [Publisher Location], v. 3, n. 1, p. 78-87, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Topçuoğlu, Emine Nursen,. 2020. “Dental Practices During COVID-19 Pandemic.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 3, no. 1: 78-87. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010


Chicago: Humanities Style

Topçuoğlu, Emine Nursen,. Dental Practices During COVID-19 Pandemic.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 3, no. 1 (May. 2022): 78-87. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010


Harvard: Australian Style

Topçuoğlu, EN 2020, 'Dental Practices During COVID-19 Pandemic', Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 78-87, viewed 26 May. 2022, https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010


Harvard: Author-Date Style

Topçuoğlu, E.N. (2020) ‘Dental Practices During COVID-19 Pandemic’, Journal of Advanced Research in Health Sciences, 3(1), pp. 78-87. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010 (26 May. 2022).


MLA

Topçuoğlu, Emine Nursen,. Dental Practices During COVID-19 Pandemic.” Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 78-87. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010


Vancouver

Topçuoğlu EN. Dental Practices During COVID-19 Pandemic. Journal of Advanced Research in Health Sciences [Internet]. 26 May. 2022 [cited 26 May. 2022];3(1):78-87. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010 doi: 10.26650/JARHS2020-S1-0010


ISNAD

Topçuoğlu, EmineNursen. Dental Practices During COVID-19 Pandemic”. Journal of Advanced Research in Health Sciences 3/1 (May. 2022): 78-87. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-S1-0010TIMELINE


Submitted24.04.2020
Accepted06.05.2020
Published Online15.05.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.