Research Article


DOI :10.26650/JARHS2020-650905   IUP :10.26650/JARHS2020-650905    Full Text (PDF)

Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center

Rumeysa TunaMustafa BiliciOsman KipoğluOrhan CoşkunZuhal BayramoğluSüheyla OcakDeniz TuğcuSerap KaramanAyşegül ÜnüvarSerra SencerNur AydınlıZerrin ÖnalZeynep Nagehan Yürük YıldırımKemal NişliRukiye Eker ÖmeroğluAygün DindarDemet DemirkolElmas Zeynep İnceMeliha Mine ÇalışkanZeynep Karakaş

Pediatric thrombosis has unique characteristics due to its epidemiology, pathophysiology and treatment considerations. Children diagnosed with thrombosis should be evaluated by a multidisciplinary team at the level of diagnosis, treatment, and follow-up. Here we present our 2 years experience of pediatric thrombosis patients with a multidisciplinary thrombosis council management. We retrospectively reviewed case presentations and recommendations of monthly thrombosis council for 61 children (95 admissions) between November 2017 and August 2019. The male/female ratio was 1.54 and children and adolescents were the majority of evaluated 61 patients. Based on patients' clinical and radiological status, treatment and prophylaxis periods were determined. Cerebral arterial and sinovenous thrombosis were more common in our pediatric thrombosis council cases. Acquired risk factors for thrombosis were more common than congenital thrombophilia. Infection and elevated Factor VIII were commonest, respectively. Thirty-nine patients (64%) received primary or secondary prophylaxis with vitamin K antagonists, aspirin or LMVH for different periods. Further studies on treatment and prophylaxis management are needed for the improvement of evidence-based guidelines in pediatric thrombosis. Multidisciplinary councils may improve patient care for pediatric patients with complicated thrombosis. 

DOI :10.26650/JARHS2020-650905   IUP :10.26650/JARHS2020-650905    Full Text (PDF)

Pediatrik tromboza multidisipliner yaklaşım, üçüncü basamak referans merkezin 2 yıllık deneyimi

Rumeysa TunaMustafa BiliciOsman KipoğluOrhan CoşkunZuhal BayramoğluSüheyla OcakDeniz TuğcuSerap KaramanAyşegül ÜnüvarSerra SencerNur AydınlıZerrin ÖnalZeynep Nagehan Yürük YıldırımKemal NişliRukiye Eker ÖmeroğluAygün DindarDemet DemirkolElmas Zeynep İnceMeliha Mine ÇalışkanZeynep Karakaş

Pediatrik tromboz epidemiyolojisi, patofizyolojisi ve tedavi öncelikleri nedeniyle erişkin tromboz yönetiminden çok farklı özelliklere sahiptir. Tromboz teşhisi konan çocuklar, multidisipliner bir ekip tarafından tanı, tedavi ve takip süresince değerlendirilmelidir. Burada pediatrik tromboz hastalarımızın yönetildiği 2 yıllık multidisipliner tromboz konseyi deneyimimizi sunuyoruz. Kasım 2017-Ağustos 2019 tarihleri arasında 61 çocuk (95 başvuru) için tromboz konseyi olgu sunumlarını ve konsey sonuçlarını geriye dönük olarak inceledik. Değerlendirilen hastalarda erkek/kadın oranı 1,54 saptandı, çocuklar ve adolesanlar çoğunluktaydı. Hastaların klinik ve radyolojik durumlarına göre tedavi ve profilaksi süreleri belirlendi. Olgularımız içinde serebral arteriyel ve sinovenöz tromboz olguları daha fazla idi. Kazanılmış risk faktörleri, kalıtsal olanlardan daha fazla olup, infeksiyon ve Faktör VIII yüksekliği sık idi. Otuz dokuz hastaya (%64) farklı süreler boyunca K vitamini antagonistleri, aspirin veya LMVH ile primer veya sekonder profilaksi uygulandı. Pediatrik trombozda kanıta dayalı kılavuzların iyileştirilmesi için tedavi ve profilaksi yönetimi üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Multidisipliner tromboz konseyi komplike pediatrik trombozlu çocuk hastalarda hasta bakımını iyileştirebilir. 


PDF View

References

  • 1. Monagle P, Cuello CA, Augustine C, Bonduel M, Brandao LR, et al. American Society of Hematology 2018 Guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of pediatric venous thromboembolism. Blood advances. 2018;2(22):3292-316. google scholar
  • 2. Newall F, Branchford B, Male C. Anticoagulant prophylaxis and therapy in children: current challenges and emerging issues. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH. 2018. google scholar
  • 3. Chalmers E, Ganesen V, Liesner R, Maroo S, Nokes T, et al. Guideline on the investigation, management and prevention of venous thrombosis in children. British journal of haematology. 2011;154(2):196-207. google scholar
  • 4. Young G, Albisetti M, Bonduel M, Brandao L, Chan A, et al. Impact of inherited thrombophilia on venous thromboembolism in children: a systematic review and metaanalysis of observational studies. Circulation. 2008;118(13):1373-82. google scholar
  • 5. Mahajerin A, Branchford BR, Amankwah EK, Raffini L, Chalmers E, et al. Hospital-associated venous thromboembolism in pediatrics: a systematic review and meta-analysis of risk factors and risk-assessment models. Haematologica. 2015;100(8):1045-50. google scholar
  • 6. Jaffray J, Mahajerin A, Young G, Goldenberg N, Ji L, et al. A multi-institutional registry of pediatric hospital-acquired thrombosis cases: The Children’s Hospital-Acquired Thrombosis (CHAT) project. Thrombosis research. 2018;161:67-72. google scholar
  • 7. Monagle P. Slow progress. How do we shift the paradigm of thinking in pediatric thrombosis and anticoagulation? Thrombosis research. 2019;173:186-90. google scholar
  • 8. Monagle P, Chan AKC, Goldenberg NA, Ichord RN, Journeycake JM, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians EvidenceBased Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl):e737S-e801S. google scholar
  • 9. Rodger MA, Le Gal G. Who should get long-term anticoagulant therapy for venous thromboembolism and with what? Blood advances. 2018;2(21):3081-7. google scholar
  • 10. Nowak-Gottl U, van Ommen H, Kenet G. Thrombophilia testing in children: What and when should be tested? Thrombosis research. 2018;164:75-8. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Tuna, R., Bilici, M., Kipoğlu, O., Coşkun, O., Bayramoğlu, Z., Ocak, S., Tuğcu, D., Karaman, S., Ünüvar, A., Sencer, S., Aydınlı, N., Önal, Z., Yürük Yıldırım, Z.N., Nişli, K., Eker Ömeroğlu, R., Dindar, A., Demirkol, D., İnce, E.Z., Çalışkan, M.M., & Karakaş, Z. (2020). Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center. Journal of Advanced Research in Health Sciences, 3(1), 1-4. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905


AMA

Tuna R, Bilici M, Kipoğlu O, Coşkun O, Bayramoğlu Z, Ocak S, Tuğcu D, Karaman S, Ünüvar A, Sencer S, Aydınlı N, Önal Z, Yürük Yıldırım Z N, Nişli K, Eker Ömeroğlu R, Dindar A, Demirkol D, İnce E Z, Çalışkan M M, Karakaş Z. Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center. Journal of Advanced Research in Health Sciences. 2020;3(1):1-4. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905


ABNT

Tuna, R.; Bilici, M.; Kipoğlu, O.; Coşkun, O.; Bayramoğlu, Z.; Ocak, S.; Tuğcu, D.; Karaman, S.; Ünüvar, A.; Sencer, S.; Aydınlı, N.; Önal, Z.; Yürük Yıldırım, Z.N.; Nişli, K.; Eker Ömeroğlu, R.; Dindar, A.; Demirkol, D.; İnce, E.Z.; Çalışkan, M.M.; Karakaş, Z. Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center. Journal of Advanced Research in Health Sciences, [Publisher Location], v. 3, n. 1, p. 1-4, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Tuna, Rumeysa, and Mustafa Bilici and Osman Kipoğlu and Orhan Coşkun and Zuhal Bayramoğlu and Süheyla Ocak and Deniz Tuğcu and Serap Karaman and Ayşegül Ünüvar and Serra Sencer and Nur Aydınlı and Zerrin Önal and Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım and Kemal Nişli and Rukiye Eker Ömeroğlu and Aygün Dindar and Demet Demirkol and Elmas Zeynep İnce and Meliha Mine Çalışkan and Zeynep Karakaş. 2020. “Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 3, no. 1: 1-4. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905


Chicago: Humanities Style

Tuna, Rumeysa, and Mustafa Bilici and Osman Kipoğlu and Orhan Coşkun and Zuhal Bayramoğlu and Süheyla Ocak and Deniz Tuğcu and Serap Karaman and Ayşegül Ünüvar and Serra Sencer and Nur Aydınlı and Zerrin Önal and Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım and Kemal Nişli and Rukiye Eker Ömeroğlu and Aygün Dindar and Demet Demirkol and Elmas Zeynep İnce and Meliha Mine Çalışkan and Zeynep Karakaş. Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center.” Journal of Advanced Research in Health Sciences 3, no. 1 (Jun. 2023): 1-4. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905


Harvard: Australian Style

Tuna, R & Bilici, M & Kipoğlu, O & Coşkun, O & Bayramoğlu, Z & Ocak, S & Tuğcu, D & Karaman, S & Ünüvar, A & Sencer, S & Aydınlı, N & Önal, Z & Yürük Yıldırım, ZN & Nişli, K & Eker Ömeroğlu, R & Dindar, A & Demirkol, D & İnce, EZ & Çalışkan, MM & Karakaş, Z 2020, 'Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center', Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 1-4, viewed 5 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905


Harvard: Author-Date Style

Tuna, R. and Bilici, M. and Kipoğlu, O. and Coşkun, O. and Bayramoğlu, Z. and Ocak, S. and Tuğcu, D. and Karaman, S. and Ünüvar, A. and Sencer, S. and Aydınlı, N. and Önal, Z. and Yürük Yıldırım, Z.N. and Nişli, K. and Eker Ömeroğlu, R. and Dindar, A. and Demirkol, D. and İnce, E.Z. and Çalışkan, M.M. and Karakaş, Z. (2020) ‘Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center’, Journal of Advanced Research in Health Sciences, 3(1), pp. 1-4. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905 (5 Jun. 2023).


MLA

Tuna, Rumeysa, and Mustafa Bilici and Osman Kipoğlu and Orhan Coşkun and Zuhal Bayramoğlu and Süheyla Ocak and Deniz Tuğcu and Serap Karaman and Ayşegül Ünüvar and Serra Sencer and Nur Aydınlı and Zerrin Önal and Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım and Kemal Nişli and Rukiye Eker Ömeroğlu and Aygün Dindar and Demet Demirkol and Elmas Zeynep İnce and Meliha Mine Çalışkan and Zeynep Karakaş. Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center.” Journal of Advanced Research in Health Sciences, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 1-4. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905


Vancouver

Tuna R, Bilici M, Kipoğlu O, Coşkun O, Bayramoğlu Z, Ocak S, Tuğcu D, Karaman S, Ünüvar A, Sencer S, Aydınlı N, Önal Z, Yürük Yıldırım ZN, Nişli K, Eker Ömeroğlu R, Dindar A, Demirkol D, İnce EZ, Çalışkan MM, Karakaş Z. Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center. Journal of Advanced Research in Health Sciences [Internet]. 5 Jun. 2023 [cited 5 Jun. 2023];3(1):1-4. Available from: https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905 doi: 10.26650/JARHS2020-650905


ISNAD

Tuna, Rumeysa - Bilici, Mustafa - Kipoğlu, Osman - Coşkun, Orhan - Bayramoğlu, Zuhal - Ocak, Süheyla - Tuğcu, Deniz - Karaman, Serap - Ünüvar, Ayşegül - Sencer, Serra - Aydınlı, Nur - Önal, Zerrin - Yürük Yıldırım, ZeynepNagehan - Nişli, Kemal - Eker Ömeroğlu, Rukiye - Dindar, Aygün - Demirkol, Demet - İnce, ElmasZeynep - Çalışkan, MelihaMine - Karakaş, Zeynep. Two years experience of a multidisciplinary approach for pediatric thrombosis in a tertiary referral center”. Journal of Advanced Research in Health Sciences 3/1 (Jun. 2023): 1-4. https://doi.org/10.26650/JARHS2020-650905TIMELINE


Submitted25.11.2019
Accepted02.12.2019
Published Online26.02.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.