Research Article


DOI :10.5222/j.child.2019.76993   IUP :10.5222/j.child.2019.76993    Full Text (PDF)

Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği

Evrim ŞenkalSadık ToprakÖykü Özbörü AşkanCanan Abdullah GölFerit DurankuşCoşkun SafEmin Ünüvar

Amaç: Sağlıklı yuva çocuklarında sonbahar ve kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları sıklığını azaltmak için bağışıklığı destekleyen birçok ilaç aileler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmada, kreş çocuklarında bağışıklığı desteklemek amacıyla verilen bu tür ilaçların yararı olup olmadığını göstermeyi amaçladık. Yöntem: Araştırma İstanbul’un Tuzla ilçesinde, farklı üç kreşte, yaşları 64.1±10.3 ay olan 75 çocuk ile yürütüldü. Güvenilir anket bilgilerine ulaşılabilen 44 çocuğun bilgileri ile araştırma tamamlandı (44/74, %58.6). Bunlardan 24’ü destek alan çalışma grubunu, geri kalan 20’si kontrol grubunu oluşturdu. Anket formları ile çocukların bağışıklık destekleyici kullanıp kullanmadıkları ve geçirdikleri hastalıklara bağlı olarak kreşe devamsızlık süreleri (gün) sorgulandı. Her çocuğun okula devamsız olduğu gün sayısı ile bağışıklık destekleyici kullanımı arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Destek alan çalışma grubunda devamsızlık gün sayısı 12.4±2.5 iken, kontrol grubunda 6.0±4.8 idi. Devamsızlık gün sayılarında destek alan ve almayan gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). İki grup arasında kreşe başlama yaşı, tartı ve boy, kreşe gittiği toplam süre arasında da istatistiksel bir fark görülmedi. Adenoid hipertrofisi olanlar ve sık otit geçirenler anlamlı olarak daha sık destek alıyorlardı. Sonuç: Bağışıklık destekleyici olarak tanımlanan ilaçların yuvaya giden çocuklarda solunum yolu hastalıklarının sıklığını azaltmada olumlu bir etkisi gösterilemedi. Adenoid hipertrofisi olan çocukların aileleri daha yüksek oranda bağışıklığı destekleyici ilaç kullanıyordu. 

DOI :10.5222/j.child.2019.76993   IUP :10.5222/j.child.2019.76993    Full Text (PDF)

Effectiveness of Immunity Supporting Drugs in Preventing Respiratory Infections in Nursery Children

Evrim ŞenkalSadık ToprakÖykü Özbörü AşkanCanan Abdullah GölFerit DurankuşCoşkun SafEmin Ünüvar

Objective: In order to reduce the frequency of respiratory infections during the autumn and winter months in healthy nursery children, many drugs that support the immunity are widely used by families. In this research, we aimed to show whether there is a benefit of such drugs given to support immunity in nursery children. Method: The research was conducted with 75 children aged 64.1±10.3 months in three different nurseries in Tuzla district of Istanbul. The research was completed with the information of 44 children (44/74, 58.6%). Whose questionnaire information could be obtained reliably. Twentyfour of them constituted the study group that used immunity-supporting drugs and the remaining 20 comprised the control group. Questionnaire forms were used to determine whether the children were using immunity-supporting drugs and the absence periods (day) due to their illness. The relationship between the number of absent school days and the use of immunity-supporting drugs was examined. Results: The mean number of school absence days was 12.4±2.5 in the study group and 6.0±4.8 in the control group. There was no significant difference in absenteeism days between the groups using of not using immunity-supporting drugs (p>0.05). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of age of onset of daycare, weight and height, and total duration of daycare. Those with adenoid hypertrophy and experiencing frequent episodes of otitis were using immunity- supporting drugs more frequently. Conclusion: As demonstrated in this study favourable effect of the medications that were defined as immunity- supporting drugs did not reduce the incidence of respiratory diseases in nursery children. The families of children with adenoid hypertrophy were using immunity- supporting drugs more frequently.


PDF View

References

 • 1. Yale SH, Liu K. Echinacea purpurea therapy for the treatment of the common cold: a randomized, doubleblind, placebo-controlled clinical trial. Arch Intern Med. 2004 Jun 14;164(11):1237-41. https://doi.org/10.1001/archinte.164.11.1237 google scholar
 • 2. Engel JP. Viral upper respiratory infections. Semin Respir Infect. 1995;103-13. google scholar
 • 3. Lowenstein SR, Parrino TA. Management of the common cold. Adv Intern Med. 1987;32207-33. google scholar
 • 4. Mark JD, Grant KL, Barton LL. The use of dietary supplements in pediatrics: a study of echinacea. Clin Pediatr (Phila) 2001 May;40(5):265-9. https://doi.org/10.1177/000992280104000505 google scholar
 • 5. Zhang H, Yeh C, Jin Z, Ding L, Liu BY, Zhang L, Dannely HK. Prospective study of probiotic supplementation results in immune stimulation and improvement of upper respiratory infection rate. Synth Syst Biotechnol. 2018 Mar 12;3(2):113-20. https://doi.org/10.1016/j.synbio.2018.03.001 google scholar
 • 6. Cohen HA, Varsano I, Kahan E, Sarrell M, Uziel Y, et al. Effectiveness of an herbal preparation containing echinacea, propolis, and vitamin C in preventing respiratory tract infections in children a randomized, doubleblind, placebo-controlled, multicenter study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158(3):217-21. https://doi.org/10.1001/archpedi.158.3.217 google scholar
 • 7. Tek NA, Pekcan G (2008). Besin destekleri kullanılmalı mı? Klasmat Matbaacılık, 32s, ISBN: 978-975-590- 243-2. google scholar
 • 8. Ergen A, Bozkurt Bekoğlu F. Türkiye’de besin destek ürünlerine yönelik görüşler ve tüketici profilini tanımlamaya yönelik bir araştırma. Journal of Business Research Turk. 2016;8(1):323-41. https://doi.org/10.20491/isader.2016.147 google scholar
 • 9. Anonim (2013). Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği. Ağustos 2013 (Tebliğ No: 2013/49), Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2013, Sayısı: 28737. google scholar
 • 10. Figueroe-gonzales I, Qijano G,Ramirez G, Cruz-Guerrero A. Probiotics and prebiotics perspectives and challenges. J Sci Food Agric 2011;91:1341-8. https://doi.org/10.1002/jsfa.4367 google scholar
 • 11. Thomas DW, Greer FR. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition; American Academy of Pediatrics Section 9. on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Probiotics and Prebiotics in Pediatrics. Pediatrics 2010;126:1217-31. https://doi.org/10.1542/peds.2010-2548 google scholar
 • 12. Yağcı RV. Probiyotikler. Türkiye Klinikleri, J Pediatr Sci. 2012;8:127-9. google scholar
 • 13. Robinson JL. Probiotics for modification of the incidence or severity of respiratory tract infections. Pediatr Infect Dis J. 2017 Nov;36(11):1093-5. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000001714 google scholar
 • 14. Bikle D. Nonclassic of actions vitamin D. JCEM 2009;94:26-34. https://doi.org/10.1210/jc.2008-1454 google scholar
 • 15. Boullion R, Carmeliet G, Verlinden L, et al. Vitamin D and human healt: Lessons from vitamin D receptor null mice. Endocrin Rev. 2008;11:1-103. google scholar
 • 16. Turner RB, Riker DK, Gangemi JD. Ineffectiveness of echinacea for prevention of experimental rhinovirus colds. Antimicrobial agents and chemotherapy, June 2000, p. 1708-1709. https://doi.org/10.1128/AAC.44.6.1708-1709.2000 google scholar
 • 17. Nahas R, Balla A. Complementary and alternative medicine for prevention and treatment of the common cold. Can Fam Physician 2011 Jan; 57(1):31-6. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Şenkal, E., Toprak, S., Özbörü Aşkan, Ö., Abdullah Göl, C., Durankuş, F., Saf, C., & Ünüvar, E. (2019). Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği. Journal of Child, 19(3), 132-137. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993


AMA

Şenkal E, Toprak S, Özbörü Aşkan Ö, Abdullah Göl C, Durankuş F, Saf C, Ünüvar E. Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği. Journal of Child. 2019;19(3):132-137. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993


ABNT

Şenkal, E.; Toprak, S.; Özbörü Aşkan, Ö.; Abdullah Göl, C.; Durankuş, F.; Saf, C.; Ünüvar, E. Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği. Journal of Child, [Publisher Location], v. 19, n. 3, p. 132-137, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Şenkal, Evrim, and Sadık Toprak and Öykü Özbörü Aşkan and Canan Abdullah Göl and Ferit Durankuş and Coşkun Saf and Emin Ünüvar. 2019. “Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği.” Journal of Child 19, no. 3: 132-137. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993


Chicago: Humanities Style

Şenkal, Evrim, and Sadık Toprak and Öykü Özbörü Aşkan and Canan Abdullah Göl and Ferit Durankuş and Coşkun Saf and Emin Ünüvar. Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği.” Journal of Child 19, no. 3 (Jul. 2024): 132-137. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993


Harvard: Australian Style

Şenkal, E & Toprak, S & Özbörü Aşkan, Ö & Abdullah Göl, C & Durankuş, F & Saf, C & Ünüvar, E 2019, 'Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği', Journal of Child, vol. 19, no. 3, pp. 132-137, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993


Harvard: Author-Date Style

Şenkal, E. and Toprak, S. and Özbörü Aşkan, Ö. and Abdullah Göl, C. and Durankuş, F. and Saf, C. and Ünüvar, E. (2019) ‘Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği’, Journal of Child, 19(3), pp. 132-137. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993 (25 Jul. 2024).


MLA

Şenkal, Evrim, and Sadık Toprak and Öykü Özbörü Aşkan and Canan Abdullah Göl and Ferit Durankuş and Coşkun Saf and Emin Ünüvar. Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği.” Journal of Child, vol. 19, no. 3, 2019, pp. 132-137. [Database Container], https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993


Vancouver

Şenkal E, Toprak S, Özbörü Aşkan Ö, Abdullah Göl C, Durankuş F, Saf C, Ünüvar E. Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği. Journal of Child [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];19(3):132-137. Available from: https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993 doi: 10.5222/j.child.2019.76993


ISNAD

Şenkal, Evrim - Toprak, Sadık - Özbörü Aşkan, Öykü - Abdullah Göl, Canan - Durankuş, Ferit - Saf, Coşkun - Ünüvar, Emin. Yuva Çocuklarında Bağışıklığı Destekleyici İlaçların Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Önlemedeki Etkinliği”. Journal of Child 19/3 (Jul. 2024): 132-137. https://doi.org/10.5222/j.child.2019.76993TIMELINE


Submitted07.05.2019
Accepted26.08.2019
Published Online05.12.2019

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.