Research Article


DOI :10.26650/JECS2020-0046   IUP :10.26650/JECS2020-0046    Full Text (PDF)

2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies

Şeyda Güdek GölçekAli Gökhan Gölçek

The Financial Crisis, which broke out in the US due to the mortgage bubble, had spread through financial channels to core countries. The periphery countries that weren’t fully integrated into the financial markets had been influenced via economic ways, indirectly. However the crisis -spreading on a global scale- had had negative impacts on all countries and had led to changes in the economic policies of states. One of the possibilities of the crisis was for it to turn into a cyclical crisis because of its reach throughout the whole world and the failure of economic policies -applied to one after another- in the preventing of the spread and impact of the crisis in a short time, resulting in economic and neoliberal policies being questioned. The periphery economies, being economically affected by the crisis, had to assume many economic costs due to mortgage loans in the US, which had nothing to do with them. In the study, through the examples of Brazil and Turkey within the framework of these discussions, the implication of economic policy has been examined for periphery countries. In the study, the way in which both countries were affected by the crisis has been evaluated through net capital flows, foreign direct investments, foreign trade data, and main economic indicators. Although neoliberal policies, which pushed both countries towards this process, had added them to the global economic system, they had to apply Keynesian policies because neoliberalism had become inadequate in exiting the crisis. In the conclusion of the study, policy proposals have been made for getting out of the crisis by discussing the ineffectiveness of the economic policies that had been implemented.

DOI :10.26650/JECS2020-0046   IUP :10.26650/JECS2020-0046    Full Text (PDF)

2008 Finansal Krizi: Türkiye ve Brezilya Ekonomi Politikaları Özelinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Şeyda Güdek GölçekAli Gökhan Gölçek

Amerika Birleşik Devletleri’nde konut kredisi olarak bilinen mortgage balonu nedeni ile patlak veren 2008 Finansal Krizi, önce finansal kanallar üzerinden merkez ülkelere yayılmıştır. Finansal piyasalara tam olarak entegre olamayan çevre ülkelere ise daha dolaylı olarak, ekonomik yollarla etki etmiştir. Fakat küresel ölçekte yayılan finansal kriz, geçiş biçimi fark etmeksizin, tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkilemiş ve devletlerin ekonomi politikalarında köklü değişimler yaşanmasına neden olmuştur. Krizin tüm dünya ekonomilerine ulaşması nedeni ile döngüsel bir krize dönüşme ihtimali ve birbiri ardına uygulanan ekonomi politikalarının krizin yayılmasını, etkisini ve alanını kısa sürede önlemede başarısız olması, ekonomi biliminin ve anaakım neoliberal politikaların sorgulanmasına neden olmuştur. Ekonomik olarak krizin etkilerini yaşayan çevre ekonomileri, kendileri ile hiçbir ilgisi olmayan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mortgage kredileri nedeni ile pek çok ekonomik maliyete katlanmak zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda çalışmada, Brezilya ve Türkiye ekonomileri örnekleri üzerinden, bu tartışmalar da göz önüne alınarak, çevre ekonomiler için ekonomi politika çıkarımları yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada net sermaye akımları, doğrudan yabancı yatırımlar, dış ticaret verileri ve temel ekonomik göstergeler üzerinden her iki ülkenin krizden etkilenme şekli değerlendirilmiştir. Her iki ülkeyi de bu sürece iten neoliberal politikaların yine kendilerini küresel ekonomik sisteme eklemesi olmasına rağmen, söz konusu finansal krizden çıkışta neoliberalizm krize yönelik çözüm noktasında yetersiz kadığı için Keynesyen politikalara başvurmak zorunda kalmışlardır. Çalışmanın sonucunda uygulanan ekonomi politikalarının etkinsizliği tartışılarak, krizden çıkış adına politika önerilerine yer verilmiştir.


PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Güdek Gölçek, Ş., & Gölçek, A.G. (2020). 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies. Journal of Economy, Culture and Society, 0(62), 185-207. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046


AMA

Güdek Gölçek Ş, Gölçek A G. 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies. Journal of Economy, Culture and Society. 2020;0(62):185-207. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046


ABNT

Güdek Gölçek, Ş.; Gölçek, A.G. 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies. Journal of Economy, Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 62, p. 185-207, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Güdek Gölçek, Şeyda, and Ali Gökhan Gölçek. 2020. “2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 62: 185-207. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046


Chicago: Humanities Style

Güdek Gölçek, Şeyda, and Ali Gökhan Gölçek. 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 62 (Jun. 2021): 185-207. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046


Harvard: Australian Style

Güdek Gölçek, Ş & Gölçek, AG 2020, '2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies', Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 62, pp. 185-207, viewed 25 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046


Harvard: Author-Date Style

Güdek Gölçek, Ş. and Gölçek, A.G. (2020) ‘2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies’, Journal of Economy, Culture and Society, 0(62), pp. 185-207. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046 (25 Jun. 2021).


MLA

Güdek Gölçek, Şeyda, and Ali Gökhan Gölçek. 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies.” Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 62, 2020, pp. 185-207. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046


Vancouver

Güdek Gölçek Ş, Gölçek AG. 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies. Journal of Economy, Culture and Society [Internet]. 25 Jun. 2021 [cited 25 Jun. 2021];0(62):185-207. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046 doi: 10.26650/JECS2020-0046


ISNAD

Güdek Gölçek, Şeyda - Gölçek, AliGökhan. 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies”. Journal of Economy, Culture and Society 0/62 (Jun. 2021): 185-207. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0046TIMELINE


Submitted17.05.2019
Accepted30.06.2020
Published Online20.10.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.