Research Article


DOI :10.26650/JECS2020-0061   IUP :10.26650/JECS2020-0061    Full Text (PDF)

Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example

Ilgar Seyidov

According to recent statistics from the DGMM (Directorate General of Migration Management of Turkey), more than 3,5 million Syrian refugee people are living in Turkey. This number, however, reflects only registered Syrians, not the many unregistered Syrian refugees and asylum-seekers also living in Turkey. In order to cope with the refugee crisis, various projects are being conducted through the support of national and international funds. Social cohesion has been identified as a key to integrating host and refugee communities. Socio-cultural activities hve been designed to include participants from both communities. In this context, this study aims to discover the attitudes of Turks toward social cohesion which is promoted to be built between them and refugees. This limited research relied on a semi-structured in-depth interview technique as research methodology for a random sample of 45 residents of Ankara living in neighborhoods that contain a high number of refugees. The main reason of limiting the number of participants with 45 was related to reputation. According to findings, the members of the host community are in favor of developing social contact with refugees; however, misinformation and rumors, language barriers, and a lack of social connection were considered as the main factors affecting the negative attitudes of the host community members towards refugees.

DOI :10.26650/JECS2020-0061   IUP :10.26650/JECS2020-0061    Full Text (PDF)

Sosyal Uyumu Ev Sahibi Topluluğun Perspektifinden İncelemek: Türkiye Örneği

Ilgar Seyidov

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine istinaden Türkiye’de 3,5 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli yaşamaktadır. Bu sayı sadece kayıtlı kişi sayısını kapsadığından, ülkede kayıtlı olmayan çok sayıda mülteci ve sığınmacı da bulunmaktadır. Özellikle devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları, mülteci ve sığınmacıların temel gıda, barınak ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası desteklerle çeşitli projeler ve faaliyetler yürütmektedirler. Bu anlamda en temel problemlerden biri de ev sahibi topluluk ile “misafir” olarak nitelendirilen mülteci ve sığınmacılar arasında sosyal uyum sürecidir. Sosyal uyum, göçmen ya da mülteci statüsündeki bireylerin ev sahibi topluma entegre edilmesini amaçlayan çok katmanlı ve uzun vadeli bir süreç anlayışını içermektedir. Bu çalışma sosyal uyum anlayışı çerçevesinde ev sahibi topluluğun süreci nasıl yorumladıkları ve “misafir” topluluk üyelerine karşı tutumlarını incelemektedir. Araştırma tekniği olarak yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği seçilmiştir. Toplamda, Ankara’da Suriyeli popülasyonunun da yoğun olduğu Altındağ ve Mamak bölgesinde yaşayan 45 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin bu sayı ile sınırlandırılmasının nedeni bulguların kendini tekrarlaması olmuştur. Bulgulara göre, ev sahibi toplum Suriyeli mülteci ve sığınmacılarla sosyal uyum sürecini desteklemektedir. Ancak yanlış enformasyon, söylenti, dil bariyeri ve sosyal bağlantının eksikliği katılımcıların tutumlarını negatif şekilde etkileyen faktörler olarak ortaya çıkmıştır.


PDF View

References

 • Alesino, A. and Ferraro, L. E. (2002). Who trust others? Journal of Public Economics 85, 207–234. DOI: https://doi. org/10.1016/S0047-2727(01)00084-6 google scholar
 • Apak, H. (2015). Suriyeli göçmenlerin gelecek beklentileri: Mardin örneği. Birey ve Toplum 5 (9), 125–142. DOI: 10.20493/bt.53521 google scholar
 • Arikan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Aydin, H., Gundogdu, M. and Akgul, A. (2019). Integration of Syrian refugees in Turkey: Understanding the educator’s perception. Journal of International Migration and Integration, 1-12. Doi: https://doi.org/10.1007/ s12134-018-0638-1 google scholar
 • Baban, F., Ilcan, S. and Rygiel, K. (2017). Syrian refugees in Turkey: Pathways to precarity, differential inclusion and negotiated citizenship rights. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43 (81), 41–57. DOI: https://doi. org/10.1080/1369183X.2016.1192996 google scholar
 • Beltekin, N. (2016). Turkey’s progress toward meeting refugee education needs: The example of Syrian refugees. Eurasian Journal of Educational Research, 66, 175–190. DOI: http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.66.10 google scholar
 • Benedetta, B. (2015). The Syrian refugee crisis: Regional and human security implications. Strategic Assessment, 7 (4), 41–53. google scholar
 • Boztepe, V. (2017). Televizyon haberlerinde Suriyeli mültecielrin temsili. ILEF Journal, 4 (1), 91–122. DOI: http:// dx.doi.org/10.24955/ilef.312831 google scholar
 • Bruhn, G, J. (2009). The group effect. New York: Springer Press. google scholar
 • Castleberry, A. and Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: is it as easy as it sounds? Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 10, 807–815. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019 google scholar
 • Chan, J., To, H. and Chan, E. (2006). Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. Social Indicators Research, 75, 273–302. DOI: 10.1007/s11205-005-2118-1 google scholar
 • Cheong, H, P., Edwards, R., Goulbourne, H. and Solomos, J. (2007). Immigration, social cohesion and social capital: A critical review, Critical Social Policy, 27 (1), 24–49. DOI: https://doi.org/10.1177%2F0261018307072206 google scholar
 • Ceritoğlu, E., Yunculer, B, G, H., Torun, H. and Tumen, S. (2017). The impact of Syrian refugees on natives’ labor market outcomes in Turkey: Evidence from a quasi-experimental design. Central Bank of the Republic of Turkey Recent Working Papers, 17 (5), 1–51 google scholar
 • Corning, A, P. (1982) Durkheim and Spencer. The British Journal of Sociology, 33 (3), 359–382. google scholar
 • Council of Europe. (2008). Towards an active, fair and socially cohesive Europe, Report on High-Level Task Force of Social Cohesion. Retrieved from https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/files/50850/REPORT%20 OF%20HIGH-LEVEL%20TASK%20FORCE%20ON%20SOCIAL%20COHESION_2008.pdf (Accessed 25 September 2019) google scholar
 • Çebi, E. (2017). The role of Turkish NGOs in social cohesion of Syrians. Turkish Journal of Middle East Studies, Special Issue, 135-170. DOI: 10.26513/tocd.312245 google scholar
 • Dandy, J and Pe-Pua, R. (2015). The refugee experience of social cohesion in Australia: exploring the roles of racism, intercultural contact, and the media. Journal of Immigrant& Refugee Studies, 13 (4), 339–357. DOI: https://doi.org/10.1080/15562948.2014.974794 google scholar
 • Delhey, J and Dragolov, G. (2016). Happier together. social cohesion and subjective well-being in Europe. International Journal of Psychology, 51 (3), 163–176. DOI: 10.1002/ijop.12149 google scholar
 • Dinçer, B, O., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişci, K. and Çarmikli, E.Ö. (2013). Turkey and Syrian refugees: The limits of hospitality. Washington: USAK: Brookings. google scholar
 • Durkheim, E. (1984). The division of labor in society. London: Macmillan Press. google scholar
 • Efe, I. (2015). Türkiye basınında Suriyeli mülteciler. Ankara: SETA. google scholar
 • Erdoğan, I. (2003). Pozitivist metodoloji. Ankara: Erk Yayincilik. google scholar
 • Erdoğan, M, M. (2014). Turkiye’deki Suriyeliler: toplumsal kabul ve uyum araştırması. Ankara: HUGO Yayinları. google scholar
 • Festinger, L., Back, K., Schachter, S., Kelley, H.H. and Thibaut, J. (1952). Theory and experiment in social communication. Michigan: Edward Brothers Inc. google scholar
 • Fonseca, X., Lukosch, S. and Brazier, F. (2018). Social cohesion revisited: A new definition and how to characterize it. The European Journal of Social Sciences, 32 (2), 231–253. Doi: 10.1080/13511610.2018.1497480 google scholar
 • Forrest, R., and Kearns, A. (2001). Social cohesion, social capital and the neighbourhood. Urban Studies, 38 (12), 2125-2143. DOI:10.1080/00420980120087081 google scholar
 • Friedkin, E, N. (2004). Social cohesion. Annu. Rev. Social., 30: 409–425. https://doi.org/10.1146/annurev. soc.30.012703.110625 google scholar
 • Gough, I and Olofsson, G. (1999). Introduction: new thinking on exclusion or integration. In I.Gough and G. Olofsson (eds) Capitalism and social cohesion (pp.1–10). London: Macmillan Press. google scholar
 • Grimalda, G and Tanzler, N. (2018). Social cohesion, global governance and the future of politics: Understanding and fostering social cohesion. CARI. Retrieved from https://t20argentina.org/wp-content/uploads/2018/07/ TF8-8.1-Social-cohesion-Policy-Brief-Version-II.pdf (Accessed 20 September 2019) google scholar
 • Helliwell, F, J and Wong, S. (2011). Trust and wellbeing. International Journal of Wellbeing, 1 (1), 42–78. DOI: 10.5502/ijw.v1i1.9 google scholar
 • Içduygu, A. (2015). Syrian refugees in Turkey: The long road ahead. Migration Policy Institute Report. Retrieved from https://www.migrationpolicy.org/research/syrian-refugees-turkey-long-road-ahead, (Accessed 10 December.2019) google scholar
 • Jansen, T., Chioncel, N. and Dekkers, H. (2006). Social cohesion and integration: Learning active citizenship. British Journal of Sociology of Education, 27 (2), 189–205. DOI: 10.1080/01425690600556305 google scholar
 • Jenson, J. (1998). Mapping social cohesion: The state of Canadian research. Ottawa: Canadian Policy Research Networks. google scholar
 • Kağnici, Y, D. (2017). Suriyeli mülteci çocukların kültürel uyum sürecinde okul psikolojik danışmanlarına düşen rol ve sorumluluklar. Elementary Education Online, 16 (4), 1768–1776. DOI: http://dx.doi.org/10.17051/ ilkonline.2017.342990 google scholar
 • Karasu, A, M. (2016). Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeli sığınmacıların kentle uyum sorunu. SDU the Journal of Faculty of Economics, 1 (3), 995–1014. google scholar
 • Keyes, M. L. C. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61 (2), 121–140. google scholar
 • Larsen, C, A. (2014). Social cohesion: definition, measurement and developments, Aalborg: Aalborg University Press. google scholar
 • Lazarev, E. and Sharma, K. (2017). Brother or burden: An experiment on reducing prejudice toward Syrian refugees in Turkey. Political Science Research and Methods, 5 (2), 201–219. DOI: https://doi.org/10.7910/DVN/ ORTDUM google scholar
 • Le Bon, G. (1896). The crowd: A study of the popular mind. New York: The MacMillan Co. google scholar
 • Lindloff, R. T. and Taylor, C. B. (2011). Qualitative communication research method. California: SAGE Publications. google scholar
 • Lockwood, D. (1999). Civic integration and social cohesion. In I.Gough & G. Olofsson (eds) Capitalism and social cohesion (pp.63–84). London: Macmillan Press. google scholar
 • Maxwell, J. (1996). Social dimensions of economic growth”, Eric John Hanson Memorial Lecture Series, 8. University of Alberta. Retrieved from https://www.ualberta.ca/economics/economics-research/eric-j-hansonmemorial-lecture-series (Accessed 01 August 2019) google scholar
 • Mckinnon, M. A. (2010). Energy and society: Herbert Spencer’s ‘energetic sociology’ of social evolution and beyond. Journal of Classical Sociology, 10 (4), 439–455. https://doi.org/10.1177%2F1468795X10385184 google scholar
 • Özden, Ş. (2013). Syrian refugees in Turkey. MRC Research Report. Retrieved from http://cadmus.eui.eu// handle/1814/29455, (Accessed 12 August 2018) google scholar
 • Pahl, R. (1991). The search for social cohesion: From Durkheim to the European Commission. European Journal of Sociology, 32 (2), 345–360. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003975600006305 google scholar
 • Pandir, M., Efe, I. and Paksoy, F.A. (2015). Türk basınında Suriyeli sığınmacı temsili üzerine bir içerik analizi. Marmara İletişim Dergisi, 24, 1-26. DOI: 10.17829/midr.20152419995 google scholar
 • Stovring, K. (2012) The cultural prerequisites of social cohesion: With special attention to nation of Denmark. International Journal of Sociology and Social Policy, 32 (3-4), 134–152. Doi: 10.1108/0144333121121472 google scholar
 • Şen, F. (2017). Bir “öteki” olarak mülteciler: Suriyeli mültecilerin anaakım ve alternatif medyada temsili. Atatürk İletişim Dergisi, 12, 27–41. google scholar
 • Şimşek, D. (2018). Integration processes of Syrian refugees in Turkey: class-based integration. Journal of Refugee Studies, 1-18. Doi:10.1093/jrs/fey057 google scholar
 • Yazgan, P., Utku, E, D. and Sirkeci, I. (2015). Syrian crisis and migration. Migration Letters, 12 (3), 181–192. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Seyidov, I. (2021). Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example. Journal of Economy, Culture and Society, 0(63), 111-125. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061


AMA

Seyidov I. Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example. Journal of Economy, Culture and Society. 2021;0(63):111-125. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061


ABNT

Seyidov, I. Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example. Journal of Economy, Culture and Society, [Publisher Location], v. 0, n. 63, p. 111-125, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Seyidov, Ilgar,. 2021. “Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 63: 111-125. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061


Chicago: Humanities Style

Seyidov, Ilgar,. Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example.” Journal of Economy, Culture and Society 0, no. 63 (Sep. 2021): 111-125. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061


Harvard: Australian Style

Seyidov, I 2021, 'Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example', Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 63, pp. 111-125, viewed 23 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061


Harvard: Author-Date Style

Seyidov, I. (2021) ‘Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example’, Journal of Economy, Culture and Society, 0(63), pp. 111-125. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061 (23 Sep. 2021).


MLA

Seyidov, Ilgar,. Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example.” Journal of Economy, Culture and Society, vol. 0, no. 63, 2021, pp. 111-125. [Database Container], https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061


Vancouver

Seyidov I. Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example. Journal of Economy, Culture and Society [Internet]. 23 Sep. 2021 [cited 23 Sep. 2021];0(63):111-125. Available from: https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061 doi: 10.26650/JECS2020-0061


ISNAD

Seyidov, Ilgar. Understanding Social Cohesion from the Perspective of the Host Community: Turkey Example”. Journal of Economy, Culture and Society 0/63 (Sep. 2021): 111-125. https://doi.org/10.26650/JECS2020-0061TIMELINE


Submitted08.05.2020
Accepted01.10.2020
Published Online09.02.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.