Journal of Data Applications Dergisi için Makale Çağrısı


Veri uygulaması olan yeni ve özgün araştırmalarınızı herhangi bir disiplin kısıtlaması gözetmeksizin bir İstanbul Üniversitesi Yayınevi dergisi olan Journal of Data Applications’a gönderebilirsiniz.

Journal of Data Applications, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bünyesinde elektronik olarak Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez yayınlanan, açık erişimli, uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi çift-kör hakemlik sürecini takip etmektedir. Derginin yayın dili İngilizcedir. Dergiye gönderilen makaleler için herhangi bir işlem veya yayın ücreti talep edilmez.

Journal of Data Applications, istatistik, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve veri madenciliği uygulamalarına odaklanarak veri toplama, depolama, iletme, ön-işleme, veri analizi, veri görselleştirme ve yorumlama hakkında özgün araştırma makalelerini, derlemeleri ve raporları yayınlar.

Journal of Data Applications bilgi getirimi ve çıkarımı, kümeleme, tahmin ve öngörü uygulamaları, karar destek sistemleri, öneri sistemleri, görüntü, ses ve örüntü tanıma ve işleme, doğal dil işleme, sinyal işleme, bilgisayarlı görü, büyük veri işleme, zaman serisi analizi, duygu analizi, sosyal medya analizi, sahtecilik ve anomali tespiti gibi alanlarda tüm disiplinlerden çeşitli uygulamalı çalışmalara yer vermektedir.

Journal of Data Applications ile ilgili tüm sorularınızı lütfen joda@istanbul.edu.tr adresine iletiniz.

Makale göndermek için lütfen tıklayınız.


ALL ANNOUNCEMENTSIstanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.