Research Article


DOI :10.26650/jol.2020.008   IUP :10.26650/jol.2020.008    Full Text (PDF)

An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards

Talat AytanBeste Bilgiç

When teaching Turkish as a foreign language, it is not only the development of the basic language skills of listening, reading, speaking and writing that should be emphasised but also the acquisition of correct grammar structures and vocabulary. Vocabulary refers to all of the language indicators in a language. One of the most important components of vocabulary is proverbs. In order to understand Turkish culture, it is also necessary to understand the proverbs that contain various cultural items. One of the most essential resources in teaching a language is the course book. In addition to course books, word cards, which are also called flash cards, are frequently used. The purpose of this study is to classify 50 Turkish proverbs on the Redhouse cards according to their topics and meanings. The study assumes that the Redhouse cards will be used in the area of teaching Turkish as a foreign language. In our study we also make some suggestions on how to teach the literal or metaphorical meanings of the proverbs according to language levels.

DOI :10.26650/jol.2020.008   IUP :10.26650/jol.2020.008    Full Text (PDF)

Redhouse Kartlarındaki Türkçe Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme

Talat AytanBeste Bilgiç

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine ek olarak Türkçe gramer yapısının sezdirilmesi ve söz varlığının geliştirilmesi de hedeflenir. Söz varlığı bir dilde bulunan bütün dil göstergelerinin yekûnuna işaret eder. Söz varlığının en önemli bileşenlerinden biri de atasözleridir. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin Türk kültürünü anlayabilmesi için çeşitli kültür ögelerini barındıran atasözlerini kavraması da gerekmektedir. Bir dilin öğretiminde en asli unsurlardan birisi de ders kitaplarıdır. Ders kitaplarının yanı sıra flaş kart olarak tabir edilen kelime kartlarının sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Redhouse kartlarındaki 50 Türkçe atasözünü konulara göre tasnif ederek anlamlarına göre derecelendirmektir. Çalışmada Redhouse kartlarının, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sahasında kullanılacağı varsayılmıştır. Gerçek ya da mecaz anlamlı atasözlerinin hangi kurlarda öğretilebileceği konusunda da önerilerde bulunulmuştur.


PDF View

References

  • Aksan, D. (2006). Ana Dilimizin Söz Denizinde. İstanbul: Bilgi Yayınevi. google scholar
  • Akpınar, M. (2010). Deyim ve Atasözlerinin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. google scholar
  • Aksoy, Ö. A. (1988). Atasözler ve Deyimler Sözlüğü I-II. İstanbul: İnkılap Kitapevi. Çeçen, M.A. Yabancılara Türk Atasözlerinin Öğretiminde Sıralamaya İlişkin Bir Deneme. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007. google scholar
  • Çeküç, B.Ü. (Ed.). (2016). Redhouse Atasözleri Kartları. İstanbul: Sev Yayıncılık google scholar
  • Karadağ, Özay. (2013). Kelime Öğretimi. İstanbul: Kriter Yayınevi. google scholar
  • Lakoff, G. & Mark, J. (2015). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. (Çev. Gökhan Yavuz Demir). İstanbul: Paradigma Yayıncılık. google scholar
  • Oy, A. (1972). Tarih Boyunca Türk Atasözleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. google scholar
  • Sertel, A. (2006). Tecrübelerin Dili Konulu Atasözleri. İstanbul: Pozitif Yayıncılık. google scholar
  • Tekin, E. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri Üzerine Bir Durum Tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
  • Yurtbaşı, M. (2013). Sınıflandırılmış Türk Atasözleri. İstanbul: Excellence Yayıncılık. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Aytan, T., & Bilgiç, B. (2020). An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards. The Journal of Linguistics, 0(35), 27-34. https://doi.org/10.26650/jol.2020.008


AMA

Aytan T, Bilgiç B. An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards. The Journal of Linguistics. 2020;0(35):27-34. https://doi.org/10.26650/jol.2020.008


ABNT

Aytan, T.; Bilgiç, B. An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards. The Journal of Linguistics, [Publisher Location], v. 0, n. 35, p. 27-34, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Aytan, Talat, and Beste Bilgiç. 2020. “An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards.” The Journal of Linguistics 0, no. 35: 27-34. https://doi.org/10.26650/jol.2020.008


Chicago: Humanities Style

Aytan, Talat, and Beste Bilgiç. An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards.” The Journal of Linguistics 0, no. 35 (May. 2021): 27-34. https://doi.org/10.26650/jol.2020.008


Harvard: Australian Style

Aytan, T & Bilgiç, B 2020, 'An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards', The Journal of Linguistics, vol. 0, no. 35, pp. 27-34, viewed 18 May. 2021, https://doi.org/10.26650/jol.2020.008


Harvard: Author-Date Style

Aytan, T. and Bilgiç, B. (2020) ‘An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards’, The Journal of Linguistics, 0(35), pp. 27-34. https://doi.org/10.26650/jol.2020.008 (18 May. 2021).


MLA

Aytan, Talat, and Beste Bilgiç. An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards.” The Journal of Linguistics, vol. 0, no. 35, 2020, pp. 27-34. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jol.2020.008


Vancouver

Aytan T, Bilgiç B. An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards. The Journal of Linguistics [Internet]. 18 May. 2021 [cited 18 May. 2021];0(35):27-34. Available from: https://doi.org/10.26650/jol.2020.008 doi: 10.26650/jol.2020.008


ISNAD

Aytan, Talat - Bilgiç, Beste. An Evaluation of the Turkish Proverbs on the Redhouse Flash Cards”. The Journal of Linguistics 0/35 (May. 2021): 27-34. https://doi.org/10.26650/jol.2020.008TIMELINE


Submitted12.06.2020
Accepted02.07.2020
Published Online31.10.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.