Research Article


DOI :10.26650/jos.1252845   IUP :10.26650/jos.1252845    Full Text (PDF)

Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary

Miryaqub Seyidov

Since the beginning of the world, the environment in which people live, their thoughts, beliefs, lifestyle, outlook, etc. are reasons that have led to the emergence of various professional fields. Over time, the occupations people engaged in resulted in the formation of social classes, class societies, states, and empires. Although numerous professions that have arisen throughout history have been forgotten for various reasons, some of the professions that have a history of thousands of years still remain. After the discovery of writing, with the ancient people’s lifestyle, important information about the various professions they were engaged in began to be recorded. The development of written culture accelerated scientific progress and sociocultural segregation among people. The improvement of the composed culture of the people and societies of the world incorporates books, dictionaries, reference books, andhas increased the historical significance of scientific resources. Dictionaries are one of the scientific sources that best reflect the periods of the scientific, cultural, economic, and social development of society. The dictionary “Sihâhul-Furs” of the Azerbaijani linguist and eminent socio-political personality Muhammad ibn Hindushah Nâkhchîvanî, who lived at the end of the 12th century to the beginning of the 13th century, contains very valuable information about the professions of ancient people living in the world. This dictionary, written during the Ilkhanid dynasty, reflects the social, political and cultural life of that period. Nowadays, numerous occupations and arts related to Persian, Arabic, Turkish, Pahlavi, Sumerian, etc. languages have been forgotten. Some of the types of professions recorded in the “Sihâhul-Furs” dictionary still exist in the world. Consequently, this paper, which explores the various types of occupations in the “Sihâhul-Furs” dictionary, is a valuable contribution to Oriental Studies.

DOI :10.26650/jos.1252845   IUP :10.26650/jos.1252845    Full Text (PDF)

Sihâhül-Fürs Sözlüğünde Geçen Meslekler

Miryaqub Seyidov

Dünyanın başlangıcından bu yana insanların içinde yaşadıkları çevre, düşünceleri, inançları, yaşam tarzları, bakış açıları vb. nedenler çeşitli meslek alanlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sosyal sınıfların, devletlerin gelişiminde meslekler önemli rol oynamıştır. Tarih boyunca ortaya çıkan pek çok meslek çeşitli sebeplerle unutulsa da binlerce yıllık geçmişe sahip mesleklerden bazıları halen varlığını sürdürmektedir. Yazının icadından sonra, eski insanların yaşam tarzıyla birlikte, uğraştıkları çeşitli meslekler hakkında da önemli bilgiler kaydedilmeye başlanmıştır. Yazılı kültürün gelişmesi, bilimsel ilerlemeyi ve insanlar arasındaki sosyokültürel ayrışmayı daha da hızlandırmıştır. Dünyadaki insanların ve toplumların oluşan kültürünün gelişimi kitaplar, sözlükler, referans kitapları vs. bilimsel kaynakların tarihsel önemini artırmıştır. Sözlükler toplumların bilimsel, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişim dönemlerini en iyi yansıtan bilimsel kaynaklardan biridir. XII. yüzyılın sonu XIII. yüzyılın başlangıcında yaşamış Azerbaycanlı dilbilimci ve seçkin sosyo-politik bir şahsiyet olan Muhammed ibn Hinduşah Nâhçıvanî’nin “Sihâhül-Fürs” sözlüğü, eski halkların farklı meslekleri hakkında bilgiler içermektedir. İlhanlılar döneminde yazılan bu sözlük, o dönemin sosyal, siyasi ve kültürel hayatını yansıtmaktadır. Günümüzde Farsça, Arapça, Türkçe, Pehlevi, Sümerce vb. dillere bağlı birçok meslek ve sanat unutulmuştur. “Sihâhül-Fürs” sözlüğünde kayıt altına alınan bazı meslek türleri dünyada hâlâ varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle, “Sihâhül-Fürs” sözlüğünde günümüz için geçen çeşitli meslek türlerini inceleyen bu bilimsel makale, şarkiyat bilimine değerli bir katkıdır.


PDF View

References

 • Dehkhoda,Ali Akbar. Loghatnâmeh-ye Dehkhoda. II. Chief Editors Mohammad Moin and Jafar Shahidi. Tehran: Tehran University Publishing, 1998. google scholar
 • Dehkhoda,Ali Akbar. Loghatnâmeh-ye Dehkhoda. IV. Chief Editors Mohammad Moin and Jafar Shahidi. Tehran: Tehran University Publishing,1998. google scholar
 • Dehkhoda, Ali Akbar. Loghatnâmeh-ye Dehkhoda. VII. Chief Editor Moin.M. Tehran: Tehran University Publishing,1998. google scholar
 • Dehkhoda, Ali Akbar. Loghatnâmeh-ye Dehkhoda. VIII. Chief Editor Moin.M. Tehran: Tehran University Publishing,1998. google scholar
 • Dehkhoda, Ali Akbar. Loghatnâmeh-ye Dehkhoda. XV. Chief Editor Moin.M. Tehran: Tehran University Publishing, 1998. google scholar
 • Nafisi, Ali Akbar. Nizâm al-Atibbâ. I-IV. Tehran: Kekabforoushi-ye Khayyam,1976. google scholar
 • Explanatory Dictionary of the Azerbaijani Language. I, Baku: East-West Publishing House, 2006. google scholar
 • Explanatory Dictionary of the Azerbaijani Language. II, Baku: East-West Publishing House, 2006. google scholar
 • Explanatory Dictionary of the Azerbaijani Language. IV, Baku: East-West Publishing House, 2006. google scholar
 • Jafarov, Nizami. Ancient Turkish Literature. Baku: Azatam Publishing House, 2004. google scholar
 • Muhammad Husayn bin Khalaf Tabrizi. Borhân-e Qâte. I-II, Tehran: İbn Sina Publishing House, 1964. google scholar
 • Muhammad ibn Hindushah Nâkhchîvanî. Sihâhul-Furs. Chief Editor Taati. A, Tehran: Bongahe Tarjoma Ve Nashre Ketab Publishing House,1976. google scholar
 • Moin, Muhammed. A Persian Dictionary. Tehran: Adna Publishing House, 2003. google scholar
 • Omid, Hasan. Omid Dictionary. Tehran: Rahe Roshd Publishing House, 2011. google scholar
 • Mahmud ibn Husayn ibn Muhammad Kâsgarî. Dıwân Lughat al-Turk. III, Chief Editor Asgar.R, Baku: Ozan Publishing House, 2006. google scholar
 • Mir Jâmâlâddin Husayn Inju Shirazi, Farhang-i Jahângîrî. II, Chief Editor: Afifi.R, Mashhad: Mashhad University Printing House,1981. google scholar
 • Purdavud, Ibrahim. Khorde Avesta (The Little Avesta).Tahran: Zartoshtian Publishing House, 1976. google scholar
 • Katz,S. Judaism. IV, Cambridge: Cambridge University Press, 2006. google scholar
 • Jâmâlâddin,M. Ghiyâs al-loghât. I, Chief Editor: Dâbirsiyâghi.M, Tehran: Kanun-e Marifat Publishing House, 1984. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Seyidov, M. (2023). Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary. Journal of Oriental Studies, 0(42), 257-269. https://doi.org/10.26650/jos.1252845


AMA

Seyidov M. Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary. Journal of Oriental Studies. 2023;0(42):257-269. https://doi.org/10.26650/jos.1252845


ABNT

Seyidov, M. Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary. Journal of Oriental Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 42, p. 257-269, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Seyidov, Miryaqub,. 2023. “Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary.” Journal of Oriental Studies 0, no. 42: 257-269. https://doi.org/10.26650/jos.1252845


Chicago: Humanities Style

Seyidov, Miryaqub,. Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary.” Journal of Oriental Studies 0, no. 42 (Sep. 2023): 257-269. https://doi.org/10.26650/jos.1252845


Harvard: Australian Style

Seyidov, M 2023, 'Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary', Journal of Oriental Studies, vol. 0, no. 42, pp. 257-269, viewed 22 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/jos.1252845


Harvard: Author-Date Style

Seyidov, M. (2023) ‘Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary’, Journal of Oriental Studies, 0(42), pp. 257-269. https://doi.org/10.26650/jos.1252845 (22 Sep. 2023).


MLA

Seyidov, Miryaqub,. Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary.” Journal of Oriental Studies, vol. 0, no. 42, 2023, pp. 257-269. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jos.1252845


Vancouver

Seyidov M. Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary. Journal of Oriental Studies [Internet]. 22 Sep. 2023 [cited 22 Sep. 2023];0(42):257-269. Available from: https://doi.org/10.26650/jos.1252845 doi: 10.26650/jos.1252845


ISNAD

Seyidov, Miryaqub. Occupations Mentioned In The “Sihâhul-Furs” Dictionary”. Journal of Oriental Studies 0/42 (Sep. 2023): 257-269. https://doi.org/10.26650/jos.1252845TIMELINE


Submitted18.02.2023
Accepted11.04.2023
Published Online28.04.2023

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.