Research Article


DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1061470   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1061470    Full Text (PDF)

Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s

Güven Gürkan Öztan

This paper aims to extrapolate the different political stances of Islamist actors with respect to their reciprocal interaction with the ANAP governments in the 1980s in Turkey. Based on a selection of Islamist publications, this article analyzes the views of prominent traditional Islamic groups such as Erenköy and İskenderpaşa orders and Islamist authors about government policies during the period between 1983-1991 in which the ANAP governed as the single party. The analysis will take place on three subjects that shaped the aforementioned period as well as the entirety of Turkish-Ottoman modernization. The subject of economy reveals that Islamists benefitted from neoliberal policies while taking a critical position towards it. In terms of culture, as the second subject, Islamists criticized the ANAP governments for encouraging individualist-hedonistic tendencies and invited them to Islamize the realms of education and culture. The subject of international relations, on the other hand, was dominated by Turkey’s possible accession to the European Community (EC) on which various Islamist groups tried to have an impact by steering the ANAP’s foreign policies.

DOI :10.26650/siyasal.2022.31.1061470   IUP :10.26650/siyasal.2022.31.1061470    Full Text (PDF)

İslamcı Dergilerin 1980’lerde Türkiye’deki Hükümet Politikalarına Bakışı

Güven Gürkan Öztan

Bu çalışma, İslamcılar arasındaki çeşitli politik tutumları, hükümet politikalarıyla karşılıklı etkileşimi hesaba katarak açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedef çerçevesinde, ANAP’ın tek başına hükümette olduğu 1983-1991 arası dönemde, entelektüel-politik tartışmaları içeren seçilmiş İslamcı süreli yayınları temel alarak, belirli başlı İslamcı grupların ANAP hükümetlerinin politikalarına yönelik bakışını irdelemektedir. Önce 1980’lerde İslami çevrelerin politik pozisyonları serimlenecek daha sonra İslami grupların ve İslamcı yazarların yürüttüğü temel tartışmalar ve hükümete yönelik eleştirileri incelenecektir. Bu çerçevede döneme damgasını vuran ve Batılılaşma ekseninde tartışılan üç boyut belirlenmiştir. İlk boyut, ekonomik alandaki gelişmelere dairdir: İslamcıların bir yönüyle neoliberal politikalardan dolaylı olarak istifade ettiği diğer yandan bu politikaları çeşitli yönlerden eleştirdiği gösterilecektir. İkinci boyut kültürel alana dairdir: İslamcı gruplar hükümetin bireyci-hazcı eğilimleri teşvik ettiğini iddia ederken eğitimin ve kültürün İslamileştirilmesi için hükümeti daha fazla adım atmaya davet etmiştir. Üçüncü boyut dış politika alanıdır: İslamcı grupların ANAP’ın dış politika tercihlerini etkilemeye gayret ettikleri, AT üyeliğine dair tartışmalar üzerinden kanıtlanmaya çalışılacaktır.


PDF View

References

 • Ahmad, F. (1985). The Transition to Democracy in Turkey. Third World Quarterly, Vol: 7, No: 2, pp. 211-226. google scholar
 • Ak, H. (1984). Katma Değer ve Gümrük Vergileri Pahalılığa Sebep. İslam, No: 7, pp. 41. google scholar
 • Akçay, E. Y. (2016). Turgut Özal Dönemi Türkiye-Topluluk İlişkileri. The Turkish Yearbook of International Relations, Vol: 47, pp.45-58. google scholar
 • Akdeniz, S. (1987). Sömürgeciler Ortaklığı. Altınoluk, No: 17, pp. 30-32. google scholar
 • Akın, C. (1985). Enflasyon ve Çözüm Yolları. İslam, No: 27, pp. 45-47. google scholar
 • Aktaş, C. (1986a). Müstehcenlik: Havanda Dövülen Su. Girişim, No: 8, pp. 20-21. google scholar
 • Aktaş, C. (1986b). Müslümanın Magazin Merakı. Girişim, No: 7, pp. 26-27. google scholar
 • Aktürk, A (1985) Basının İhaneti, Mektup, No: 1, pp. 14-15. google scholar
 • Akyazılı, A. (1986). Nizam-ı Cedid’den Ortak Pazar’a. İslam, No: 36, pp. 44-47. google scholar
 • Altınoluk (1986). Muzırlar Faaliyette. No: 4, pp. 34. google scholar
 • Altınoluk (1989). Biraz da Bizimle Ölün. No: 41, pp. 44. google scholar
 • Altınoluk (1990). Batı’da İslam Korkusu, Türkiye Korkusu. No: 54, pp. 42 google scholar
 • Ayhan, C. (1988). Viyana Kapısından Avrupa Topluluğu Kapısına, İslam, No: 59, pp. 19-23. google scholar
 • BAKACAK, A. A. (2020). Ummah in İktibas: İktibas Dergisinde Ümmet, PhD Thesies, Ankara Yıldırım Beyazıt University google scholar
 • Balkır, C. (2001). International Relations: From Europe to Central Asia. Turkey Since 1970: Politics, Economics and Society (ed. Debbie Lovatt), New York: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Bayram, M. (1987). İslam’ın Güzelliği. Altınoluk, No: 17, pp. 27. google scholar
 • Brown, J. (1988). The Politics of Transition in Turkey. Current History, Vol. 87, No. 526, pp. 69-72, 82-83. google scholar
 • Cabıoğlu, M. K. (1983). Ekonomi ve İslam. Hilal, No: 20, pp. 50-57. google scholar
 • Canbaz, F. (1987). Faiz Canavarı. Hilal, No: 25, pp. 10-12. google scholar
 • Coşan, E. (1986) Nefs ve Müstehvenlik. Kadın ve Aile, No: 12, Mart, pp. 6. google scholar
 • Coşan, E. (1988). Dış Politikamızda Yeni Ufuklar. İlim ve Sanat, No: 19, pp. 3. google scholar
 • Çağlı-Kaynak, E. (2019). 12 Eylül Sonrası ‘İdeal Aile’ Kurgusu. Toplum ve Bilim, No: 148, pp. 41-61. google scholar
 • Çakan, İ. L. (1989). Faizin Tozu. Altınoluk, No: 46, pp. 8-9. google scholar
 • Çakır, R. (1995). Ayet ve Slogan: Türkiye’de İslami Oluşumlar. İstanbul: Metis Yayınları google scholar
 • Çakır, D. D. (2011). The Art of Not Being Governed: From Islamist Journals to Islamic Critical Theory. New Europe College Yearbook 2010-11, pp. 55-102. google scholar
 • Çelikkol, A. (1986). Çağdaş Ahlâk ve Cinsel Özgürlük. Kadın ve Aile, No: 10, pp. 6-7. google scholar
 • Çiftçi, H. (1986) Reklamın Paket Kâğıdı Kadın. Kadın ve Aile, No: 17, pp. 6 Dış Politika (1988) No: 2. google scholar
 • Diriliş (1988a). Enflasyon II. Cilt: 7, No: 9, pp. 1&15. google scholar
 • Diriliş (1988b). Birliğe Doğru. Cilt: 7, No:5, pp. 1&15. google scholar
 • Döndüren, H. (1989). Faizsiz ve Daha Sağlıklı Bir Ekonomi. Altınoluk, No: 46, pp. 19-21. google scholar
 • Duman, D. (1994). Türkiye’de İslamcı Yayıncılık. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, No: 4, pp. 77-94. google scholar
 • Dülgeroğlu, İ. (1984). Kapitalist İktisadi Gelişmenin Maliyeti, İslam, No: 7, pp. 32-34. google scholar
 • Eligür, B. (2010). The Mobilization of Political Islam in Turkey. New York: Cambridge University Press google scholar
 • Ergüder, Ü. (1991). The Motherland Party: 1983-1989. Heper, M., Landau, J., (Ed.), Political Parties and Democracy in Turkey, London, NY: I.B. Tauris and Co. Ltd. Publsihers, pp. 152-169. google scholar
 • Gök, H. (1987). Niçin Avrupa Topluluğu (AT) Değil?. Mektup, No: 31, pp. 16-17. google scholar
 • Gümüş A. (1988) Alınteri, Kul Hakkı ve Hakkın Hakim Olması. Mektup, No: 42, pp.30-32 google scholar
 • Günes-Ayata, A. & Ayata, S. (2001). Turkey’s Mainstream Political Parties on the Centre-Right and Centre-Left. Turkey Since 1970: Politics, Economics and Society (ed. Debbie Lovatt), New York: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Günes-Ayata, A. (2003). From Euro-scepticism to Turkey-scepticism: Changing Political Attitudes on the European Union in Turkey. Journal of Southern Europe and the Balkans, 5:2, pp. 205-222. google scholar
 • Gündoğan, H. (1986). Müstehcenlik Mi, Seçim Yatırımı Mı?. Girişim, No: 6, pp. 6-7. google scholar
 • Gürdoğan, E. (1984). Enflasyonun Görünmeyen Yüzü. İslam, No: 16, pp. 46. google scholar
 • Gürdoğan, E. (1986a). Ekonomik İnsan Yerine Sorumlu Aydın. İslam, No: 30, pp. 8-10. google scholar
 • Gürdoğan, E. (1986b). Otorite ve Sorumluluk Boşluğu. İslam, No: 31, pp. 8-9. google scholar
 • Gürdoğan, E. (1988). Biz ve Avrupa. Dış Politika, No: 2, pp. 7-14. google scholar
 • Gürdoğan, N. (1985). İslam Bankacılığı ve Özel Finans Kurumları. Hilâl, No: 23, pp. 30-33. google scholar
 • Hamitoğulları, B. (1988). Batı’ya Bağımlı, Az Gelişmiş, Geri, Vahşi Bir Kapitalizm. Girişim, No: 30, pp.49-50. google scholar
 • Heper, M. (1990). The State, Political Party and Society in post-1983 Turkey. Government and Opposition, Vol. 25, No. 3, Summer, pp. 321-333. google scholar
 • Hilal (1984). 1984’e Taze Umutlarla Girdik. Cilt: 252, No: 21, pp. 2. İlim ve Sanat (1988). No: 20. google scholar
 • İlim ve Sanat (1989). Rasim Özdenören’le 1980 Sonrası Kültürel Değişim Üzerine, No: 26, pp. 11-13. google scholar
 • İnan, K. (1988). Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna Katılma Sorunu. İlim ve Sanat, No: 20, pp. 32-33. google scholar
 • İslam (1985). Enflasyon: Ekonomik Olmaktan Çok Kültürel Bir Sorun. No: 27, pp. 44. google scholar
 • İslam (1986a). Bir Sistem Problemi Enflasyon. No: 33, pp. 41-48. google scholar
 • İslam (1986b). Ahlaksızlığa Sahip Çıktılar. No: 30, pp. 11. google scholar
 • İslam (1986c). Poşetlik Dergiler Tepetaklak, No: 37, pp. 31-32. google scholar
 • İslam (1986d). Müstehcenlik Paneli Yapıldı. No: 32, pp. 12. google scholar
 • İslam (1986e). AET: Bir Haçlı Topluluğu Mu?. No: 36, pp. 33. google scholar
 • İslam (1987). Avrupa Birleşik Devletlerine Doğru, No: 45, pp. 17-18. google scholar
 • İşgör, A. K. (1986) Allah Katında Makbul Ona Ticaret. Ribat, No: 37, pp.6 Kadın ve Aile (1986), No: 10 google scholar
 • Kahraman, K. (1987). Avrupa Topluluğu, Yunanistan ve Türkiye. İslam, No: 45, pp. 27 google scholar
 • Kahraman - Elgün, S. (2000). Rethinking Turkey-European Union Relations in the Light of Enlargement. Turkish Studies, 1:1, pp. 1-20. google scholar
 • Kar, E. (1989). Tanzimat Fermanını Nasıl Anlamalıyız? Hilâl, No: 322, pp. 25-26. google scholar
 • Karakaya, M. Z. (1988). Türkiye AET Ortaklığının Tarım Sektörünün Gelişmesi Üzerine Etkileri. İlim ve Sanat, No: 19, pp. 19. google scholar
 • Karakoç, S. (1988). Dört Yol Ağzında Türkiye ya da Türkiye Nereye Gidiyor. Diriliş, Cilt: 7, No: 2, pp. 3. google scholar
 • Karakoç, S. (1989). Batı ve Biz. Diriliş, Cilt: 7, No: 28, pp. 1 & 16. google scholar
 • Karaman, H. (1987). Yeni Bir Fetih İmkânı Mı?. Altınoluk, No: 17, pp. 23. google scholar
 • Karamollaoğlu, T. (1988). Avrupa Topluluğu ve Türkiye. Dış Politika, No: 2, pp. 108-117. google scholar
 • Kaya, R. & Çakmur, B. (2010). Politics and the Mass Media in Turkey. Turkish Studies, 11:4, pp. 521-537. google scholar
 • Keçeli, O. (1989). Sömürgeciliğin Yeni Boyutu Lüks Tüketim. Panel, No: 10, pp. 38-39. google scholar
 • Kerim, F. (1987). AET ve Türkiye ya da Emperyalizmin Türkiye’de Yasallaştırılması. Girişim, No: 20, pp. 30-33. google scholar
 • Kıllıoğlu, İ. (1986a). Ekonomi ve Ölçü, İslam, No: 30, pp. 9-10. google scholar
 • Kıllıoğlu, İ. (1986b). Değer ve Müstehcen. İslam, No: 31, pp. 15-16. google scholar
 • Kuneralp, Z. (1988). Avrupa Topluluğu ve Türkiye. İlim ve Sanat, No: 19, pp. 11. google scholar
 • Kuran, E. (1988). Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna Katılması ve Milli Kültür. İlim ve Sanat, No: 20, pp. 30. google scholar
 • Küçük, R. (1988). Manevi Değerler, Namus, Basın ve Tv. Kadın ve Aile, No: 36, pp. 45-46. google scholar
 • Maraşlı, A. (1987). Hangi Aile. Altınoluk, No: 22, pp. 4-6. google scholar
 • Mavera (1987). Ersin Gürdoğan ile Tüketim Ekonomisinin Bir Başka Yüzü: Hayasız Yayınlar ve Ruhsal Kirlenme. No: 124, pp. 31-35. google scholar
 • Maviş, N. (2017). Türkiye’de İslamcılığın Değişen Siyasal Dili: 1990’lı Yıllarda İslamcı Dergiler. PhD Thesis, Hacettepe University google scholar
 • Mektup (1985). İşveren Kardeşime Notlar. No: 7, pp. 7. google scholar
 • Mektup (1987). Vicdansız İşverenlere Sesleniyoruz. No: 35, pp. 14. google scholar
 • Milliyet (17.01.1986). ANAP Genel Başkan Yardımcısı Keçeciler Yakındı: ‘Müstehcen Neşriyatın Faturasını Biz Ödemeyiz. pp. 6. google scholar
 • Milliyet (06.03.1986). ’Muzır’ Yayın Tasarısı Meclis’te Benimsendi. pp. 12. google scholar
 • Milliyet (16.03.1987). Erbakan’dan Seçim Seferberliği. pp. 7. google scholar
 • Müftüler, M. (1995). Turkish Economic Liberalization and European Integration. Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 1, (Jan.), pp. 85-98. google scholar
 • Necatioğlu, H. (1985). Bir Madalyonun İki Yüzü. İslam, No: 24, pp. 4 google scholar
 • Necatioğlu, H. (1988). Büyük Tehlike. İslam, No: 63, pp. 4. google scholar
 • Nurullah, S. N. (1989) Türkiye’nin Sosyal Problemlerinde Faizin Rolü. Hilal, No: 314, pp. 13-14. google scholar
 • Oğuz, Y. (1988). Faizin Enflasyonu, İslam, No: 64, pp. 47-49. google scholar
 • Öniş, Z. (2004). Turgut Özal and his Economic Legacy: Turkish Neo-Liberalism in Critical Perspective. Middle Eastern Studies, 40:4, pp. 113-134. google scholar
 • Özbilgen, E. (1988). AT’a Giriş Tanzimatın Son Zaferidir-II. İlim ve Sanat, No: 20, pp. 34-37. google scholar
 • Özçetin, B. (2011). Making of New Islamism in Turkey Transformation of the Islamist Discourse from Opposition to Compliance. Phd Thesis, METU. google scholar
 • Özdür, A. (1986). Sağa ve Sola Değişik Bir Bakış. Girişim, No: 4, pp. 22-23. google scholar
 • Öztan, G. G. (2019). Askeri Disiplinden ‘Kontrollü Liberalleşme’ye: 12 Eylül Restorasyonu ve Eğitim Tartışmalarındaki İzdüşümü. Toplum ve Bilim, No: 148, pp. 12-40. google scholar
 • Panel (1989). Ekonomi Nereye? Sorun Sistem Sorunu. No: 8, pp. 23-25. google scholar
 • Ribat (1990). Müslümana Kırk Düstur, No: 91, pp. 25. google scholar
 • Salt, J. (1995). Nationalism and the Rise of Muslim Sentiment in Turkey. Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 1, pp. 13-27. google scholar
 • Seyidoğlu, İ. (1989). AT’a Girelim Derken Çağın Sorusu: Necaşi Müslümanları mı Bekliyor? Altınoluk, No: 38, pp. 43. google scholar
 • Sezer, B. (1987). Batıcılaşmanın Bedeli. Altınoluk, No: 17, pp. 33-34. google scholar
 • Şan, M. K. (1989). Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna Entegrasyonu Üzerine Sosyolojik Bir Deneme. Hilâl, No: 322, pp. 27-28. google scholar
 • Şaylan, G. (1992). Türkiye’de İslamcı Siyaset. Ankara: Verso Yayıncılık google scholar
 • Sevilgen, M. G. (1985). Özel Finans Kurumları. Hilâl, No: 23, pp. 23-29. google scholar
 • Şimşek, S. (2004). New Social Movements in Turkey Since 1980. Turkish Studies, 5 (2) Summer, pp. 111-139. google scholar
 • Tabakoğlu, A. (1987). Batılılaşma Seyrimiz ve Avrupa Kimliği. Altınoluk, No: 17, pp. 24-27. google scholar
 • Taha, R. (1982). İslam’da İşçi ve İşveren Münasebetleri. Ribat, No: 2, pp. 17-18. google scholar
 • Taha, R. (1983). İş Hayatında İşçinin Sorumluluğu. Ribat, No: 4, pp. 14. google scholar
 • Taşgetiren, A. (1990a). Fetih Çizgisi - AT Çizgisi. Altınoluk, No: 51, pp. 3-5. google scholar
 • Taşgetiren, A. (1990b). Ârâf’taki Türkiye. Altınoluk, No: 49, pp. 3-5. google scholar
 • TBMM Tutanak Dergisi (1986). Dönem: 17, Cilt: 25, Birleşim 76, 6 Mart, pp. 538-539. google scholar
 • Uluç, A. V. (2014). Liberal - Muhafazakâr Siyaset ve Turgut Özal’ın Siyasi Düşüncesi. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 12, No: 23, pp. 107-140. google scholar
 • Ünlü, A. (1986). Kapitalist Ayak Oyunlarıyla Yuvarlananlar. Ribat, No: 46, pp. 11. google scholar
 • Ünlü, S. (1987). Kapitali Hedefleyen Ahlak. Mektup, No: 29, pp. 3-4. google scholar
 • Ünlü, S. (1988). Kapitalizmin Gereği. Mektup, No: 37, pp. 5-6. google scholar
 • Üzmez, V. (1987). Suçlu Kim?. Ribat, No: 49, pp. 20. google scholar
 • Varol, A. M. (1989). Avrupa Ne Kadar Demokrat?. Altınoluk, No: 46, pp. 39-39. google scholar
 • Vatandaş, C. (1986). Düşüncelerin Kendini İnkârı veya Demokraside Partileşmek. Girişim, No: 15, pp. 32-33. google scholar
 • Yavuz, M. H. (1997). Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey. Comparative Politics, Vol. 30, No. 1, pp. 63-82. google scholar
 • Yavuz, M. H. (2003). Islamic Political Identity in Turkey. New York: Oxford University Press google scholar
 • Yavuz, S. (1986). Demokratik Rejimler Tek Siyasal Seçenek Mi?. Girişim, No: 14, pp. 13-14. google scholar
 • Yavuz, S. (1989). Avrupa Kutsal İttifakı ve Çağdaş Bir Drama. Girişim, No: 47, pp. 42-43. google scholar
 • Yazar, Y. (1987). Avrupa Topluluğuna Girişin Anlamı. İslam, No: 45, pp. 14-16. google scholar
 • Yılmaz, H. (2011). Euroscepticism in Turkey: Parties, Elites, and Public Opinion. South European Society and Politics, 16:01, pp. 185-208. google scholar
 • Yılmazer, A. (1988). Alış-Veriş Hastalığı ya da Kriz Nöbetleri. İslam, No: 63, pp. 46. google scholar
 • Yükleyen, A. (2008). Sufism and Islamic Groups in Contemporary Turkey. Cambridge History of Turkey, Vol. 4, (ed by Reşat Kasaba), Cambridge University Press, pp. 381-387. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Öztan, G.G. (2022). Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s. Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), 217-234. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470


AMA

Öztan G G. Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2022;31(2):217-234. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470


ABNT

Öztan, G.G. Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 31, n. 2, p. 217-234, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Öztan, Güven Gürkan,. 2022. “Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2: 217-234. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470


Chicago: Humanities Style

Öztan, Güven Gürkan,. Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s.” Siyasal: Journal of Political Sciences 31, no. 2 (Mar. 2024): 217-234. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470


Harvard: Australian Style

Öztan, GG 2022, 'Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, pp. 217-234, viewed 5 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470


Harvard: Author-Date Style

Öztan, G.G. (2022) ‘Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 31(2), pp. 217-234. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470 (5 Mar. 2024).


MLA

Öztan, Güven Gürkan,. Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 31, no. 2, 2022, pp. 217-234. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470


Vancouver

Öztan GG. Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 5 Mar. 2024 [cited 5 Mar. 2024];31(2):217-234. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470 doi: 10.26650/siyasal.2022.31.1061470


ISNAD

Öztan, GüvenGürkan. Islamists on Wire: The View of Islamist Journals Towards Government Policies in Turkey During the 1980s”. Siyasal: Journal of Political Sciences 31/2 (Mar. 2024): 217-234. https://doi.org/10.26650/siyasal.2022.31.1061470TIMELINE


Submitted22.01.2022
Accepted28.09.2022
Published Online08.11.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.