Research Article


DOI :10.26650/siyasal.2024.33.1363769   IUP :10.26650/siyasal.2024.33.1363769    Full Text (PDF)

Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim

Merve Erkan AydınYi Liu

The Organization of Turkic States (OTS) was established to strengthen relations and increase cooperation between Turkicspeaking countries. The roots of the organization, which has the capacity to influence the balance of power in its geography, date back to the early 1990s, when the Turkic republics in Central Asia and the Caucasus declared their independence. The process, which started with the Presidential Summits held for the first time in 1992, has undergone transformations over time and has taken its current form. As in every organization, the motivations of member states have been effective in the mentioned transformations. This study aims to reveal the political, economic, and cultural motivations of the member states towards the OTS. In this context, firstly, information will be given about the emergence, transformations, structure, goals, and cooperation areas of the organization. Afterward, the motivations of the organization’s leading actors (Türkiye and Kazakhstan) and other members (Kyrgyzstan, Azerbaijan, and Uzbekistan) will be examined in two subsections. In this study, in which a comparative analysis method was adopted, scientific data, books, articles, internet resources, official documents, and reports were used. The main argument of the study is that economic and political expectations come to the fore in the interest of member states to the organization, and cultural motivations play an encouraging role in the realization of these expectations.

DOI :10.26650/siyasal.2024.33.1363769   IUP :10.26650/siyasal.2024.33.1363769    Full Text (PDF)

Türk Devletleri Teşkilatı: Ortak Bir Amaç İçin Çeşitli Motivasyonlar

Merve Erkan AydınYi Liu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin arttırılması amacıyla kurulmuştur. Bulunduğu coğrafyada güç dengesini etkileme kapasitesi olan bu teşkilatın kökenleri Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını ilan ettikleri 1990lı yılların başına kadar uzanmaktadır. İlk kez 1992 yılında düzenlenen Başkanlık Zirveleriyle başlayan süreç, zamanla dönüşümler geçirerek günümüzdeki halini almıştır. Her örgütte olduğu gibi, söz konusu dönüşümlerde üye devletlerin motivasyonları etkili olmuştur. Bu çalışma, üye devletlerin TDT’ye yönelik politik, ekonomik ve kültürel motivasyonlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilk olarak, teşkilatın ortaya çıkışı, dönüşümleri, yapısı, amaçları ve işbirliği alanları hakkında bilgi verilecektir. Ardından, teşkilatın önde gelen aktörlerinin (Türkiye ve Kazakistan) ve diğer üyelerinin (Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan) motivasyonları iki alt başlıkta incelenecektir. Karşılaştırmalı bir analiz yönteminin benimsendiği bu çalışmada, bilimsel veriler, kitaplar, makaleler, internet kaynakları, resmî belge ve raporlardan yararlanılmıştır. Çalışmanın ana argümanı üye devletlerin örgüte olan ilgisinde ekonomik ve siyasi beklentilerin ön plana çıktığı, kültürel motivasyonların ise bu beklentilerin gerçekleştirilmesinde teşvik edici bir rol oynadığıdır.


PDF View

References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Erkan Aydın, M., & Liu, Y. (2024). Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim. Siyasal: Journal of Political Sciences, 33(1), 35-54. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769


AMA

Erkan Aydın M, Liu Y. Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim. Siyasal: Journal of Political Sciences. 2024;33(1):35-54. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769


ABNT

Erkan Aydın, M.; Liu, Y. Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim. Siyasal: Journal of Political Sciences, [Publisher Location], v. 33, n. 1, p. 35-54, 2024.


Chicago: Author-Date Style

Erkan Aydın, Merve, and Yi Liu. 2024. “Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim.” Siyasal: Journal of Political Sciences 33, no. 1: 35-54. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769


Chicago: Humanities Style

Erkan Aydın, Merve, and Yi Liu. Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim.” Siyasal: Journal of Political Sciences 33, no. 1 (Jul. 2024): 35-54. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769


Harvard: Australian Style

Erkan Aydın, M & Liu, Y 2024, 'Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim', Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 33, no. 1, pp. 35-54, viewed 25 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769


Harvard: Author-Date Style

Erkan Aydın, M. and Liu, Y. (2024) ‘Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim’, Siyasal: Journal of Political Sciences, 33(1), pp. 35-54. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769 (25 Jul. 2024).


MLA

Erkan Aydın, Merve, and Yi Liu. Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim.” Siyasal: Journal of Political Sciences, vol. 33, no. 1, 2024, pp. 35-54. [Database Container], https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769


Vancouver

Erkan Aydın M, Liu Y. Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim. Siyasal: Journal of Political Sciences [Internet]. 25 Jul. 2024 [cited 25 Jul. 2024];33(1):35-54. Available from: https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769 doi: 10.26650/siyasal.2024.33.1363769


ISNAD

Erkan Aydın, Merve - Liu, Yi. Organization of Turkic States: Diverse Motivations For A Common Aim”. Siyasal: Journal of Political Sciences 33/1 (Jul. 2024): 35-54. https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769TIMELINE


Submitted21.09.2023
Accepted08.02.2024
Published Online19.04.2024

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.