Research Article


The Notion of a Border Between Russia And Turkey

Mahir Aydın

After the creation and expansion of Imperial Russia, the relationship between Turks and Russians increased in parallel. Although Turks did not take into account Russia’s development, the Russian Empire was the predominant power in the region. The evolution of the relationship between Romanov Russia and the Ottoman Empire can be categorized in four steps. 1) Stability (1473). 2) Awakening (1615). 3) Conflict (1696). 4) Disintegration (1768). The last two of these steps are directly related to Imperial Russia’s behavior. However, the first two steps have also been evaluated because those two steps help us to comprehend the latter events.

Keywords: RussiaTurkey

RUSYA-TÜRKIYE SINIR KAVRAMI (1696-1829)

Mahir Aydın

Türk-Rus ilişkilerinin genel çizgisi, Moskova Knezliği’nin Çarlık Rusya oluşu ve yeni topraklar kazanarak gelişmesi ile doğru orantılıdır. Türkler için; başlangıçta uzaktan algılanan bu gelişim, daha sonra sınır dokunuşuna varan ve sonrasında, onu da aşan dönemlerden geçer. Bu dönemler, dört ayrı süreçtir. Bunlar, iki imparatorluk arasındaki sınırın, doğrudan yapısal özelliğini de oluşturur. Bunlar: a) Uzaklık Süreci (1473), b) Uyarı Süreci (1615), c) Çatlama Süreci (1696) ve d) Dağılma Süreci (1768)’dir. Bunların son ikisi, Rusya ile doğrudan ilgilidir. Ancak, gerek konuya giriş özelliğinde olması ve gerekse sonraki dönemleri etkileri açısından, ilk iki sürece de değinmek istiyoruz. 

Keywords: RusyaTürkiye

PDF View

References

 • Arşiv Kaynakları google scholar
 • Vidin Sicil Defteri, nr. 37. google scholar
 • Kitap ve Makaleler google scholar
 • Ahmed Cavid, Hadika-i Vekayi, (haz. Adnan Baycar), Ankara 1998, s. 120. google scholar
 • Beydilli, Kemal, “Karadeniz’in Kapalılığı Karşısında Avrupa Küçük Devletleri ve Miri Ticaret Teşebbüsü”, Belleten (1991), LV/214, s. 687-755. google scholar
 • Cabi Ömer Efendi, Cabi Tarihi, (haz. Mehmet Ali Beyhan), Ankara 2003, s. 122. Cevdet Paşa, Tarih, İstanbul 1309, C. III, s. 125. google scholar
 • Demir, Uğur, “Muhayyel Bir Kırım Tarihçisi Kefevi İbrahim Efendi ve Humbaracı Ahmed Paşa’nın Rusya’ya Dair Raporu”, Türkiyat Mecmuası, C. XXIV, s. 31. google scholar
 • Evliya Çelebi, Seyahatname, (haz. Komisyon), İstanbul 2003, C. VII, s. 200. google scholar
 • Giese, Friedrich, Die Altosmanischen Anonymen Chroniken Text, Breslau 1922, I, 177. google scholar
 • Kurat, Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Ankara 1987, s. 253. google scholar
 • Pritsak, Omeljan, “İlk Türk-Ukrayna İttifakı (1648)”, (çev. Kemal Beydilli), İlmi Araştırmalar 7, İstanbul 1999, s. 256. google scholar
 • Şen, Muhammet, “Rusya’nın Kırım’ı İşgal Teşebbüsleri Karşısında Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin Prekop Zaferi (1689)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (Yaz 2012), C. XII, S. 1, s. 507. google scholar
 • Şirvanlı Fatih Efendi, Gülzar-ı Fütuhat, (haz. Mehmet Ali Beyhan), İstanbul 2001, s. 66. Toprak, google scholar
 • Seydi Vakkas, Nuri Tarihi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi (2011), s. 465. google scholar
 • Turan, Ahmet Nezihi, “Kölelik: Bahçesaray Köleleri (17. ve 18. Yüzyıllar), Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (Kış 2009), S. 48, s. 241-254. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Aydın, M. (2017). The Notion of a Border Between Russia And Turkey. The Journal of Southeastern European Studies, 0(31), 11-21. https://doi.org/null


AMA

Aydın M. The Notion of a Border Between Russia And Turkey. The Journal of Southeastern European Studies. 2017;0(31):11-21. https://doi.org/null


ABNT

Aydın, M. The Notion of a Border Between Russia And Turkey. The Journal of Southeastern European Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 31, p. 11-21, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Aydın, Mahir,. 2017. “The Notion of a Border Between Russia And Turkey.” The Journal of Southeastern European Studies 0, no. 31: 11-21. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Aydın, Mahir,. The Notion of a Border Between Russia And Turkey.” The Journal of Southeastern European Studies 0, no. 31 (Dec. 2023): 11-21. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Aydın, M 2017, 'The Notion of a Border Between Russia And Turkey', The Journal of Southeastern European Studies, vol. 0, no. 31, pp. 11-21, viewed 8 Dec. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Aydın, M. (2017) ‘The Notion of a Border Between Russia And Turkey’, The Journal of Southeastern European Studies, 0(31), pp. 11-21. https://doi.org/null (8 Dec. 2023).


MLA

Aydın, Mahir,. The Notion of a Border Between Russia And Turkey.” The Journal of Southeastern European Studies, vol. 0, no. 31, 2017, pp. 11-21. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Aydın M. The Notion of a Border Between Russia And Turkey. The Journal of Southeastern European Studies [Internet]. 8 Dec. 2023 [cited 8 Dec. 2023];0(31):11-21. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Aydın, Mahir. The Notion of a Border Between Russia And Turkey”. The Journal of Southeastern European Studies 0/31 (Dec. 2023): 11-21. https://doi.org/nullTIMELINE


Published Online30.06.2017

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.