Research Article


Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication

Füsun Deniz Özden

In Beyazıt, looking at the ruins of the Bozdoğan arch, attached to the Suleymaniye Mosque and its structures, Ümmü Gülsüm Hatun Fountain, built in 1745 in the corner of Kaptan Paşa Mektebi street, was built by the Grand Vizier Seyit Hasan Pasha (1680- 1748) is located on the corner of the garden wall of the mansion that cannot come to the present day. In cities where social life is diverse and rich “ understanding of environment” the reasons of construction of monuments that are about common ideals and common believes, so there exist the purpose of giving message (concept of understanding) about spritual values and way of living. This fountain is also a monumental structure; It creates a sense of space that surrounds the environment and conveys the environment surrounding the environment and conveys the message of the owner. It also indicates artist tries to break the pressure of Islamic patterns with pictograms as the modern man who tries to break the pressure of the patterns of technical era. In this study, Ümmü Gülsüm Hatun Fountain will be studied by semiotics. This will be done through the work of Jakobson in determining the place of language in other indicator strings and the semiotic rectangle of Greimas elevating Semiology to the level of autonomous science. 

TANITIM YAPISI BAĞLAMINDA ÜMMÜ GÜLSÜM HATUN ÇEŞMESI

Füsun Deniz Özden

Beyazıt’ta, Süleymaniye Camii ve yapılarına bağlı, Bozdoğan kemerinin kalıntısına yakın konumda, Kaptan Paşa Mektebi sokağı köşesinde 1745 yılında inşa edilmiş olan Ümmü Gülsüm Hatun Çeşmesi, I.Mahmut’un (1730-1754) Sadrazamı Seyit Hasan Paşa’nın (1680-1748) günümüze kadar gelemeyen konağının bahçe duvarının köşesinde yer almaktadır. Toplumsal yaşamın yoğun olduğu kentlerde “kavrama çevremizde” ortak ideallerle ve inançlarla ilgili anıtların dikilme nedeni, manevi değerlerin yaşaması içindir ve bir iletisi (mesajı-bildirisi) vardır. Bu çeşme de işlevsel olmakla birlikte anıtsal bir yapıdır; bulunduğu yerde çevre mekân olgusu yaratarak bölgenin ruhunu etrafa aktarmada ve sahibinin ya da banisinin mesajını iletmede öne çıkmaktadır. Teknik Çağın kalıplarından kurtulmaya çalışan çağdaş insana benzer bir biçimde İslami kalıpların tasvir baskısını bir resim yazı ile kırmaya çalışan sanatçının çabasına işaret etmektedir. Çalışmada Ümmü Gülsüm Hatun Çeşmesi Göstergebilim yöntemiyle ele alınacaktır; Bu, Jakobson’ın dilin başka gösterge dizgeleri içindeki yerini saptamaya yönelik çalışmaları doğrultusunda ve Göstergebilimi özerk bilim düzeyine yükselten Greimas’ın göstergebilimsel dikdörtgeni aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 


PDF View

References

  • Aynan, R.E., “Mimarlık-İletişim Bağlamında Mimarın İşine Bir Yaklaşım” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, 1995) google scholar
  • Aslanyürek,Ş., “16-19. Yüzyıllarda İstanbul Kenti, Türk Toplumu ve Boş Zaman” (Yayınlanmamış Master Tezi, İstanbul Üniversitesi) Cantay,T., “ Ümmü Gülsün Hatun Çeşmesi”, Tarih ve Toplum Dergisi, Eylül, sayı 129, İstanbul, 1994. google scholar
  • Gibbs, R. W., The Poetics of Mind, New York: Cambridge University Press: 1995. google scholar
  • Greimas, A.J., Courtés, J., Semiotique Dictionnaire Raisonné du Langage, Paris:Hachette, 1993. google scholar
  • Güz, N., Göstergebilim Kuram ve Yöntemleri, Yayımlanmamış Ders Notları, Beykoz Üniversitesi google scholar
  • Huizinga, J., Oyun, Mor Köpük, Ankara: Ayrıntı Yayınları 1986. google scholar
  • Jay, M., Diyalektik İmgelem, İstanbul, 1989. google scholar
  • Ögel, S., Çevresel Sanat, İTÜ Mimarlık F. Yayınları, İstanbul, 1976. google scholar
  • Senemoğlu, O., R. Jacobsen, XX. Yüzyıl Dilbilimi, TDK Yayınları, Ankara, 1983. google scholar
  • Sihvonen, J., “Public Art and Time” Machineries of Public Art, Turku, 2013. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Özden, F.D. (2017). Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication. The Journal of Southeastern European Studies, 0(32), 79-88. https://doi.org/null


AMA

Özden F D. Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication. The Journal of Southeastern European Studies. 2017;0(32):79-88. https://doi.org/null


ABNT

Özden, F.D. Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication. The Journal of Southeastern European Studies, [Publisher Location], v. 0, n. 32, p. 79-88, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Özden, Füsun Deniz,. 2017. “Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication.” The Journal of Southeastern European Studies 0, no. 32: 79-88. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Özden, Füsun Deniz,. Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication.” The Journal of Southeastern European Studies 0, no. 32 (Jun. 2022): 79-88. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Özden, FD 2017, 'Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication', The Journal of Southeastern European Studies, vol. 0, no. 32, pp. 79-88, viewed 30 Jun. 2022, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Özden, F.D. (2017) ‘Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication’, The Journal of Southeastern European Studies, 0(32), pp. 79-88. https://doi.org/null (30 Jun. 2022).


MLA

Özden, Füsun Deniz,. Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication.” The Journal of Southeastern European Studies, vol. 0, no. 32, 2017, pp. 79-88. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Özden FD. Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication. The Journal of Southeastern European Studies [Internet]. 30 Jun. 2022 [cited 30 Jun. 2022];0(32):79-88. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Özden, FüsunDeniz. Ümmü Gülsüm Khatun Fountain in The Context of Communication”. The Journal of Southeastern European Studies 0/32 (Jun. 2022): 79-88. https://doi.org/nullTIMELINE


Published Online31.12.2017

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.