Research Article


DOI :10.26650/LITERA2020-0099   IUP :10.26650/LITERA2020-0099    Full Text (PDF)

History of Hamlet Translations in Turkey

Fatma Zeynep Bilge

Starting with a brief discussion of the first Hamlet translations in accordance with the Ottoman interest in western culture and Shakespeare in the 1880s, this study intends to present an in depth historical analysis of the modern and contemporary translations of the play. Since the act of translation is an attempt to rewrite and/or adapt a given text in the target language and culture, this analysis does not only portray the way Shakespeare is perceived by the Turks but also gives evidence to the changing nature of the Turkish culture and its understanding of language, literature, and translation throughout the years. With the close reading of translations made or conducted by academicians and translators such as Halide Edib, Can Yücel and Özdemir Nutku, this study aims at displaying the differences between these translations’ target audiences/readers. Since the skopos, purpose and hence, strategy of a given translation is utterly dependant on the target audience, defining the target audience of each translation is a significant starting point. Furthermore, apart from the differences in the translators’s purpose and strategy, the changes the Turkish language and culture experienced since the nineteenth century play a crucial role in presenting a historical discussion of Hamlet translations in Turkey. In this respect, while examining Hamlet’s inter-temporal and inter-cultural journey in Turkey, through a close reading of translations, this paper also presents various examples of shifts of expression in Popovič’s terms.

DOI :10.26650/LITERA2020-0099   IUP :10.26650/LITERA2020-0099    Full Text (PDF)

Türkiye’de Hamlet Çevirileri Tarihi

Fatma Zeynep Bilge

Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğunun 1880’lü yıllarda Batı kültürü ve Shakespeare’e gösterdiği ilginin sonucu olarak yapılan Hamlet çevirilerine kısaca değindikten sonra oyunun modern ve çağdaş çevirilerini derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Çeviri ediminin bir metni erek dilde yeniden yazma ya da uyarlama çabası olması nedeniyle, bu çözümleme yalnızca Shakespeare’in Türkler tarafından nasıl algılandığını değil, aynı zamanda dil, edebiyat ve çeviri anlayışının yıllar içerisinde nasıl dönüştüğünü de gözler önüne serer. Halide Edib, Can Yücel ve Özdemir Nutku gibi akademisyen ve çevirmenlerin yaptığı ya da yönettiği çevirilerin yakın okuma yöntemiyle incelenmesiyle söz konusu çevirilerin erek okur/izleyicilerindeki farklılıkların ortaya çıkartılması hedeflenmekedir. Bir çevirinin skopos, amaç ve dolayısıyla stratejisi büyük ölçüde erek okur ya da alıcıya dayandığı için bu tartışmaya başlamadan önce her bir çevirinin erek okurunu/izleyicisini tanımlamak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki Hamlet çevirilerinin tarihsel incelenmesi sürecinde çevirmenin amaç ve stratejilerinin yanısıra Türk dili ve kültürünün on dokuzuncu yüzyıldan bu yana geçirdiği değişim de büyük rol oynamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, çevirilerin yakın okuma yöntemiyle incelenmesi sonucunda Hamlet’in kültürler arası gerçekleştirdiği bu zaman yolculuğunu çözümlerken Popovič’in deyiş kaydırması adını verdiği değişikliklerden örnekler de sunmaktadır


PDF View

References

 • Ayluçtarhan, S. (2007). Dr. Abdullah Cevdet’s Translations (1908-1910): The Making of a Westernist and Materialist ‘Culture Repertoire’ in a ‘Resistant’ Ottoman Context, MA Thesis. Boğaziçi University, Istanbul. google scholar
 • Bozkurt, B. (2013). Hamlet’i Türkçe’ye Çevirirken, W. Shakespeare, Hamlet (pp. 17-21) (B. Bozkurt, Trans.). Istanbul: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Das Gupta, J. (1968). Language Diversity and National Development, J. A. Fishman, C. A. Ferguson, J. Das Gupta (Eds.). Language Problems of Developing Nations (pp. 17-28). New York & London: John Wiley & Sons, Inc. google scholar
 • Enginün, İ. (1979). Türk Edebiyatında Shakespeare: Tanzimat devrinde tercüme ve tesiri. Istanbul: Dergah Yayınları. google scholar
 • Even-Zohar, I. (1990). The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem, Poetics Today11 (1), Durham, NC: Duke University Press, 45-51. google scholar
 • Kott, J. (1967). Shakespeare our Contemporary (B. Taborski, Trans.). London: Methuen & Co Ltd.Lomax, A. & Halifax, J. (2000). Folk Song Texts as Culture Indicators. A. Lomax (Ed.). Folk Song and Culture (pp. 274-299). New Brunswick & London: Transaction Publishers. google scholar
 • Nida, E. (2000). Principles of Correspondence, L. Venuti (Ed.). The Translation Studies Reader (pp. 126-141). London: Routledge. google scholar
 • Paker, S. (1986). “‘Hamlet’ in Turkey”, New Comparison: A Journal of Comperative and General Literary Studies, 2(Autumn), Norwich: University of East Anglia, 89-105. google scholar
 • Paker, S. (1991). “Turkey”, R. Ostle (Ed.). Modern Literature in the Near and Middle East 1850-1970 (pp. 17-32). New York: Routledge. google scholar
 • Shakespeare, W. (1941). Hamlet: Danimarka Prensi (H. Edib & V. Turhan, Trans.). Istanbul: Istanbul Cumhuriyet Matbaası. (1603) google scholar
 • Shakespeare, W. (1946). Hamlet (O. Burian, Trans.). Istanbul: Milli Eğitim Basımevi. (1603) google scholar
 • Shakespeare, W. (1992). Hamlet (C. Yücel, Trans.). Istanbul: Adam Yayınları (1603) google scholar
 • Shakespeare, W. (1995). Hamlet (S. Eyüboğlu, Trans.). Istanbul: Remzi Kitabevi. (1603) google scholar
 • Shakespeare, W. (1997). Hamlet (H. Jenkins, Ed.). Surrey: Thomas Nelson & Sons (1603) google scholar
 • Shakespeare, W. (2013a). Hamlet (B. Bozkurt, Trans.). Istanbul: Remzi Kitabevi. (1603) google scholar
 • Shakespeare, W. (2013b). Hamlet (Ö. Nutku, Trans.). Istanbul: Mitos Boyut. (1603) google scholar
 • Turhan, V. (1965). “Shakespeare in Turkish”, Litera Vol.8, Istanbul: Istanbul University Press, 49-61. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Bilge, F.Z. (2020). History of Hamlet Translations in Turkey. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 30(2), 603-620. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099


AMA

Bilge F Z. History of Hamlet Translations in Turkey. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies. 2020;30(2):603-620. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099


ABNT

Bilge, F.Z. History of Hamlet Translations in Turkey. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, [Publisher Location], v. 30, n. 2, p. 603-620, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Bilge, Fatma Zeynep,. 2020. “History of Hamlet Translations in Turkey.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30, no. 2: 603-620. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099


Chicago: Humanities Style

Bilge, Fatma Zeynep,. History of Hamlet Translations in Turkey.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30, no. 2 (Jan. 2021): 603-620. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099


Harvard: Australian Style

Bilge, FZ 2020, 'History of Hamlet Translations in Turkey', Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 30, no. 2, pp. 603-620, viewed 23 Jan. 2021, https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099


Harvard: Author-Date Style

Bilge, F.Z. (2020) ‘History of Hamlet Translations in Turkey’, Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 30(2), pp. 603-620. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099 (23 Jan. 2021).


MLA

Bilge, Fatma Zeynep,. History of Hamlet Translations in Turkey.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 30, no. 2, 2020, pp. 603-620. [Database Container], https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099


Vancouver

Bilge FZ. History of Hamlet Translations in Turkey. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies [Internet]. 23 Jan. 2021 [cited 23 Jan. 2021];30(2):603-620. Available from: https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099 doi: 10.26650/LITERA2020-0099


ISNAD

Bilge, FatmaZeynep. History of Hamlet Translations in Turkey”. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30/2 (Jan. 2021): 603-620. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0099TIMELINE


Submitted08.07.2020
Accepted29.09.2020
Published Online24.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.