Research Article


DOI :10.26650/LITERA2020-0092   IUP :10.26650/LITERA2020-0092    Full Text (PDF)

Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre

Önder Çakırtaş

This article addresses Rachel De-lahay and her plays The Westbridge (2011), Routes (2013), and Circles (2014) aiming, in a broad sense, to observe De-lahay’s theatre in terms of the contradictory nature of identities inexorably fluctuating among multicultures, and the representation of reality as represented within the milieu of dramaturgical fundamentals. To what extent the characters’ language is used as a theatrical armament in the making of identity, as well as the playwright’s strategy in using dramatic basics to represent the conflicting identities are subjected to this exploration. As well as this, to what extent the cultural and identity conflicts are evolved into the dramatic conflict will be illuminated through the playwright’s oeuvres. The religious and traditional views regarding culturo-religious behaviourism that partly constitutes cultural structure and identity will also be associated. These will be blended with the playwright’s socio-political and socio-realist point of view; relevant analyses will be conducted and De-lahay’s approach to the concept of ‘other’ will also be considered. In addition to all these, the recent signs of race and racism— with a keen interest in non-white portrayals—and their direct influence on the immigrants in Britain-as represented in the plays- will be included in this exploration in relation to race theory.

DOI :10.26650/LITERA2020-0092   IUP :10.26650/LITERA2020-0092    Full Text (PDF)

21. Yüzyıl Britanya’sının ‘Ötekileri’ olarak Göçmenler: Rachel De-lahay’ın Toplumsal Gerçekçi-Politik Tiyatrosunda Etnik Köken, Kültürel Kimlik ve Eleştirel Irk Kuramı

Önder Çakırtaş

Bu makale, Rachel De-lahay’ın The Westbridge (2011), Routes (2013) ve Circles (2014) oyunlarını merkeze alarak yazarın tiyatrosunu, çoklu kültürler arasında zorunlu olarak bocalayan kimliklerin çelişkili doğası ve dramaturjik prensipler temelinde ifade edilen gerçekliğin temsili açısından incelemeyi amaçlar. Karakterlerin dili kimlik inşasında bir teatral donanım olarak ne ölçüde kullandıkları ve oyun yazarının çatışan kimlikleri temsil etmek için dramatik temelleri kullanma stratejisi bu araştırmaya tabi tutulur. Bunun yanı sıra, kültürel ve kimlik çatışmalarının dramatik çatışmaya ne ölçüde evrimleştiği oyun yazarının yapıtları aracılığıyla aydınlatılatılır. Kısmen kültürel yapı ve kimliği oluşturan kültür-dinsel davranışçılığa ilişkin dini ve geleneksel görüşler de oyunlarla ve yazarın düşünceleriyle ilişkilendirilir. Bunlar yazarın sosyo-politik ve sosyo-realist bakış açısıyla harmanlanarak, ilgili analizler yapılır ve De-lahay’ın ‘öteki’ kavramına dair yaklaşımı da göz önüne alınır. Tüm bunlara ek olarak, Britanya’da son dönemlerde fark edilir ölçüde beliren ırksal sorunlar ve ırkçılık ve bunların Britanya’daki göçmenler üzerindeki doğrudan etkileri, kritik ırk kuramına ilişkin olarak oyunlardaki beyaz olmayan karakterler aracılığıyla bu araştırmaya dahil edilir.


References

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Çakırtaş, Ö. (2020). Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 30(2), 365-383. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092


AMA

Çakırtaş Ö. Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies. 2020;30(2):365-383. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092


ABNT

Çakırtaş, Ö. Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, [Publisher Location], v. 30, n. 2, p. 365-383, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Çakırtaş, Önder,. 2020. “Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30, no. 2: 365-383. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092


Chicago: Humanities Style

Çakırtaş, Önder,. Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30, no. 2 (Jan. 2021): 365-383. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092


Harvard: Australian Style

Çakırtaş, Ö 2020, 'Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre', Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 30, no. 2, pp. 365-383, viewed 17 Jan. 2021, https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092


Harvard: Author-Date Style

Çakırtaş, Ö. (2020) ‘Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre’, Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 30(2), pp. 365-383. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092 (17 Jan. 2021).


MLA

Çakırtaş, Önder,. Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 30, no. 2, 2020, pp. 365-383. [Database Container], https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092


Vancouver

Çakırtaş Ö. Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies [Internet]. 17 Jan. 2021 [cited 17 Jan. 2021];30(2):365-383. Available from: https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092 doi: 10.26650/LITERA2020-0092


ISNAD

Çakırtaş, Önder. Immigrants as ‘Others’ of 21st Century Britain: Ethnicity, Culturo-Religious Identity and Critical Race Theory in Rachel De-lahay’s Social RealistPolitical Theatre”. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 30/2 (Jan. 2021): 365-383. https://doi.org/10.26650/LITERA2020-0092


PDF View


TIMELINE


Submitted09.07.2020
Accepted29.09.2020
Published Online24.12.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.