Research Article


THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH

Ebru Yener Gökşenli

The aim of this study is to examine the difficulties for Turkish students while learning Spanish as a foreign language. It is also aimed to exhibit the origin of the difficulties that appear when these students intend to learn some grammar units of Spanish. The corpus of the study consists of 100 questionnaires and written exams realized by Turkish students which come from a different group of language compared to Spanish. The mentioned group has been students of Cervantes Institute in Istanbul of Level C1. The study analyzes some grammatical units and other parts of the sentence in which the Turkish speaking group repeatedly makes mistakes. The same grammar units are asked in fill in the blanks questions and also in translation skills part. The results for the same grammar topics are similar. It is also examined the effect of the difference between the students’ native language and the targeted language. Moreover some PhD Thesis and articles about Spanish learning for Turkish speakers are investigated and presented with their recommendations about the subject in the related part of the paper. The findings demonstrate that Spanish, being a Latin language is difficult to learn for the Turkish students for its distant grammar rules. To overcome the mentioned difficulties some arrangements have to be done in the Spanish as a Foreign Language classroom.

LAS DIFICULTADES GRAMATICALES A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS TURCOHABLANTES EN EL APRENDIZAJE DE E/LE

Ebru Yener Gökşenli

Abstract

ANADILI TÜRKÇE OLAN ÖĞRENCILERIN İSPANYOLCA ÖĞRENIMINDE KARŞILAŞTIKLARI DILBILGISI ZORLUKLARI

Ebru Yener Gökşenli

Bu çalışmanın amacı Türk öğrencilerin yabancı dil olarak İspanyolca öğrenimleri sırasında karşılaştıkları zorlukları araştırmaktır. Bu öğrencilerin bazı İspanyolca dilbilgisi ünitelerini öğrenirken yaşadıkları zorluklar araştırılırken bunların kaynağını bulmak da hedeflenmektedir. Çalışmanın inceleme nesnesi, İspanyolcayla karşılaştırıldığında farklı bir dil ailesinden gelen Türk öğrencilerle gerçekleştirilen 100 anket ve yazılı sınavdır. Söz konusu öğrenci grubu İstanbul Cervantes Enstitüsü’nde C1 seviyesi öğrencilerden oluşmaktadır. Bu çalışma ana dili Türkçe olan öğrenci grubunun belli dilbilgisi bölümlerinde ve cümlenin farklı bölümlerinde tekrarlayan hatalarını ele almaktadır. Ayrı dilbilgisi konuları öğrencilere hem boşluk doldurma hem de çeviri yeteneklerini sınayan sorularla sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar her iki sınav türünde de benzerdir. Bu çalışmayla öğrencilerin anadiliyle erek dil arasındaki farkın etkileri de araştırılmıştır. Bunların yanısıra anadili Türkçe olan öğrencilerin İspanyolca öğrenimiyle ilgili yayınlanmış Yüksek Lisans Tezlerinden ve makalelerden elde edilen bulgular da çalışmanın ilgili bölümünde sunulmuştur. Bulgular, bir Latin dili olan İspanyolcanın farklı dilbilgisi kurallarıyla Türk öğrenciler için öğrenmesi zor bir dil olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu zorlukların üstesinden gelmek için ise Yabancı Dil Olarak İspanyolca sınıfında bir takım düzenlemeler yapmak gerekmektedir. 


PDF View

References

 • Akyüz, Y.(1994). “Türk Eğitim Tarihinde Öğretimde Ezbercilik ve Kaynakları”. XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2257-2275. google scholar
 • Çetin, S. (2016). Ser ve Estar fiillerinin kullanımlarına göre aralarındaki anlam farklılıkları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Galán Bobadilla, A. (1994). “Análisis contrastivo y análisis de errores en el Aula de español como lengua extranjera”. en Actas del V Congreso Internacional de ASELE, 101-109. google scholar
 • Gürlek, L. (1998). Analisis de errores en la producción escrita de estudiantes turcos de español: Tiempos verbales- Imperfecto e Indefinido, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, İstanbul. google scholar
 • Hamú Haddú, E. (2013). El uso del artículo (el/ un/ Ø) en aprendices turcos de español lengua extranjera (Nivel B1), Universidad Nebrija, Madrid. google scholar
 • Horta Sanz, M. J. (2000). “¿Masculino o femenino? El problema del género en las clases de ELE para turcohablantes”. Cervantes, 1, 20-22. google scholar
 • Horta Sanz, M. J. (2002). “Problemas habituales en las clases de español para turcohablantes”. Cuadernos Cervantes, 40, 34-40. google scholar
 • İlgürel, M. (2008). Türk Öğrencilere İspanyolca “Subjuntivo” Kipi Öğretimi Yöntem, Sonuç ve Örneklemeleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Martínez González, J., Karaca, C. (2016). “İspanyolcada İyelik Yapılarının Anadili Türkçe Olan Öğrenciler (D2E) Tarafından Kullanımı -Bir Alan Çalışması-”. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 167/2, Temmuz-Aralık, 31-44. google scholar
 • Moreno Cabrera, J.C. (1990). Lenguas del Mundo, Madrid, España: Visor. google scholar
 • Schachter, J. (1974). “An error in error analysis”. Language Learning, 27, 205-214. google scholar
 • Senemoğlu, O. (1987). “Yabancı Dil Öğretiminde Çıkmazlar”. Dilbilim, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü Dergisi, Núm.:7, pág. 136. google scholar
 • Stockwell, R., Bowen, J. y Martin. J. (1965). The grammatical structures of English and Spanish. Chicago, USA: University of Chicago Press. google scholar
 • Vázquez, G. (1999). ¿Errores? ¡Sin falta!. Madrid, España: Edelsa. google scholar
 • Yener Gökşenli, E. (2017). “Análisis contrastivo de errores en el aprendizaje de ELE de alumnos de lengua materna alemana y turca”. INNOEDUCA. International Journal of Technology and Educational Innovation, Vol.3, No: 1, 57-65. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Yener Gökşenli, E. (2017). THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 27(1), 45-56. https://doi.org/null


AMA

Yener Gökşenli E. THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies. 2017;27(1):45-56. https://doi.org/null


ABNT

Yener Gökşenli, E. THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, [Publisher Location], v. 27, n. 1, p. 45-56, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Yener Gökşenli, Ebru,. 2017. “THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 27, no. 1: 45-56. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Yener Gökşenli, Ebru,. THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 27, no. 1 (Dec. 2023): 45-56. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Yener Gökşenli, E 2017, 'THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH', Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 27, no. 1, pp. 45-56, viewed 6 Dec. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Yener Gökşenli, E. (2017) ‘THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH’, Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, 27(1), pp. 45-56. https://doi.org/null (6 Dec. 2023).


MLA

Yener Gökşenli, Ebru,. THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH.” Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol. 27, no. 1, 2017, pp. 45-56. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Yener Gökşenli E. THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies [Internet]. 6 Dec. 2023 [cited 6 Dec. 2023];27(1):45-56. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Yener Gökşenli, Ebru. THE GRAMMAR DIFFICULTIES THAT NATIVE TURKISH SPEAKING STUDENTS FACE WHEN LEARNING SPANISH”. Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies 27/1 (Dec. 2023): 45-56. https://doi.org/nullTIMELINE


Published Online01.06.2017

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.