Research Article


DOI :10.26650/sdsl2022-1087784   IUP :10.26650/sdsl2022-1087784    Full Text (PDF)

Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis

İrem Atasoy

Advertisements today are influenced negatively by the use of foreign language as a persuasive tool. This is driven by globalization and the expansion of international brands and multinational advertising agencies. Advertisers frequently use foreign languages to attract attention and to evoke associations and internationality. Foreign words and phrases in advertisements are defined as linguistic codes that can be easily distinguished and remembered by individuals because of their distinctive phonological and morphological features. Such foreign words and phrases are emphasized by using various visual codes (e.g., font, point size, uppercase/ lowercase letters, and color) as typographic components. The use of foreign language in advertisements is one of the most analyzed subjects in the field of advertising language. This study seeks to examine the use of foreign languages in German and Turkish magazine advertisements. Adopting more linguistic and semiotic approaches, which treat language as a sign and advertisement as a message system, this paper focuses on the growing role of foreign languages in German and Turkish advertisements. The corpus consists of the first three online issues of Elle magazine published in 2021 in Germany and Turkey. The data are first classified quantitatively and qualitatively then analyzed in three steps applying linguistic and semiotic criteria. The first step involves the linguistic analysis of foreign words and phrases. The second step undertakes a semiotic analysis of the typographic elements employed as visual codes of foreign language usage in advertisements. The third step is devoted to a discussion and comparison of the results of the foregoing analysis.

DOI :10.26650/sdsl2022-1087784   IUP :10.26650/sdsl2022-1087784    Full Text (PDF)

Almanca ve Türkçe Dergi Reklamlarında Yabancı Dil Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

İrem Atasoy

Günümüzde küreselleşen satış pazarının etkisiyle, uluslararası markalar ile çok uluslu reklam ajanslarının artması sonucunda yabancı dildeki yapılar reklamlarda bir ikna aracı olarak sıklıkla yer almaya başlamıştır. Yabancı dildeki yapılar reklam iletileri içinde kendilerine özgü farklı sesbilimsel ve biçimbilimsel özellikleri sayesinde bireyler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir ve anımsanabilir olan dilsel kodlardır. Reklamlarda yabancı dildeki yapıları öne çıkarmak için tipografi düzleminde yazı tipi, punto büyüklüğü, büyük-küçük harf kullanımı ve renk gibi çeşitli görsel kodlardan yararlanılmaktadır. Reklam dili üzerine yapılan çalışmalarda en çok ele alınan konulardan biri yabancı dil kullanımıdır. Bu çalışmada dilin bir gösterge ve reklamın ise ileti dizgesi olduğu yaklaşımı temel alınarak, Almanca ve Türkçe dergi reklamlarındaki yabancı dil kullanımının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve aralarındaki benzerliklerle farklılıkların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırma bütüncesi Elle dergisinin 2021 yılında Almanya ve Türkiye’de çevrimiçi yayınlanan ilk üç sayısında bulunan reklamlardan oluşmaktadır. Araştırma planı kapsamında Elle dergisinin Almanya ve Türkiye sayılarından toplanan veriler nicel ve nitel özelliklerine göre sınıflandırılarak dilbilimsel ve göstergebilimsel ölçütlerle üç aşamada analiz edilecektir. Verilerin çözümlemesinde kullanılacak olan yöntemin ilk aşaması sözcük, sözcük öbeği ve tümce düzeyinde dilbilimsel ölçütlere göre yapılacak olan incelemelere ayrılmıştır. İkinci aşama yabancı dildeki yapıların reklam içerisindeki görsel kodları olarak kabul edilen tipografik unsurların göstergebilimsel çözümlemesini kapsamaktadır. Üçüncü aşamada dilsel ve görsel kodların analizinden elde edilen bulguların genel değerlendirmesi yapılmıştır. 


EXTENDED ABSTRACT


Advertisements today are influenced negatively by the use of foreign language as a persuasive tool. This is driven by globalization and the expansion of international brands and multinational advertising agencies. Advertisers frequently use foreign expressions to attract attention and to evoke associations and internationality. Foreign words and phrases in advertisements may be defined as linguistic codes that can be easily distinguished and remembered by individuals because of their distinctive phonological and morphological features. Such foreign lexical structures are emphasized through the use of various visual codes as typographic components that affect the readability of the written text.

The use of foreign verbal signs in advertisements is one of the most analyzed subjects in the field of advertising language. This study seeks to examine the use of foreign languages in German and Turkish magazine advertisements. Adopting more linguistic and semiotic approaches, which treat language as a sign and advertisement as a message system, this paper focuses on the growing role of foreign languages in German and Turkish advertisements. The corpus consists of the first three online issues of Elle magazine published in 2021 in Germany and Turkey. The selection criterion for advertisements was their inclusion of foreign words and/or phrases in their body, headline, and/or slogans. Advertisements in which foreign language appeared only in brand and/or product names were excluded. 

This paper’s methodology is based on linguistic and semiotic text analysis theories of Hartmut Stöckl (2004), and Janina Wildfeuer & John Bateman (2014). The data are first classified quantitatively and qualitatively then analyzed in three steps applying linguistic and semiotic criteria. The first step involves the linguistic analysis of foreign words and phrases in the corpus. The second step undertakes a semiotic analysis of the typographic elements employed as visual codes of foreign language usage in advertisements. The third step is devoted to a discussion and comparison of the results of the visual and verbal codes identified in the foregoing analysis. Framed by a linguistic-semiotic analysis and interlingual comparison, this paper presents the similarities and differences in German and Turkish advertisements. It then compares these findings with the results of previous comparative studies of the use of foreign language in print advertisements. 

Results are presented separately for each language and interpreted comparatively by highlighting similarities and differences between the analyzed advertisements in German and Turkish. Notably, both German and Turkish advertisements use English, French, and Italian words/phrases to evoke positive connotations and to enhance value in the international ad market. The use of English is remarkably frequent in both sets of advertisements analyzed, which is likely associated with the dominance of English in the global market. As previous studies on advertising language have noted, English words typically make advertisements look more modern and attractive to consumers. English verbal structures also play a significant role in the target groups’ evaluations of a product, since they convey a positive image. The analysis shows that both German and Turkish advertisements use similar visual codes (e.g., font, point size, uppercase and/or lowercase letters, and color) to emphasize foreign verbal structures typographically. This may reflect the increasing impact of globalization on advertising. The results also indicate some differences in the frequency of particular visual codes. Foreign words and phrases in German advertisements are written in uppercase letters, whereas Turkish advertisements prefer lowercase letters to highlight them. This may be associated with the differing spelling conventions of German and Turkish: whereas all nouns are capitalized in German, this true only of proper nouns in Turkish. The results further indicate that the use of foreign language in advertisements might negatively influence the integrity of verbal structures in German and Turkish. The distinctive grammatical structure and naturalness of these languages might therefore be in danger of corruption. 


PDF View

References

 • Atasoy, İ. (2017). Dilbilimsel ve Göstergebilimsel Yaklaşımla Almanca, İtalyanca ve Türkçe Dergi Reklamlarında Çok Katmanlılık Analizi, International Journal of Language Academy, Cilt 5 (Sayı 8), 316-330. google scholar
 • Atasoy, İ. (2019). Almanca, İngilizce ve Türkçe Reklam Filmlerinin Dilbilimsel İncelemesi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Batı, U. (2010). Reklamın Dili. İstanbul: Alfa Yayınları. google scholar
 • Buggisch, B. (2008). Nahrungsmittelwerbung und Kulturspezifik. Ein interkultureller Vergleich, In Held, G. & Bemdel, S. (Hrsg.), Werbung Grenzlos: Multimodale Werbetexte im interkulturellen Vergleich, (S. 95-124). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. google scholar
 • Elsen, H. (2008). Englische Elemente in der Kosmetikwerbung. Deutsche und Französische Anzeigen im Vergleich. In Dumiche, B. & Klöden, H. (Hrsg.) Werbung und Werbesprache: Eine Analyse im Interdisziplinaren Kontext (S. 87-121). Wiesloch: WM-Druck GmbH Verlag. google scholar
 • Friedrich, S. (2015). Deutsch und Englischsprachige Werbung: Textpragmatik, Medialitat, Kulturspezifik, Berlin: Frank Timme Verlag. google scholar
 • Gau, D. (2007). Erfolgreiche Werbung im interkulturellen Vergleich: Eine Analyse deutsch- und französischsprachiger Werbung, Tübinhgen: Narr Verlag. google scholar
 • Herder, A. (2002). “Weil ich es mir Wert bin”. Eine linguistische Untersuchung zur Darstellung von Frauen in der Zeitschriftenwerbung. Hamburg: Diplomica GmbH. google scholar
 • Janich, N. (2010). Werbesprache ein Arbeitsbuch. Tübingen: Narr Verlag. google scholar
 • Lapsanska, J. (2006). The Language of Advertising with the Concentration on The Linguistic Means and the Analysis of Advertising Slogans (Lisans Tezi). Bratislava Üniversitesi. google scholar
 • Mahovsky, M. (2007). Sprachliche Ausdrucksmittel der Werbung in der Lebensmittelindustrie (Yüksek Lisans Tezi). Masaryk Üniversitesi. google scholar
 • Pfennich, S. (2011). Werbesprache - Eine sprachwissenschaftliche Analyse italienisch- und deutschsprachiger Kosmetikanzeigen. University of Graz Hochschulschriften. https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/ pdf/215335?originalFilename=true, Son erişim tarihi: 06 Kasım 2020. google scholar
 • Salmi, J. & Sillman, K. (2012). Kontrastive Analyse deutschsprachiger und finnischsprachiger Kosmetikwerbeanzeigen von “Brigitte” und “Me Naiset”. (Lisans tezi). Tampere Üniversitesi. google scholar
 • Stöckl, H. (2004). Werbekommunikation - Linguistische Analyse und Textoptimierung. In Knapp, K. et al. (Hrsg.), Angewandte Linguistik-Ein Lehrbuch, (S. 233-254). Tübingen: UTB Francke. google scholar
 • Stöckl, H. (2006). Zeichen, Text und Sinn - Theorie und Praxis der multimodalen Textanalyse. In Eckkrammer, E. google scholar
 • M. & Held, G. (Hrsg.), Textsemiotik. Studien zu multimodalen Medientexten (= Sprache im Kontext), (S. 11-36). Frankfurt am Main: Lang Verlag. google scholar
 • Stöckl, H. (2008). Werbetypographie - Formen und Funktionen. Werbung - grenzenlos. Multimodale Werbetexte im interkulturellen Vergleich. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. google scholar
 • Stöckl, H. (2010). Sprache-Bild-Texte lesen. Bausteine zur Methodik einer Grundkompetenz, In Diekmannshenke, H. & Klemm, M. & Stöckl, H. (Hrsg.) Bildlinguistik, S. 43-70. Berlin: Erich-Schmidt Verlag. google scholar
 • Stöckl, H. (2012). Werbekommunikation semiotisch. In Janich, N. (Hg.), Handbuch Werbekommunikation. Sprachwissenschaftliche und interdisziplinareZugange, (S. 243-262). Tübingen: UTB Francke. google scholar
 • Stöckl, H. (Hg.). (2013). Werbung keine Kunst? Phanomene und Prozesse der Asthetisierung von Werbekommonikation. Heidelberg: Universitatsverlag. google scholar
 • Störiko, U. (1995). Wir legen Word auf gutes Deutsch. Formen und Funktionen fremdsprachiger Elemente in der deutschen Anzeigen- Hörfunk- und Fernsehwerbung. Viernheim: Cubus Verlag. google scholar
 • Wildfeuer, J. & Bateman, J.A. (2017). Film Text Analysis: New Perspectives on the Analysis of Filmic Meaning (Routledge Advances in Film Studies, Band 50). New York: Routhledge. google scholar
 • Yücel, H. (2004). “Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı 1, s. 135-145. google scholar
 • Bütünce google scholar
 • Elle (deutsche Ausgabe), Marz 2021, München: Burda Hearst Publishing. google scholar
 • Elle (deutsche Ausgabe), April 2021, München: Burda Hearst Publishing. google scholar
 • Elle (deutsche Ausgabe), Mai 2021, München: Burda Hearst Publishing. google scholar
 • Elle (Türkiye), Şubat 2021, İstanbul: Doğan Burda Dergi Yayıncılık. google scholar
 • Elle (Türkiye), Mart 2021, İstanbul: Doğan Burda Dergi Yayıncılık. google scholar
 • Elle (Türkiye), Nisan 2021, İstanbul: Doğan Burda Dergi Yayıncılık. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Atasoy, İ. (2022). Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis. Studien zur deutschen Sprache und Literatur, 0(47), 135-163. https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784


AMA

Atasoy İ. Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis. Studien zur deutschen Sprache und Literatur. 2022;0(47):135-163. https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784


ABNT

Atasoy, İ. Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis. Studien zur deutschen Sprache und Literatur, [Publisher Location], v. 0, n. 47, p. 135-163, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Atasoy, İrem,. 2022. “Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis.” Studien zur deutschen Sprache und Literatur 0, no. 47: 135-163. https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784


Chicago: Humanities Style

Atasoy, İrem,. Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis.” Studien zur deutschen Sprache und Literatur 0, no. 47 (Dec. 2023): 135-163. https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784


Harvard: Australian Style

Atasoy, İ 2022, 'Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis', Studien zur deutschen Sprache und Literatur, vol. 0, no. 47, pp. 135-163, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784


Harvard: Author-Date Style

Atasoy, İ. (2022) ‘Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis’, Studien zur deutschen Sprache und Literatur, 0(47), pp. 135-163. https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784 (3 Dec. 2023).


MLA

Atasoy, İrem,. Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis.” Studien zur deutschen Sprache und Literatur, vol. 0, no. 47, 2022, pp. 135-163. [Database Container], https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784


Vancouver

Atasoy İ. Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis. Studien zur deutschen Sprache und Literatur [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];0(47):135-163. Available from: https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784 doi: 10.26650/sdsl2022-1087784


ISNAD

Atasoy, İrem. Foreign Language Use in German and Turkish Magazine Advertisements: A Comparative Analysis”. Studien zur deutschen Sprache und Literatur 0/47 (Dec. 2023): 135-163. https://doi.org/10.26650/sdsl2022-1087784TIMELINE


Submitted14.03.2022
Accepted26.03.2022
Published Online10.06.2022

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.