Research Article


DOI :10.26650/SP2019-0142   IUP :10.26650/SP2019-0142    Full Text (PDF)

Content and Structure of Scientific Values

Kürşad DemirutkuElis Güngör

The purpose of the present research was to identify values relevant to the context of science and test their location in the motivational value circle proposed by Schwartz (1992). Based on the available scientific values literature, creativity, curiosity, skepticism, open-mindedness, rationality, objectivity, communality, integrity, and consistency values were identified as scientific values. Items were generated by the authors to measure their importance. Two studies were conducted to test five hypotheses. In Study 1, with a student sample (N = 624, Mage = 22), results revealed that scientific values were empirically located between Self-Direction and Universalism values, and there was a sinusoidal pattern of correlations between the scientific values and the other value types. In Study 2 (N = 181, Mage = 21.5), scientific values were observed to be positively correlated with the attitudes towards science as measured by semantic differential scales and the need for cognition scores, and negatively correlated with intolerance of uncertainty scores. The present research was the first attempt to integrate scientific values into the circular structure of values. Results were discussed as confirming the hypothesized structure of scientific values, and as providing initial support for the convergent and divergent validity of the scientific values measure. Using convenience samples with a potential self-selection bias, collecting data from Turkish university students, over-representation of women in Study 2, and low reliability coefficients for value type measures other than the scientific values were noted as methodological limitations. Attempts to replicate the results of the present research in cross-cultural studies and to investigate the relationships between the scientific values and personality measures other than the ones used in the present study to extend convergent validity are suggested as future research directions.

DOI :10.26650/SP2019-0142   IUP :10.26650/SP2019-0142    Full Text (PDF)

Bilimsellik Değerlerinin İçeriği ve Yapısı

Kürşad DemirutkuElis Güngör

Bu araştırmanın amacı bilimsel bağlamla ilişkili değerlerin tespit edilmesi ve bu değerlerin Schwartz (1992) tarafından önerilen güdüsel çemberdeki konumlarının sınanmasıdır. Bilimsellik değerleri alanyazınından hareketle yaratıcılık, merak, şüphecilik, açık fikirlilik, akılcılık, nesnellik, müştereklik, bilimsel etik ve tutarlılık değerleri bilimsellik değerleri olarak tespit edilmiştir. Bu değerlerin önemini ölçmek amacıyla yazarlar tarafından maddeler geliştirilmiştir. Beş hipotezi sınamak amacıyla iki çalışma yapılmıştır. Birinci çalışmanın (N = 624, Ort. yaş = 22) bulguları bilimsellik değerlerinin görgül olarak Özyönelim ve Evrenselcilik değerleri arasında konumlandığını ve bilimsellik değerleri ile diğer değer tipleri arasındaki korelasyonların sinus dalgası şeklinde bir örüntü sergilediğini ortaya koymuştur. İkinci çalışmada ise (N = 181, Ort. yaş = 21.5) bilimsellik değerlerinin semantik farklılık maddeleri ile ölçülen bilime yönelik tutumlar ve bilme ihtiyacı puanları ile pozitif, belirsizliğe tahammülsüzlük puanları ile negatif korelasyon gösterdiği gözlenmiştir. Bu araştırma bilimsellik değerlerini, değerlerin çembersel yapısıyla entegre eden ilk çalışmadır. Bulguların bilimsellik değerlerinin hipotez edilmiş olan yapısını doğruladığı ve bilimsellik değerleri ölçümünün yakınsak ve ıraksak geçerliğe sahip olduğunu desteklediği tartışılmıştır. Kendi kendini seçme yanlılığı içerebilecek uygunluk örneklemleri kullanılması, verinin Türk üniversite öğrencilerinden toplanmış olması, ikinci çalışmada kadınların erkeklerden daha fazla temsil edilmiş olması ve bilimsellik değerleri dışındaki değer tipi ölçümlerinde düşük güvenirlik katsayıları gözlenmiş olması araştırmanın yöntemsel sınırlılıkları olarak kayda geçirilmiştir. Gelecekte yapılabilecek çalışmalarda, halihazırdaki araştırma bulgularının kültürlerarası çalışmalarla tekrarlanması ve bilimsellik değerlerinin, bu çalışmada kullanılanlar dışında kalan kişilik ölçümleri ile arasındaki ilişkilerinin incelenerek yakınsak geçerlik bulgularının genişletilmesi önerilmiştir.


PDF View

References

 • Algina, J., & Olejnik, S. (2003). Sample size tables for correlation analysis with applications in partial correlation and multiple regression analysis. Multivariate Behavioral Research, 38(3), 309-323. doi: 10.1207/S15327906MBR3803_02 google scholar
 • Allchin, D. (1999). Values in science: An educational perspective. Science & Education, 8(1), 1-12. doi: 10.1023/A:1008600230536 google scholar
 • Anderson, M. S., Ronning, E. A., Vries, R. D., & Martinson, B. C. (2010). Extending the Mertonian norms: Scientists’ subscription to norms of research. The Journal of Higher Education, 81(3), 366393. doi: 10.1080/00221546.2010.11779057 google scholar
 • Arieli, S., Sagiv, L., & Roccas, S. (2019). Values at work: The impact of personal values in organisations. Applied Psychology: An International Review. Advance online publication. doi: 10.1111/apps.12181 google scholar
 • Bardi, A., Buchanan, K. E., Goodwin, R., Slabu, L., & Robinson, M. (2014). Value stability and change during self-chosen life transitions: Self-selection versus socialization effects. Journal of Personality and Social Psychology, 106(1), 131-147. doi: 10.1037/a0034818 google scholar
 • Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(10), 1207-1220. doi: 10.1177/0146167203254602 google scholar
 • Berenbaum, H., Bredemeier, K., & Thompson, R. J. (2008). Intolerance of uncertainty: Exploring its dimensionality and associations with need for cognitive closure, psychopathology, and personality. Journal of Anxiety Disorders, 22(1), 117-125. doi: 10.1016/j.janxdis.2007.01.004 google scholar
 • Bilsky, W., & Schwartz, S. H. (1994). Values and personality. European Journal of Personality, 8(3), 163-181. doi: 10.1002/per.2410080303 google scholar
 • Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy, 40(8), 931-945. doi: 10.1016/S0005-7967(01)00092-4 google scholar
 • Buhr, K., & Dugas, M. J. (2006). Investigating the construct validity of intolerance of uncertainty and its unique relationship with worry. Journal of Anxiety Disorders, 20(2), 222-236. doi: 10.1016/j. janxdis.2004.12.004 google scholar
 • Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 116. doi: 10.1037/0022-3514.42.1.116 google scholar
 • Cacioppo, J. T., Petty, R. E., & Feng Kao, C. (1984). The efficient assessment of need for cognition. Journal of Personality Assessment, 48(3), 306-307. doi: 10.1207/s15327752jpa4803_13 google scholar
 • Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. (2012). Religious values and the development of trait hope and self-esteem in adolescents. Journal for the Scientific Study of Religion, 51(4), 676-688. doi: 10.1111/j.1468-5906.2012.01675.x google scholar
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. google scholar
 • Cohen, A. R., Stotland, E., & Wolfe, D. M. (1955). An experimental investigation of need for cognition. Journal of Abnormal and Social Psychology, 51(2), 291- 294. doi: 10.1037/h0042761 google scholar
 • Corrigan, D. (2015). Values and learning science. In R.F. Gunstone (Eds.), Encyclopaedia of science education (pp. 1091-1093). Dordrecht: Springer. doi: 10.1007/978-94-007-2150-0 google scholar
 • Corrigan, D., & Smith, K. (2015). The role of values in teaching and learning science. In J. M. Deppeler, T. Loreman , R. Smith , & L. Florian (Eds.) Inclusive pedagogy across the curriculum (pp. 99-117). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. google scholar
 • Daniel, E., Schiefer, D., & Knafo, A. (2012). One and not the same: The consistency of values across contexts among majority and minority members in Israel and Germany. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43(7), 1167-1184. doi: 10.1177/0022022111430257 google scholar
 • Daniel, E., Schiefer, D., Möllering, A., Benish-Weisman, M., Boehnke, K., & Knafo, A. (2012). Value differentiation in adolescence: The role of age and cultural complexity. Child Development, 83(1), 322-336. doi: 10.1111/j.1467-8624.2011.01694.x google scholar
 • Demirutku, K., & Sümer, N. (2010). Temel değerlerin ölçümü: Portre değerler anketi’nin Türkçe uyarlaması [The measurement of basic values: Turkish adaptation of portrait values questionnaire]. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 17-25. google scholar
 • Dubey, R., Griffiths, T., & Lombrozo, T. (2019). If it’s important, then I am curious: A value intervention to induce curiosity. In A. K. Goel, C. M. Seifert, & C. Freksa (Eds.), Proceedings of the 41st Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 282-288). Montreal, Canada: Cognitive Science Society. google scholar
 • Dugas, M. J., Gosselin, P., & Ladouceur, R. (2001). Intolerance of uncertainty and worry: Investigating specificity in a nonclinical sample. Cognitive Therapy and Research, 25(5), 551-558. doi: 10.1023/A:1005553414688 google scholar
 • English, T., Antes, A. L., Baldwin, K. A., & DuBois, J. M. (2018). Development and preliminary validation of a new measure of values in scientific work. Science and Engineering Ethics, 24(2), 393-418. doi: 10.1007/s11948-017-9896-0 google scholar
 • Farber, B. (1957). An index of marital integration. Sociometry, 20(2), 117-134. doi: 10.2307/2785637 google scholar
 • Feather, N. T. (1975). Values in education and society. New York: Free Press. google scholar
 • Furnham, A. F. (1984). Personality and values. Personality and Individual Differences, 5(4), 483-485. doi: 10.1016/0191-8869(84)90018-7 google scholar
 • Gardner, R. C., Reynolds, A. G., & Beinarovics, V. (1969). Personal values and the meaningfulness of value-related words. Psychological Reports, 24(3), 939-942. doi: 10.2466/pr0.1969.24.3.939 google scholar
 • Gold, J. A., & Robbins, M. A. (1979). Attitudes and values: A further test of the semantic memory model. Journal of Social Psychology, 108(1), 75-81. doi: 10.1080/00224545.1979.9711963 google scholar
 • Gold, J. A., & Russ, R. C. (1977). A semantic memory approach to the conceptualization of attitudes and values. Journal of Social Psychology, 102(2), 233-240. doi: 10.1080/00224545.1977.9713269 google scholar
 • Gouveia, V. V., Vione, K. C., Milfont, T. L., & Fischer, R. (2015). Patterns of value change during the life span: Some evidence from a functional approach to values. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(9), 1276-1290. doi: 10.1177/0146167215594189 google scholar
 • Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü [Word frequency dictionary of written Turkish]. Ankara, Turkey: Türk Dil Kurumu. google scholar
 • Guttman, L. (1968). A general nonmetric technique for finding the smallest coordinate space for a configuration of points. Psychometrika, 33(4), 469-506. doi: 10.1007/BF02290164 google scholar
 • Gülgöz, S., & Sadowski, C. J. (1995). Düşünme ihtiyaci ölçeğinin Türkçe uyarlamasi ve öğrenci başarisi göstergeleri ile korelasyonu [Turkish adaptation of the Need for Cognition Scale and its correlation with academic performance measures]. Türk Psikoloji Dergisi, 10(35), 15-24. google scholar
 • Heiphetz, L., Landers, C. L., & Van Leeuwen, N. (2018). Does think mean the same thing as believe? Linguistic insights into religious cognition. Psychology of Religion and Spirituality. doi: 10.1016/j. jesp.2018.03.007 google scholar
 • Homer, P. M., & Kahle, L. R. (1988). A structural equation test of the value-attitude-behavior hierarchy. Journal of Personality and Social Psychology, 54(4), 638-646. doi: 10.1037/0022-3514.54.4.638 google scholar
 • Huuskes, L., Ciarrochi, J., & Heaven, P. C. (2013). The longitudinal relationships between adolescent religious values and personality. Journal of Research in Personality, 47(5), 483-487. doi: 10.1016/j. jrp.2013.04.010 google scholar
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (2006). LISREL 8.80. Chicago: Scientific Software International. google scholar
 • Klare, G. R. (1968). The role of word frequency in readability. Elementary English, 45(1), 12-22. google scholar
 • Kluckhohn, C. (1962). Values and value-orientations in the theory of action. In T. Parsons, & E. A. Shils (Eds.), Toward a general theory of action (pp. 388-433). Cambridge: Harvard University Press google scholar
 • Knafo, A., & Sagiv, L. (2004). Values and work environment: Mapping 32 occupations. European Journal of Psychology of Education, 19(3), 255-273. doi:10.1007/BF03173223 google scholar
 • Leuty, M. E., & Hansen, J. I. C. (2011). Evidence of construct validity for work values. Journal of Vocational Behavior, 79(2), 379-390. doi: 10.1016/j.jvb.2011.04.008 google scholar
 • Liquin, E. G., Metz, S. E., & Lombrozo, T. (2020). Science demands explanation, religion tolerates mystery. Cognition, 204, 104398. doi: 10.1016/j.cognition.2020.104398 google scholar
 • Longino, H. (1983). Beyond “bad science”: Skeptical reflections on the value-freedom of scientific inquiry. Science, Technology, & Human Values, 8(1), 7-17. doi: 10.1177/016224398300800103 google scholar
 • Mahoney, M. J. (1979). Psychology of the scientist: An evaluative review. Social Studies of Science, 9(3), 349-375. doi: 10.1177/030631277900900304 google scholar
 • Maio, G. R., Hahn, U., Frost, J. M., & Cheung, W. Y. (2009). Applying the value of equality unequally: Effects of value instantiations that vary in typicality. Journal of Personality and Social Psychology, 97(4), 598 -614. doi: 10.1037/a0016683 google scholar
 • Osgood, C. E., & Suci, G. J. (1955). Factor analysis of meaning. Journal of Experimental Psychology, 50(5), 325-338. doi: 10.1037/h0043965 google scholar
 • Paivio, A., Yuille, J. C., & Madigan, S. A. (1968). Concreteness, imagery, and meaningfulness values for 925 nouns. Journal of Experimental Psychology, 76(1p2), 1-25. doi: 10.1037/h0025327 google scholar
 • Pakizeh, A., Gebauer, J. E., & Maio, G. R. (2007). Basic human values: Inter-value structure in memory. Journal of Experimental Social Psychology, 43(3), 458-465. doi: 10.1016/j. jesp.2006.04.007 google scholar
 • Parks-Leduc, L., Feldman, G., & Bardi, A. (2015). Personality traits and personal values: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 19(1), 3-29. doi: 10.1177/1088868314538548 google scholar
 • Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. New York: Springer-Verlag. google scholar
 • Ripley, J. S., Worthington Jr, E. L., Bromley, D., & Kemper, S. D. (2005). Covenantal and contractual values in marriage: Marital values orientation toward wedlock or self-actualization (Marital VOWS) scale. Personal Relationships, 12(3), 317-336. doi: 10.1111/j.1475-6811.2005.00118.x google scholar
 • Roccas, S., Sagiv, L., Schwartz, S. H., & Knafo, A. (2002). The big five personality factors and personal values. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(6), 789-801. doi: 10.1177/0146167202289008 google scholar
 • Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press. google scholar
 • Rokeach, M. (1979). From individual to institutional values: With special reference to the values of science. In M. Rokeach (Ed.), Understanding human values: Individual and societal (pp. 47-70). New York, NY: The Free Press. google scholar
 • Ros, M., Schwartz, S. H., & Surkiss, S. (1999). Basic individual values, work values, and the meaning of work. Applied Psychology, 48(1), 49-71. doi: 10.1111/j.1464-0597.1999.tb00048.x google scholar
 • Sagie, A., & Elizur, D. (1996). The structure of personal values: A conical representation of multiple life areas. Journal of Organizational Behavior, 17(S1), 573-586. doi: 10.1002/(SICI)1099-1379(199612)17:1+<573::AID-JOB824>3.0.CO;2-7 google scholar
 • Sarı, S., & Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe tahammülsüzlük ölçeği, endişe ile ilgili olumlu inançlar ölçeği ve endişenin sonuçları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği [Turkish adaptation, validity, and reliability of the intolerance of uncertainty scale, positive beliefs about worry scale, and consequences of worrying scale.], Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10, 261-270. google scholar
 • Saroglou, V., Delpierre, V., & Dernelle, R. (2004). Values and religiosity: A meta-analysis of studies using Schwartz’s model. Personality and individual differences, 37(4), 721-734. doi: 10.1016/j. paid.2003.10.005 google scholar
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, (Vol. 25, pp. 1-65). New York: Academic Press. doi: 10.1016/S0065-2601(08)60281-6 google scholar
 • Schwartz, S. H. (1994). Beyond individualism and collectivism: New cultural dimensions of values. In U. Kim, H. C. Triandis, Ç. Kağıtçıbaşı, S. Choi, and G. Yoon (Eds.), Individualism and collectivism: Theory, method, and applications (pp. 85-119). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. google scholar
 • Schwartz, S. H. (1996). Value priorities and behavior: Applying a theory of integrated value systems. In C. Seligman, J. M. Olson, & M. P. Zanna (Eds.), The psychology of values: The Ontario symposium, (Vol. 8, pp. 1-24). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. google scholar
 • Schwartz, S. H. (1997). Values and culture. In D. Munro, J. F. Schumaker & S. C. Carr (Eds.), Motivation and culture (pp. 69-84). New York: Routledge. google scholar
 • Schwartz, S. H. (2003). A proposal for measuring value orientations across nations. In Questionnaire Development Package of the European Social Survey (pp. 259-319). Retrieved from http://www. europeansocialsurvey .org/index.php?optioncom_docman&taskdoc_view&gid126& Itemid80 google scholar
 • Schwartz, S. H. (2007). Universalism values and the inclusiveness of our moral universe. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(6), 711-728. doi: 10.1177/0022022107308992 google scholar
 • Schwartz, S. H. (2014). National culture as value orientations: Consequences of value differences and cultural distance. In V. A. Ginsburgh & D. Throsby (Eds.), Handbook of the economics of art and culture (Vol. 2, pp. 547-586). San Diego, CA: Elsevier. google scholar
 • Schwartz, S. H. (2016). Coding and analyzing PVQ-RR data (instructions for the revised Portrait Values Questionnaire). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/308166496_Coding_ and_analyzing_PVQ-RR_data_instructions_for_the_revised_Portrait_Values_Questionnaire google scholar
 • Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., ... & Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663-688. doi: 10.1037/a0029393 google scholar
 • Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Torres, C., Dirilen-Gumus, O., & Butenko, T. (2017). Value tradeoffs propel and inhibit behavior: Validating the 19 refined values in four countries. European Journal of Social Psychology, 47(3), 241-258. doi: 10.1002/ejsp.2228 google scholar
 • Schwartz, S. H., Sagiv, L., & Boehnke, K. (2000). Worries and values. Journal of Personality, 68(2), 309-346. doi: 10.1111/1467-6494.00099 google scholar
 • Seligman, C., & Katz, A. N. (1996). The dynamics of value systems. In C. Seligman, J. M. Olson, & M. P. Zanna (Eds.), The psychology of values: The Ontario symposium, (Vol. 8, pp. 53-75). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. google scholar
 • Sheldon, K. M. (2005). Positive value change during college: Normative trends and individual differences. Journal of Research in Personality, 39(2), 209-223. doi: 10.1016/j.jrp.2004.02.002 google scholar
 • Silverman, B. I., Bishop, G. F., & Jaffe, J. (1976). Psychology of the scientist: XXXV. Terminal and instrumental values of American graduate students in psychology. Psychological Reports, 39(3_ suppl), 1099-1108. doi: 10.2466/pr0.1976.39.3f.1099 google scholar
 • Tagiuri, R. (1965). Value orientations and the relationship of managers and scientists. Administrative Science Quarterly, 10(1), 39-51. doi: 10.2307/2391648 google scholar
 • Toyokawa, N., & Toyokawa, T. (2013). The construct invariance of family values in Asian and Hispanic immigrant adolescents: An exploratory study. Asian American Journal of Psychology, 4(2), 116125. doi: 10.1037/a0029170 google scholar
 • Verplanken, B., & Holland, R. W. (2002). Motivated decision making: Effects of activation and self-centrality of values on choices and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 82 (3), 434-447. doi: 10.1037/0022-3514.82.3.434 google scholar
 • Wakefield, J. R., Kalinauskaite, M., & Hopkins, N. (2016). The nation and the family: The impact of national identification and perceived importance of family values on homophobic attitudes in Lithuania and Scotland. Sex Roles, 75(9-10), 448-458. doi: 10.1007/s11199-016-0641-y google scholar
 • Webster, D. M., & Kruglanski, A. W. (1994). Individual differences in need for cognitive closure. Journal of Personality and Social Psychology, 67(6), 1049-1062. doi: 10.1037/0022-3514.67.6.1049 google scholar
 • Williams, R. M. (1979). Change and stability in values and value systems: A sociological perspective. In M. Rokeach (Ed.), Understanding human values: Individual and societal (pp. 15-46). New York: The Free Press. google scholar
 • Yalçındağ, B. (2015). Searching for the content and scope of morality with a framework of moral foundations theory (Unpublished Doctoral Dissertation). Middle East Technical University, Ankara. google scholar
 • Yalçındağ, B., Özkan, T., & Çoymak, A. (2018, July). The effect of moral values on predicting attitudes towards different social groups. Poster presented at 41stAnnual Meeting of International Society for Political Psychology (ISPP), San Antonio, USA. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Demirutku, K., & Güngör, E. (2021). Content and Structure of Scientific Values. Studies in Psychology, 41(2), 459-489. https://doi.org/10.26650/SP2019-0142


AMA

Demirutku K, Güngör E. Content and Structure of Scientific Values. Studies in Psychology. 2021;41(2):459-489. https://doi.org/10.26650/SP2019-0142


ABNT

Demirutku, K.; Güngör, E. Content and Structure of Scientific Values. Studies in Psychology, [Publisher Location], v. 41, n. 2, p. 459-489, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Demirutku, Kürşad, and Elis Güngör. 2021. “Content and Structure of Scientific Values.” Studies in Psychology 41, no. 2: 459-489. https://doi.org/10.26650/SP2019-0142


Chicago: Humanities Style

Demirutku, Kürşad, and Elis Güngör. Content and Structure of Scientific Values.” Studies in Psychology 41, no. 2 (Sep. 2021): 459-489. https://doi.org/10.26650/SP2019-0142


Harvard: Australian Style

Demirutku, K & Güngör, E 2021, 'Content and Structure of Scientific Values', Studies in Psychology, vol. 41, no. 2, pp. 459-489, viewed 24 Sep. 2021, https://doi.org/10.26650/SP2019-0142


Harvard: Author-Date Style

Demirutku, K. and Güngör, E. (2021) ‘Content and Structure of Scientific Values’, Studies in Psychology, 41(2), pp. 459-489. https://doi.org/10.26650/SP2019-0142 (24 Sep. 2021).


MLA

Demirutku, Kürşad, and Elis Güngör. Content and Structure of Scientific Values.” Studies in Psychology, vol. 41, no. 2, 2021, pp. 459-489. [Database Container], https://doi.org/10.26650/SP2019-0142


Vancouver

Demirutku K, Güngör E. Content and Structure of Scientific Values. Studies in Psychology [Internet]. 24 Sep. 2021 [cited 24 Sep. 2021];41(2):459-489. Available from: https://doi.org/10.26650/SP2019-0142 doi: 10.26650/SP2019-0142


ISNAD

Demirutku, Kürşad - Güngör, Elis. Content and Structure of Scientific Values”. Studies in Psychology 41/2 (Sep. 2021): 459-489. https://doi.org/10.26650/SP2019-0142TIMELINE


Submitted22.09.2020
Accepted07.12.2020
Published Online09.08.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.