Research Article


DOI :10.5606/kbbihtisas.2015.76500   IUP :10.5606/kbbihtisas.2015.76500    Full Text (PDF)

Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients

Engin Umut SakaryaErkan KuldukOnur GündoğanFatih Kemal SoyRıza DündarAhmet Erdem KılavuzCan ÖzbayErdem ErenAbdülkadir İmre

Objectives: This retrospective study aims to detect the prognostic factors which affect the duration of hospital stay and evaluate the complications which develop in patients with deep neck infection. Patients and Methods: The study included 77 patients (40 males, 37 females; mean age 42.4±20.1 years; range 11 to 88 years) treated with a diagnosis of deep neck infection in our clinic between November 2006 and November 2012. Patients’ demographic and clinical features were analyzed to detect their associations with development of complications and hospitalization time. Results: Odontogenic origin and submandibular localization were the most frequently observed clinical appearance. Of eight patients (10.4%) who developed serious complications, two (2.6%) died. Age, comorbidity, presence of anemia alone, Ludwig's angina and retropharyngeal involvement were associated with increased rate of complications (p<0.05); while sex, antibiotic usage prior to admittance and primary location of infection were not related (p>0.05). Submandibular localization and absence of leucopenia reduced the risk of complications (p<0.05). The mean duration of hospital stay was 12.9±8.7 days (range 2-59 days). Age, presence of comorbidity and development of complications extended the hospitalization period (p<0.05). Conclusion: In spite of the improvements in diagnosis and treatment, deep neck infection may be an important cause of mortality if complications develop. Comorbid anemia, Ludwig's angina and retropharyngeal involvement were identified as the strongest predictors in terms of development of complications. Duration of hospital stay extended in patients who developed complications.

DOI :10.5606/kbbihtisas.2015.76500   IUP :10.5606/kbbihtisas.2015.76500    Full Text (PDF)

Derin boyun enfeksiyonunun klinik özellikleri: 77 hastanın analizi

Engin Umut SakaryaErkan KuldukOnur GündoğanFatih Kemal SoyRıza DündarAhmet Erdem KılavuzCan ÖzbayErdem ErenAbdülkadir İmre

Amaç: Bu retrospektif çalışmada derin boyun enfeksiyonlu hastalarda hastanede kalım süresini etkileyen prognostik faktörler belirlendi ve bu hastalarda ortaya çıkan komplikasyonlar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Kasım 2006 - Kasım 2012 tarihleri arasında derin boyun enfeksiyonu tanısıyla kliniğimizde tedavi gören 77 hasta (40 erkek, 37 kadın; ort. yaş 42.4±20.1 yıl; dağılım 11-88 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri komplikasyon gelişimi ve hastanede kalım süreleri ile ilişkilerinin belirlenmesi için incelendi. Bulgular: Odontojenik orijin ve submandibüler yerleşim en sık görülen klinik görünümdü. Ciddi komplikasyon gelişen sekiz hastadan (%10.4) ikisi (%2.6) kaybedildi. Yaş, eşlik eden hastalık, yalnız anemi varlığı, Ludwig anjini ve retrofarengeal tutulum komplikasyon oranlarında artışla ilişkili iken (p<0.05); cinsiyet, başvurudan önce antibiyotik kullanımı ve enfeksiyonun primer odağı ilişkili değildi (p>0.05). Submandibüler yerleşim ve lökopeni yokluğu komplikasyon riskini azalttı (p<0.05). Hastanede kalım süresi ortalama 12.9±8.7 gündü (dağılım 2-59 gün). Yaş, eşlik eden hastalık varlığı ve komplikasyon gelişimi hastanede kalım süresini uzattı (p<0.05). Sonuç: Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen, derin boyun enfeksiyonu komplikasyon geliştiğinde önemli bir mortalite nedeni olabilir. Eşlik eden anemi, Ludwig anjini ve retrofarengeal tutulum komplikasyon gelişimi açısından en güçlü öngörücüler olarak belirlendi. Komplikasyon gelişen hastalarda hastanede kalım süresi uzadı.


PDF View

References

  Citations

  Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


  EXPORT  APA

  Sakarya, E.U., Kulduk, E., Gündoğan, O., Soy, F.K., Dündar, R., Kılavuz, A.E., Özbay, C., Eren, E., & İmre, A. (2015). Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 25(2), 102-108. https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500


  AMA

  Sakarya E U, Kulduk E, Gündoğan O, Soy F K, Dündar R, Kılavuz A E, Özbay C, Eren E, İmre A. Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat. 2015;25(2):102-108. https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500


  ABNT

  Sakarya, E.U.; Kulduk, E.; Gündoğan, O.; Soy, F.K.; Dündar, R.; Kılavuz, A.E.; Özbay, C.; Eren, E.; İmre, A. Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, [Publisher Location], v. 25, n. 2, p. 102-108, 2015.


  Chicago: Author-Date Style

  Sakarya, Engin Umut, and Erkan Kulduk and Onur Gündoğan and Fatih Kemal Soy and Rıza Dündar and Ahmet Erdem Kılavuz and Can Özbay and Erdem Eren and Abdülkadir İmre. 2015. “Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients.” The Turkish Journal of Ear Nose and Throat 25, no. 2: 102-108. https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500


  Chicago: Humanities Style

  Sakarya, Engin Umut, and Erkan Kulduk and Onur Gündoğan and Fatih Kemal Soy and Rıza Dündar and Ahmet Erdem Kılavuz and Can Özbay and Erdem Eren and Abdülkadir İmre. Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients.” The Turkish Journal of Ear Nose and Throat 25, no. 2 (Aug. 2022): 102-108. https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500


  Harvard: Australian Style

  Sakarya, EU & Kulduk, E & Gündoğan, O & Soy, FK & Dündar, R & Kılavuz, AE & Özbay, C & Eren, E & İmre, A 2015, 'Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients', The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol. 25, no. 2, pp. 102-108, viewed 12 Aug. 2022, https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500


  Harvard: Author-Date Style

  Sakarya, E.U. and Kulduk, E. and Gündoğan, O. and Soy, F.K. and Dündar, R. and Kılavuz, A.E. and Özbay, C. and Eren, E. and İmre, A. (2015) ‘Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients’, The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, 25(2), pp. 102-108. https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500 (12 Aug. 2022).


  MLA

  Sakarya, Engin Umut, and Erkan Kulduk and Onur Gündoğan and Fatih Kemal Soy and Rıza Dündar and Ahmet Erdem Kılavuz and Can Özbay and Erdem Eren and Abdülkadir İmre. Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients.” The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol. 25, no. 2, 2015, pp. 102-108. [Database Container], https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500


  Vancouver

  Sakarya EU, Kulduk E, Gündoğan O, Soy FK, Dündar R, Kılavuz AE, Özbay C, Eren E, İmre A. Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat [Internet]. 12 Aug. 2022 [cited 12 Aug. 2022];25(2):102-108. Available from: https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500 doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.76500


  ISNAD

  Sakarya, EnginUmut - Kulduk, Erkan - Gündoğan, Onur - Soy, FatihKemal - Dündar, Rıza - Kılavuz, AhmetErdem - Özbay, Can - Eren, Erdem - İmre, Abdülkadir. Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients”. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat 25/2 (Aug. 2022): 102-108. https://doi.org/10.5606/kbbihtisas.2015.76500  TIMELINE


  Published Online20.05.2015

  SHARE
  Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.