Book Review


DOI :10.26650/TUDED2021-875164   IUP :10.26650/TUDED2021-875164    Full Text (PDF)

Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1

Beyza Terzi Sarı

Nihat Öztoprak’ın 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı adlı çalışması Temmuz 2020’de Nasihat Yayınlarından çıktı. 4 cilt hâlinde yayımlanan eser, inceleme-metin ve nesre çeviriyi ihtiva ediyor. Klâsik Türk edebiyatı için geç sayılabilecek bir dönemde, 1914 doğumlu bir mutasavvıf-şair tarafından kaleme alınan divan, biçim ve muhteva bakımından hem gününün hem klasik Türk edebiyatı geleneğinin birçok özelliğini taşımakta. 


PDF View

References

  • Aktaş, H. (1991). Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Divan Şiiri Etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya. google scholar
  • İlhan, A. (1983). Sisler Bulvarı. Ankara: Bilgi Yayınevi. google scholar
  • Özdemir, M. (2010). II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Divan Edebiyatı Tartışmaları. İstanbul: Timaş. google scholar
  • Öztoprak, N. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı. İstanbul: Nasihat Yayınları. google scholar
  • Ünver, İ. (1988). XIX. Yüzyıl Divan Şiiri. DTCF Dergisi, XXXII, s. 131-140. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Terzi Sarı, B. (2021). Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1. Journal of Turkish Language and Literature, 61(1), 471-474. https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164


AMA

Terzi Sarı B. Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1. Journal of Turkish Language and Literature. 2021;61(1):471-474. https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164


ABNT

Terzi Sarı, B. Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1. Journal of Turkish Language and Literature, [Publisher Location], v. 61, n. 1, p. 471-474, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Terzi Sarı, Beyza,. 2021. “Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1.” Journal of Turkish Language and Literature 61, no. 1: 471-474. https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164


Chicago: Humanities Style

Terzi Sarı, Beyza,. Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1.” Journal of Turkish Language and Literature 61, no. 1 (Dec. 2021): 471-474. https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164


Harvard: Australian Style

Terzi Sarı, B 2021, 'Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1', Journal of Turkish Language and Literature, vol. 61, no. 1, pp. 471-474, viewed 9 Dec. 2021, https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164


Harvard: Author-Date Style

Terzi Sarı, B. (2021) ‘Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1’, Journal of Turkish Language and Literature, 61(1), pp. 471-474. https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164 (9 Dec. 2021).


MLA

Terzi Sarı, Beyza,. Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1.” Journal of Turkish Language and Literature, vol. 61, no. 1, 2021, pp. 471-474. [Database Container], https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164


Vancouver

Terzi Sarı B. Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1. Journal of Turkish Language and Literature [Internet]. 9 Dec. 2021 [cited 9 Dec. 2021];61(1):471-474. Available from: https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164 doi: 10.26650/TUDED2021-875164


ISNAD

Terzi Sarı, Beyza. Öztoprak, Nihat. (2020). 20. Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt, ISBN: 978-605-06574-0-1”. Journal of Turkish Language and Literature 61/1 (Dec. 2021): 471-474. https://doi.org/10.26650/TUDED2021-875164TIMELINE


Submitted05.02.2021
Accepted01.03.2021
Published Online29.06.2021

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.