İstanbul Üniversitesi Yayınevi, uluslararası yayıncılık standartları ve etik prensipleriyle uyumlu, yüksek kalitede bilimsel dergiler ve kitaplar yayınlayarak sürekli genişleyen bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedefler.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi açık erişimli, gayri ticari, bilimsel yayıncılığı benimser.

Hakem sürecinden geçmiş çalışmaları yayınlamak İstanbul Üniversitesi Yayınevi’nin yayıncılık anlayışının temelini oluşturur.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan bütün kitaplar ve dergiler çift taraflı kör hakemlik sürecine tabidir.
Baş Editör
Prof. Haluk Alkan, İstanbul University, Istanbul, Turkey

Editörler TIP - DİŞ HEKİMLİĞİ
Prof. Ahmet Gül, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Mustafa Oral Öncül, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Gülsüm Ak, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Betül Baykan, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Tufan Tükek, İstanbul University, Istanbul, Turkey

Editörler FEN
Prof. Elif Akalın, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Sabriye Perçin Özkorucuklu, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Şehnaz Bolkent, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Tansel Ak, İstanbul University, Istanbul, Turkey

Editörler SOSYAL BİLİMLER
Prof. Veysel Bozkurt, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Prof. Kamil Ahmet Köse, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Mürteza Bedir, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Yücel Bulut, İstanbul University, Istanbul, Turkey

Editör Kurulu Üyesi
Prof. Ahmet Gül, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Mustafa Oral Öncül, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Betül Baykan, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Tufan Tükek, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Günnur Deniz, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Fatma Feyza Darendeliler, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Sabire Değer İşler, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Erdal Cevher, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Alper Okyar, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Ayşe Erol, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Elif Akalın, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Selçuk Bilir, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Nihal Ömür Bulan, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Assoc. Prof. Musa Şahin, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Serap Öztop Kaptanoğlu, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Sabriye Perçin Özkorucuklu, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Şehnaz Bolkent, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Bedia Palabıyık, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Serhat Albayrak, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Tansel Ak, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Veysel Bozkurt, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Levent Şahin, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Dündar Murat Demiröz, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Sadık Ünay, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Muhittin Kaplan, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Assoc. Prof. Haluk Zülfikar, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Yunus Kaya, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Bülent Arı, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Yaşar Onay, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Saadet Gülden Ayman, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Namık Sinan Turan, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Yücel Bulut, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Barbaros Gönençgil, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. İlyas Topsakal, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Mehmet Ölmez, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Ali Şükrü Çoruk, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Nedret Kılıçeri, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Ayhan Bıçak, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Emine Tevfika İkiz, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Nuriye Gülsün Umurtak, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Mürteza Bedir, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Ramazan Muslu, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Abuzer Kendigelen, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Bilgehan Çetiner, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Haydar Burak Gemalmaz, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Cüneyt Yüksel, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. İbrahim Kaya, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Abdullah Özkan, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Ali Murat Vural, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Meriç Albay, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Kamil Ahmet Köse, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Halim Kazan, İstanbul University, Istanbul, Turkey
Prof. Emrah Cengiz, İstanbul University, Istanbul, Turkey

İstanbul Üniversitesi’nde bilimsel yayıncılık, Üniversite’nin tarihi gibi köklü bir geçmişe sahiptir.

İstanbul Üniversitesi’nin ilk nüveleri dünya tarihinde Yeni Çağ’ın başlangıcı olan 1453’e uzanır. Eğitim kurumu olarak tesis edilen Fatih Medresesi, yüksek eğitim kurumu Darülfünûn’a giden yolu açar ve Darülfünûn 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ne dönüşür. Bütün bu süreçte, yüzyıllar boyunca, tıp, matematik, astronomi, haritacılık, coğrafya, tarih, felsefe, din, edebiyat, dil, hukuk vb gibi çeşitli bilim ve alanlarda eğitim verilir.

İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap ve dergilerin tarihi 1900’lerden başlar. Fen, tıp, sosyal bilim ve beşeri bilimlerin disiplinlerinden birçok konuda yapılan yayınların portfolyosu, monograflar, akademik referans kitapları, ders kitapları, uzmanlara yönelik kitaplar, öğrencilere yönelik kitaplarla 9 bini aşmıştır. Kitapların yanısıra, 1900’lerden beri yayınlanan akademik dergiler bir diğer değerli kaynaktır. Darülfünûn Tıp Fakültesi Dergisi, Darülfünûn Edebiyat Fakültesi Dergisi, Darülfünûn Fen Bilimleri Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi’nin 1916 yılından yayınlamaya başladığı en eski dergilerdir. Bu dergilerin isimleri yıllar içinde değişmiştir ancak hala yayınlanmaya devam etmektedir.

Genel Operasyon Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç

Web Sistemleri Yöneticisi

Dr. Arşt. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

Operasyon Şefi

Esma Çavuşoğlu

Teknik Şef

Adem Durmaz

Operasyon Asistanı

Ecem Şahin

Selin Dizbay

Eda Kolukısa Doğru

Teknik Asistan

Batuhan Aydın

Ertuğrul Yaşar

Zeynep Altındağ

 • Bilimsel bilginin yayılmasına katkı
 • Yüksek kalitede içerik
 • Uluslararası yayıncılık standartlarına bağlılık
 • Etik standartlara bağlılık
 • Açık Erişim
 • Gayri Ticari
 • Ücretsiz Yayın
 • Hakemli Yayın

İstanbul Üniversitesi Yayınevi yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir yayın için değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her çalışma en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilir. Çalışmalar, intihal tarama yazılımıyla taranır.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Gönderilen çalışmalar benimsenen etik ilkelere uygun olmalıdır.

Çıkar Çatışması

Yazarlar, editörler ve hakemler potansiyel ya da mevcut çıkar çatışmasını beyan etmelidir. Çıkar çatışması yayın sürecindeki taraflardan biri için (yazar, hakem ya da editör) yayın sürecindeki sorumluluklarını (makale gönderimi, hakemlik, editöryal karar; yazar, hakem ve editörler arasında iletişim) adil olmayan şekilde etkileyecek şekilde çıkar durumu söz konusu olduğunda oluşur. Beyan edilmesi gereken çıkar çatışması türleri arasında finansal bağlantılar, akademik taahhütler, kişisel ilişkiler, politik ya da dini inançlar, kurumsal bağlantılar sayılır. Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması durumunda bunu beyan etmelidir. Editör, yazar ya da hakemlerin çıkar çatışmasıyla ilgili bir durum söz konusu olduğunda, COPE’nin öngördüğü ilkeler ve kılavuz izlenir.

Finansal Desteğin Beyanı

Araştırmanın yürütülmesi için alınan tüm finansal destek çalışma gönderilirken beyan edilmelidir. Finansal destek sağlayanın araştırmadaki rolü de aynı zamanda açıklanmalıdır.

Gizlilik

İstanbul Üniversitesi Yayınevi’nin dergileri ve kitapları için gönderilen çalışmaların özel fikri mülk olarak gizliliği esastır. Editör ve hakemler çalışmalara bu esasla yaklaşmalıdır.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi dergilerinin ve kitaplarının editörleri içeriğin kalitesinden sorumludur. Gönderilen çalışmalar için adil bir çift taraflı kör hakemlik süreci yürütürler ve yayın için nihai kararı verirler.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan tüm kitap ve dergiler çift taraflı kör hakemlik sürecine tabidir. Editöryal ofisin ön kontrolünden geçen tüm gönderilmiş çalışmalar iThenticate yazılımıyla intihal incelemesinden geçirilir. İntihal taramasından sonra, seçilen çalışmalar değerlendirme için en az iki hakeme iletilir ve hakemlerin notları doğrultusunda yazarlarca gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra yayın kararı editör tarafından verilir. Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem değerlendirmesinde aşağıdaki konuların dikkate alınması gerekir:

 • Çalışma yeni ve önemli bilgi içeriyor mu?
 • Problem anlamlı ve belirgin bir biçimde ortaya konulmuş mu?
 • Yöntem kapsamlı biçimde tanımlanmış mı?
 • Yorum, açıklamalar ve sonuç bulgularla destekleniyor mu?
 • Fikirler ve destekleyici noktalar kapsamlı biçimde organize edilmiş mi?
 • Dil uygun mudur ve referanslar belirtilen formata uygun mudur?

Hakemler gönderilen çalışma ile ilgili tüm bilginin gizliliğini sağlamalı ve yazar tarafında telif hakkı ihlali ya da intihal fark ettiklerinde editöre bilgilendirmelidirler.


İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.