İstanbul Üniversitesi Yayınevi, uluslararası yayıncılık standartları ve etik prensipleriyle uyumlu, yüksek kalitede bilimsel dergiler ve kitaplar yayınlayarak sürekli genişleyen bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedefler.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi açık erişimli, gayri ticari, bilimsel yayıncılığı benimser.

Hakem sürecinden geçmiş çalışmaları yayınlamak İstanbul Üniversitesi Yayınevi’nin yayıncılık anlayışının temelini oluşturur.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan bütün kitaplar ve dergiler çift taraflı kör hakemlik sürecine tabidir.

İstanbul University Press'in yayınları saygın indeksler tarafından taranmaktadır.

İstanbul University Press, Web of Science Book Citation Index ve Directory of Open Access Books yayıncıları arasında yer almaktadır.

Web of Science Book Citation Index ve Directory of Open Access Books (DOAB) tarafından indekslenen İstanbul University Press kitaplarına Web of Science and DOAB üzerinden erişilebilir.
Baş Editör
Prof. Yahya Güldiken, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editörler TIP - DİŞ HEKİMLİĞİ
Prof. Ahmet Gül, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Mustafa Oral Öncül, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Betül Baykan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Yiğit Şirin, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Tufan Tükek, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editörler FEN
Prof. Elif Akalın, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Sabriye Perçin Özkorucuklu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Şehnaz Bolkent, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Tansel Ak, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ömer Suat Taşkın, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editörler SOSYAL BİLİMLER
Prof. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ömer Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Kamil Ahmet Köse, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Yayın Kurulu Üyesi
Prof. Ahmet Gül, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Mustafa Oral Öncül, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Betül Baykan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Tufan Tükek, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Günnur Deniz, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Erdal Cevher, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Alper Okyar, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ayşe Erol, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Elif Akalın, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Selçuk Bilir, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Nihal Ömür Bulan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Musa Şahin, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Serap Öztop Kaptanoğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Sabriye Perçin Özkorucuklu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Şehnaz Bolkent, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Bedia Palabıyık, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Serhat Albayrak, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Tansel Ak, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Levent Şahin, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dündar Murat Demiröz, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Sadık Ünay, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Muhittin Kaplan, İbn Haldun Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Haluk Zülfikar, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Bülent Arı, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Yaşar Onay, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Saadet Gülden Ayman, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Namık Sinan Turan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Yücel Bulut, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Barbaros Gönençgil, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Mehmet Ölmez, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Nedret Öztokat Kılıçeri, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Emine Tevfika İkiz, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Nuriye Gülsün Umurtak, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Mürteza Bedir, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ramazan Muslu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Abuzer Kendigelen, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Bilgehan Çetiner, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Haydar Burak Gemalmaz, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. İbrahim Kaya, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Abdullah Özkan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ali Murat Vural, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Melek İşinibilir, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Meriç Albay, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Kamil Ahmet Köse, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Halim Kazan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Emrah Cengiz, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ayşegül Komsuoğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Sabire Değer İşler, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Beldan Polat, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Elif Kocasoy Orhan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Sema Sırma Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Nuray Çağlar Balkıs, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Abdullah Aksu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Metin Ünver, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Mustafa Tekin, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Adnan Demircan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ayşe Zişan Furat, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Yahya GÜLDİKENYayın Komisyonu Başkanı ve Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Yaşar DÜZENLİ, Sosyal ve Beşeri Bilimler

Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU, Fen ve Teknoloji

Operasyonel Yönetim

Dr. Ögr. Üyesi, Metin TUNÇ, Genel Operasyon Yöneticisi, Yayıncılık

Dr. Ögr. Üyesi, Ahmet KÖROĞLU, Yönetici, Editöryal İlişkiler

Dr. Ögr. Üyesi, Bahadır Fatih YILDIRIM, Yönetici, Bilgi Sistemleri ve Web

Doç. Dr. Cenk ŞAHİN, Yönetici, Hukuk

Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN, Yönetici, Kurumsal İletişim

Sonay TAHMAZ KALECİ, Yönetici, Kütüphane 

Genel Operasyon Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç

Editöryal İlişkiler Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Köroğlu 

Web Sistemleri Yöneticisi

Doç. Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Operasyon Şefi

Esma Çavuşoğlu

Operasyon Asistanı

Selin Dizbay

Eda Kolukısa Doğru

Esra Semerci

Özge Kerse

Gökhan Çimen

Teknik Asistan

Batuhan Aydın

Ertuğrul Yaşar

Zeynep Altındağ

Tarık Şimşek

İstanbul Üniversitesi’nde bilimsel yayıncılık, Üniversite’nin tarihi gibi köklü bir geçmişe sahiptir.

İstanbul Üniversitesi’nin ilk nüveleri dünya tarihinde Yeni Çağ’ın başlangıcı olan 1453’e uzanır. Eğitim kurumu olarak tesis edilen Fatih Medresesi, yüksek eğitim kurumu Darülfünûn’a giden yolu açar ve Darülfünûn 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ne dönüşür. Bütün bu süreçte, yüzyıllar boyunca, tıp, matematik, astronomi, haritacılık, coğrafya, tarih, felsefe, din, edebiyat, dil, hukuk vb gibi çeşitli bilim ve alanlarda eğitim verilir.

İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan kitap ve dergilerin tarihi 1900’lerden başlar. Fen, tıp, sosyal bilim ve beşeri bilimlerin disiplinlerinden birçok konuda yapılan yayınların portfolyosu, monograflar, akademik referans kitapları, ders kitapları, uzmanlara yönelik kitaplar, öğrencilere yönelik kitaplarla 9 bini aşmıştır. Kitapların yanısıra, 1900’lerden beri yayınlanan akademik dergiler bir diğer değerli kaynaktır. Darülfünûn Tıp Fakültesi Dergisi, Darülfünûn Edebiyat Fakültesi Dergisi, Darülfünûn Fen Bilimleri Fakültesi Dergisi, İstanbul Üniversitesi’nin 1916 yılından yayınlamaya başladığı en eski dergilerdir. Bu dergilerin isimleri yıllar içinde değişmiştir ancak hala yayınlanmaya devam etmektedir.

  • Bilimsel bilginin yayılmasına katkı
  • Yüksek kalitede içerik
  • Uluslararası yayıncılık standartlarına bağlılık
  • Etik standartlara bağlılık
  • Açık Erişim
  • Gayri Ticari
  • Hakemli Yayın

Web of Science Book Citation Index – BkCI

Directory of Open Access Books – DOAB

Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index – ESCI

SCOPUS

Directory of Open Access Journals -  DOAJ

Tübitak Ulakbim TR Dizin

BIOSIS Previews

Biological Abstracts

Zoological Record

CABI

CAB Abstracts

CAS Source Index

PubMed

EconLit

Index Islamicus

MLA International Bibliography

Columbia International Affairs Online

The Philosopher’s Index

ERIH PLUS

RePEc IDEAS

RePEc EconPapers

EconBiz

MIAR

Cabells Journalytics

ATLA Religion Database

EBSCO

ProQuest

Social Science Research Network – SSRN

Centre for Islamic Studies – ISAM

Bielefeld Academic Search Engine – BASE

MELA Middle East Librarians Association

ResearchBib

Islamic World Science Citation Center – ISC

Access to Mideast and Islamic Resources – AMIR

International Medieval Bibliography – IMB

Scilit

OpenAIRE

JournalTOCs

Türkiye Turizm Dizini

Turkey Citation Index

Turkish Psychiatry Index

Index of Turkish Education

SOBIAD

Academic Researches Index – Acar Index

Arastirmax

ASOS Index

Academic Journals Index

İstanbul Üniversitesi Yayınevi, bilimsel dergi ve kitapların doğru, zamanında ve etik bir şekilde yayınlanmasını sağlamak için aşağıda belirtilen temel yayın politikalarını benimser.

Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing web sayfasında yayınlanan Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri  yayın sürecinin şekillenmesinde takip edilmektedir. International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) ve Council of Science Editors'ın (CSE) önerileri ve yönergeleri de dikkate alınmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi, uluslararası yayıncılık standartlarına uygun, yüksek kaliteli bilimsel dergi ve kitaplar yayınlayarak sürekli artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Gönderilen tüm yazılar, yayınlanmadan önce çift kör, tarafsız hakem değerlendirme sürecinden geçer.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Etik standartlara uygun olmayan yazılar yayınlanmaz: yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren yazılar yayından çıkarılır.

İntihal

Ön kontrolden geçirilen yazılar, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörler, gerekli olması halinde yazıyı değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kontrolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir yazının kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olur.

Çift taraflı Kör Hakemlik

İntihal kontrolünden sonra, uygun olan yazılar editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve kapsam ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, yazıların adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar; buna göre yazı biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir.

Yazarlık

Yazar olarak adlandırılan kişiler, International Committee of Medical Journal Editors (ICJME) tarafından önerilen aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılamalıdır:

1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ya da yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; VE

2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemesini yapmış olmak; VE

3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE

4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğuna ya da bütünlüğüne ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Ölçütlerin tümünü karşılamayan ya da başka açılardan yardımda bulunan kişilerin adlarına Teşekkür bölümünde yer verilir.

Yazar olarak belirtilenler dışında hiç kimse yazıya katkıda bulunmuş olmamalıdır; hayalet yazarlık kabul edilemez.

Bir yazıda veya yayınlanan bir yazının yazarlığında değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklikler COPE yönergelerine göre uygulanır.

Editörler, yayınlanan yazıda, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse, düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, yazıyı geri çekmeyi düşünmelidir.

Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

Tüm İstanbul Üniversitesi yayınları açık erişimlidir ve tüm içerik okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur.

Yayınlar, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.

Yazarlar İ.Ü. Yayınevi tarafından yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Yayınların tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Yayın ve yayın süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Gönderilen yazılar ya da yayın için kabul edilen yazılar için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Yayınların tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. İ.Ü. Yayınevi tarafından yayınlanan dergi ve kitaplarda hiçbir şekilde reklama izin verilmez.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi’nin dergileri ve kitapları için gönderilen çalışmaların özel fikri mülk olarak gizliliği esastır. Editör ve hakemler çalışmalara bu esasla yaklaşmalıdır.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi yayınladığı dergi ve kitaplarda çift-kör hakemlik politikasını benimser. Yayınlanmak üzere İstanbul Üniversitesi Yayınevi’ne gönderilen tüm yazılar, alanında uzman editörler, alanında uzman kişiler ve bağımsız dış hakemler tarafından çift-kör hakem değerlendirme sürecine uygun olarak değerlendirilir. Hakem değerlendirmesi süreci başlamadan önce, temel gereksinimler açısından herhangi bir yetersizlik bulunmadığından emin olmak için ön kontrole ve iThenticate yazılımı ile intihal kontrolüne tabi tutulurlar. Dergilerde nihai karar baş editörler tarafından verilir. Kitaplar, İstanbul Üniversitesi Yayın Kurulu'nun nihai incelemesine ve Yayın Komisyonu’nun yayım onayına tabidir.

Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

-Çalışma yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

-Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

-Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

-Fikirler ve destekleyici noktalar kapsamlı bir şekilde organize edilmiş mi?

-Dil kalitesi yeterli mi?

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi, en yüksek yayın etiği standartlarını benimser ve yayıncılık faaliyetlerini bu standartlara bağlı olarak sürdürür. Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve the World Association of Medical Editors (WAME) tarafından geliştirilen bilimsel yayıncılıkta şeffaflık ve en iyi uygulama ilkelerini benimser; tavsiye ve klavuzlarını takip eder: (https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-). Council of Science Editors (CSE),ve International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) tarafından sunulan öneri, tavsiye ve klavuzları da dikkate alarak süreçlerini şekillendirir.

İstanbul Üniversitesi Yayınevi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser.

-Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

-Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

-Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

-Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.  Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

-Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

-Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

-Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

-İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığının belirtilmesi gerekir.

Ulusal veya yerel etik kurullardan alınan araştırma protokollerinin onayı yazılarla birlikte gönderilmek zorundadır. İnsan deneklerle yapılan deneysel araştırmaların sonuçlarını bildiren çalışmalarda prosedür(ler) tam olarak açıklanmalı, bilgilendirilmiş onam alınmış olmalı ve bilgilendirilmiş onamın alındığı çalışmada  belirtilmelidir. Çocuklar ve vesayet altında olan veya deliliği onaylanmış kişiler söz konusu olduğunda, yazarlar yasal vasinin rızasının alınıp alınmadığı hakkında bilgilendirmeyi çalışmaya eklemelidir.

Yazarlar, editörler ve hakemler potansiyel ya da mevcut çıkar çatışmasını beyan etmelidir. Çıkar çatışması yayın sürecindeki taraflardan biri için (yazar, hakem ya da editör) yayın sürecindeki sorumluluklarını (makale gönderimi, hakemlik, editöryal karar; yazar, hakem ve editörler arasında iletişim) adil olmayan şekilde etkileyecek şekilde çıkar durumu söz konusu olduğunda oluşur.

Potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek için, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu (http://www.icmje.org/) katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından doldurulmalı ve yazıyla birlikte gönderilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin olası çıkar çatışması vakaları, Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE yönergeleri kapsamında çözümlenir.

Araştırmanın yürütülmesi için alınan tüm finansal destek çalışma gönderilirken beyan edilmelidir. Finansal destek sağlayanın araştırmadaki rolü de aynı zamanda açıklanmalıdır.


İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.