BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.001   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.001    Tam Metin (PDF)

Fuat Sezgin ve Hocası Hellmut Ritter

Hatice Dilek Güldütuna

Hellmut Ritter, Türkiye’de Şarkiyat tradisyonunun kurulması ve metodolojisinin gelişmesinde büyük ve belirleyici bir rol oynamıştır. Bu çalışma Fuat Sezgin’in Hocası Hellmut Ritter, bu âlimin İslam araştırmalarındaki önemli yeri, içinden gelmiş olduğu Alman Şarkiyat ekolü, bizzat yaptığı ve Fuat Sezgin’i de yönlendirdiği çalışmalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Böyle bir bütünün içine oturtulduğu takdirde Fuat Sezgin’in yetiştiği zemin ve ekol, bütün ömrünü adadığı gâyesi, eserlerinde kullandığı metod ve çalışma tarzı daha iyi anlaşılacaktır. Fuat Sezgin tahsilini maddî olarak çok zor şartlarda yapmasına rağmen, ilim zevkinin ve bunu kendisine sunan böyle bir hocaya sahip olmanın, bütün zorlukları unutturduğunu ifade etmektedir. Hocasından aldıkları ile Bilimler Tarihine yaptığı katkılar ve kazanılan yeni bilinçle gelinen noktada Sezgin bundan sonraki dönemde yapılacak araştırmalara dair tavsiye ve temennilerini dile getirmektedir.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.001   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.001    Tam Metin (PDF)

Fuat Sezgin and His Mentor Hellmut Ritter

Hatice Dilek Güldütuna

Hellmut Ritter played a pivotal role in the founding and the methodological development of the Orientalist tradition in Turkey. This paper will focus on Helmut Ritter and the crucial role he played in Islamology, on the German school of Orientalism of which he was a part, on his output and on the research by Fuat Sezgin that he supervised. By placing these studies in their context, the aim is to gain a greater understanding of the groundwork and the school of thought that was constructed by Fuat Sezgin, and to better grasp Sezgin’s approach, methodology and the goals that drove him his whole life. Although Fuat Sezgin studied under trying material circumstances, the joy imparted by the pursuit of knowledge and the privilege of having a teacher and mentor of such stature as Ritter helped him overcome many of the difficulties he faced. Recommendations and suggestions regarding future research will be made in the light of the contributions made by Sezgin to the History of Science via the teachings and guidance of his mentor.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.