BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.013   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.013    Tam Metin (PDF)

Jaypur 20 Elyazması ve Batlamyus’un Almagest’inin Sabit b. Kurra tarafından yapılan Arapça Tercümesi

Dirk Grupe

Batlamyus’un Almagest’inin hezarfen ve mütercim Sâbit b. Kurra (ölm.901) tarafından yapılmış olan Arapça tercümesinin varlığı uzun zamandır İslam bilim tarihçileri tarafından inkâr edilen ve ihtimali dahi göz önünde tutulmayan bir husustu. 2012 yılında, Sâbit b. Kurra’nın Almagest’in tercümesini yaptığını kanıtlayarak ve Sabit’in bilinmeyen bir Arapça metninden yapılmış olan bir çeviriyi ihtiva eden bir Latince fragmanın mevcudiyetini göstererek yerleşmiş olan bu görüşü düzeltme imkanına sahip oldum. İlgili bölüm aynı zamanda Sâbit b. Kurra’nın Batlamyus’un eserindeki içerik ve formata ilişkin sistematik değişiklikler yaptığını ortaya koymaktadır. Batlamyus’un bilinmeyen Arapça geleneğine yönelik yapmış olduğum bu keşif, İbn Sina ve el-Tusi’nin de aralarında sayılabileceği meşhur İslam astronomların Batlamyus’un orijinal eserine Sâbit’in yaptığı değişimleri adapte ettikleri önemli çalışmaları ile bu eser arasında ilişkilerin kurulabilmesini sağladı. Bununla beraber, Sâbit’in tercümesi erken dönem aktarımları kaybolduğundan ötürü, Sâbit’in eserini kullanan Arapça konuşan müelliflerin metnin özgün unsurlarına ilişkin olarak sadece birbirlerinden farklılaşmadıkları aynı zamanda da birbirleriyle tezat içerisinde bulundukları da anlaşılmaktadır. Bu çalışma, Sâbit b. Kurra’nın Almagest tercümesinden seçilen bölümleri ele alırken bu bölümlerin Jaybur, Maharaja Sawai Man Singh II Müzesi 20 numarada bulunan Arapça elyazmasından hareketle kaynaklarına ilişkin tutarsızlık gösteren aktarımlarını tartışmaktadır. Çalışma içerisinde ortaya koyulan görüşler, Jaypur metnini Sâbit geleneğine atfetmeye yönelik 2015 yılında ve sonrasında Jaypur metnine ilişkin yaptığım incelemelerden hareketle ortaya koyulmaktadır.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.013   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.013    Tam Metin (PDF)

Manuscript Jaipur 20 and the Arabic Translation of Ptolemy’s Almagest by Thābit ibn Qurra

Dirk Grupe

The existence of an Arabic translation of Ptolemy’s Almagest by the polymath and translator Thābit ibn Qurra (d. 901) was long denied and widely not considered as a possibility by historians of Islamic science. In 2012, I was able to correct the established view, proving that Thābit ibn Qurra produced his own version of the Almagest, and show that a Latin fragment in Dresden was translated from Thābit’s unknown Arabic text. The fragment also revealed that Thābit ibn Qurra made systematic changes to the content and the format of Ptolemy’s arguments. Since my discovery of this unknown Arabic tradition of Ptolemy, it has been possible to associate with it the works of prominent Islamic astronomers – among them Avicenna and al-Ṭūsī – due to their adoption of Thābit’s changes to Ptolemy’s original work. However, whereas the primary transmission of Thābit’s translation seemed lost, Arabic-speaking authors who used Thābit’s work not only differ but also contradict each other in what they suggest to be original elements of the text. This paper discusses selected features of Thābit ibn Qurra’s translation of the Almagest and their inconsistent transmission in the sources in view of the Arabic text in MS Jaipur, Maharaja Sawai Man Singh II Museum, 20. It is based on my attribution of the Jaipur text to the Thābit tradition in 2015 as well as a recent thorough inspection of the manuscript in Jaipur. Referanslar

 • Bahura, G. N. (1971). Catalogue of Manuscripts in the Maharaja of Jaipur Museum. Jaipur: Maharaja of Jaipur Museum Trust. google scholar
 • Grupe, D. (2012a). Arabisch-lateinische Übersetzungen astronomischer Texte im Umfeld Stefans von Antiochia. Paper presented at Stipendiatenkolloquium of the Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, 19 March 2012. google scholar
 • Grupe, D. (2012b). The ‘Thābit-version’ of Ptolemy’s Almagest in MS Dresden Db.87. Suhayl, 11, 147-153. google scholar
 • Grupe, D. (2013). The Latin Reception of Arabic Astronomy and Cosmology in Mid-Twelfth-Century Antioch: The Liber Mamonis and the Dresden Almagest (Doctoral dissertation, University of London). Unpublished. Chapters on the Dresden Almagest and its edition and translation are accessible via www.academia.edu. google scholar
 • Grupe, D. (2015). Thābit ibn Qurra’s version of the Almagest and its reception in Arabic astronomical commentaries. Paper presented at Ptolemy’s Science of the Stars in the Middle Ages, London, 5-7 November 2015. An article with the same title is forthcoming in the conference proceedings, D. N. Hasse, B. v. google scholar
 • Dalen, D. Juste, & Ch. Burnett (Eds.), Ptolemy’s Science of the Stars in the Middle Ages, Turnhout: Brepols. Also accessible as a draft version, with the working title ‘Further witnesses of Thābit ibn Qurra’s version of the Almagest (draft)’, via www.academia.edu. google scholar
 • King, D. (1980). A handlist of the Arabic and Persian astronomical manuscripts in the Maharaja Mansingh II Library in Jaipur. Journal for the History of Arabic Science, 4, 81–86. google scholar
 • King, D., Samsó, J., with a contribution by B. Goldstein (2001). Astronomical handbooks and tables from the Islamic world (750-1900): an interim report. Suhayl, 2, 9–105. google scholar
 • Kunitzsch, P. (1974). Der Almagest. Die Syntaxis Mathematica des Claudius Ptolemäus in arabisch-lateinischer Überlieferung. Wiesbaden: Harrassowitz. google scholar
 • Kunitzsch, P. (1986). Der Sternkatalog des Almagest. I. Die arabisch-mittelalterliche Tradition. Wiesbaden: Harrassowitz. google scholar
 • Kunitzsch, P. (1995/96). The role of al-Andalus in the transmission of Ptolemy’s Planisphaerium and Almagest. Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 10, 147–155. google scholar
 • Lorch, R. (2001a). Greek-Arabic-Latin: the transmission of mathematical texts in the middle ages. Science in Context, 14, 313–331. google scholar
 • Lorch, R. (2001b). Thābit ibn Qurra On the Sector-Figure and Related Texts. Edited with Translation and Commentary. Frankfurt am Main: Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften. Reprinted Augsburg: Rauner, 2008. google scholar
 • Parra, M. J. (2018/19). A list of Arabic manuscripts of Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī’s Taḥrīr al-Majisṭī. Suhayl, 16-17, 251–322. google scholar
 • Riḍā Madwar, M., Aḥmad, I. & Madkour, I (1980). Ibn Sīnā, Al-shifāʾ. Al-riyāḍiyyāt. 4. ʿIlm al-hayʾa. Cairo: Al-hayʾa al-miṣr. al-ʿāmma lil-kitāb. google scholar
 • Saliba, G. (1987). The role of the Almagest commentaries in medieval Arabic astronomy: a preliminary survey of Ṭūsī’s redaction of Ptolemy’s Almagest. Archives Internationals d’Histoire des Sciences, 37, 3-20. Reprinted in Saliba, G. (1995), 143–160. google scholar
 • Saliba, G. (1994). Early Arabic critique of Ptolemaic cosmology: a ninth-century text on the motion of the celestial spheres. Journal for the History of Astronomy, 25, 115–141. google scholar
 • Saliba, G. (1995). A History of Arabic Astronomy. Planetary Theories during the Golden Age of Islam. New York and London: New York University Press. google scholar
 • Saliba, G. (1996). Arabic science and the Greek legacy. In J. Casulleras & J. Samsó (Eds.), From Baghdad to Barcelona. Studies in the Islamic Exact Sciences in Honour of Prof. Juan Vernet, vol. 1 (pp. 19–37). Barcelona: Instituto “Millás Vallicrosa” de Historia de la Ciencia Arabe. google scholar
 • Saliba, G. (2007). Islamic Science and the Making of the European Renaissance. Cambridge, Mass. and London: The MIT Press. google scholar
 • Sezgin, F. (1978). Geschichte des arabischen Schrifttums. VI. Astronomie bis ca. 430 H. Leiden: Brill. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.