BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.006   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.006    Tam Metin (PDF)

Fuat Sezgin’in GAS III’ünde Tedbiru’l-Musafir, Yapısal ve İçeriksel Özelliklerine İlişkin Bir Ön Araştırma

Zsuzsanna Csorba

Ortaçağ İslam dünyasında yapılacak olan bir seyahat, nedeni ne olursa olsun, kendine has sağlık riskleri içermekteydi. Bu durumun farkında olan hekimler, tıp ansiklopedilerine eklenmiş olarak veya bağımsız metinler halinde seyyahlar için tadbīr al-musāfir adlı sağlık kılavuzları hazırlamışlardır. Bu çalışma, Fuat Sezgin’in GAS III’te sunduğu listeden hareketle, yaklaşık h. 430 yıllarına kadar hazırlanmış olan erken dönemli sağlık kılavuzlarının yapısal ve içeriksel özelliklerini ele almayı amaçlamaktadır. Söz konusu kılavuzlar arasında Ṭabarī’nin Firdaws al-ḥikma, Qusṭā ibn Lūqā’nın Risāla, al-Rāzī’nın Kitāb al-Manṣūrī, Ibn al-Jazzār’nın Zād al-musāfir, al-Majūsī’nın Kāmil al-ṣināʿa al-ṭibbiyya ve Ibn Mandawayh’nın Risāla isimli eserleri zikredilebilir. Yapılan çalışma, bu eserler arasındaki benzerlik ve çeşitliliği göstermektedir. Eserlerde yer alan başlıklar metinlerin içerikleri hakkında genel bir fikir sağlamakta, söz konusu başlıkların dönem ansiklopedilerinin içeriklerine ne şekilde uyum gösterdiğini ortaya koymakta ve ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalar için diğer muhtemel araştırma konularına işaret etmektedir.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.006   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.006    Tam Metin (PDF)

Tadbīr al-musāfir in Fuat Sezgin’s GAS III, a Preliminary Study of Structure and Contents

Zsuzsanna Csorba

Regardless of the reason for undertaking a journey in the medieval Islamicate world, travelling certainly had its health risks. Physicians were aware of this, and they wrote health guides for travellers (tadbīr al-musāfir) either incorporated into medical encyclopaedias or as separate works. This study aims to examine the structure and contents of the earliest examples for such guides up to ca. 430 A.H., based on the works listed in Fuat Sezgin’s GAS III. These works include al-Ṭabarī’s Firdaws al-ḥikma, Qusṭā ibn Lūqā’s Risāla, al-Rāzī’s Kitāb al-Manṣūrī, Ibn al-Jazzār’s Zād almusāfir, al-Majūsī’s Kāmil al-ṣināʿa al-ṭibbiyya and Ibn Mandawayh’s Risāla. The study shows the similarity and diversity of these works, the topics according to which they are organized, gives a general idea of its contents and how they fit into the plans of encyclopaedias, and it points out some further issues for study. Referanslar

 • Browne, E. G. (1962). Arabian medicine. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • EI2 = Bearman, P. J. et al. (Eds.) (1960–2005). The encyclopaedia of Islam, New edition (12 vols.). Leiden: E.J. Brill. google scholar
 • EI3 = Fleet, K. & Krämer, G. & Matringe, D. & Nawas, J. & Rowson, E. (Eds.) (2007–). Encyclopaedia of Islam three. Leiden, Boston: Brill. google scholar
 • GAL I = Brockelmann, C. (2012). Geschichte der arabischen Litteratur (Vol. 1). Leiden, Boston: Brill. google scholar
 • GAL S I = Brockelmann, C. (2012.) Geschichte der arabischen Litteratur (Vol. S 1). Ledien, Boston: Brill. google scholar
 • Horden, P. (2004). Regimen and travel in the Mediterranean. In R. Schlesier & U. Zellmann (Eds.), Mobility and Travel in the Mediterranean from Antiquity to the Middle Ages, (pp. 117–132). Münster: Lit Verlag. google scholar
 • Ibn al-Jazzār, Abū Jaʿfar Aḥmad b. Abī Khālid al-Qayrawānī (1986–1999). Zād al-musāfir wa-qūt al-ḥāḍir [Books 1–7] (M. Suwaysī & al-R. al-Jāzī, Eds.). Tunis: al-Dār al-ʿArabiyya li-l-Kitāb. google scholar
 • Ibn al-Jazzār, Abū Jaʿfar Aḥmad b. Abī Khālid al-Qayrawānī (2010 [1997]). Ibn al-Jazzār on Sexual Diseases and their Treatment, A critical edition of Zād al-musāfir wa-qūt al-ḥāḍir, Provisions for the Traveller and Nourishment for the Sedentary, Book 6 (G. Bos Ed., transl.). London, New York: Routledge. google scholar
 • Ibn al-Jazzār, Abū Jaʿfar Aḥmad b. Abī Khālid al-Qayrawānī (2011 [2000]). Ibn al-Jazzār on Fevers, A critical edition of Zād al-musāfir wa-qūt al-ḥāḍir, Provisions for the Traveller and Nourishment for the Sedentary, Book 7, Chapters 1–6 (G. Bos, Ed., transl.). London, New York: Routledge. google scholar
 • Ibn al-Jazzār, Abū Jaʿfar Aḥmad b. Abī Khālid al-Qayrawānī (2015). Ibn al-Jazzār’s Zād al-musāfir wa-qūt al-ḥāḍir, Provisions for the Traveller and Nourishment for the Sedentary, Book 7 (7–30) (G. Bos, Ed., transl.). Leiden, Boston: Brill google scholar
 • de Konig, P. (Ed., transl.) (1903). Trois traités d’anatomie arabes. Leiden: E.J. Brill (repr. Frankfurt am Main: Institute for the History of ArabicIslamic Sciences at the Johann Wolfgang Goethe University, 1996). google scholar
 • al-Majūsī, ʿAlī b. al-ʿAbbās (1877). Kāmil al-ṣināʿa al-ṭibbiyya (Vols. 1–2). Būlāq (repr. Frankfurt am Main: Institute for the History of ArabicIslamic Sciences at the Johann Wolfgang Goethe University, 1996). google scholar
 • al-Majūsī, ʿAlī b. al-ʿAbbās (1985). Kāmil al-ṣināʿa al-ṭibbiyya (Vols. 1–3). Frankfurt am Main: Institute for the History of Arabic-Islamic Sciences at the Johann Wolfgang Goethe University (facsimile of Istanbul University Library, MS A.Y. 6375, MS A.Y. 4713a). google scholar
 • Pormann, P. & Savage-Smith, E. (2007). Medieval Islamic medicine. Cairo: The American University in Cairo Press. google scholar
 • Qusṭā b. Lūqā, al-Baʿlabakkī (1992). Qusṭā ibn Lūqā’s medical regime for the pilgrims to Mecca, The Risāla fī tadbīr safar al-ḥajj (G. Bos Ed., transl.). Leiden, New York, Köln: E.J. Brill. google scholar
 • al-Rāzī, Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ (1987). Al-Manṣūrī fī al-ṭibb (Ḥ. al-B. Ṣiddīqī Ed.). Al-Kuwayt: Maʿhad al-Makhṭūṭāt al-ʿArabiyya. google scholar
 • Sezgin, F. (1970). Geschichte des arabischen Schrifttums, Band III, Medizin – Pharmazie – Zoologie – Tierheilkunde bis ca. 430 H. Ledien: E.J. Brill. google scholar
 • Sezgin, F. (Ed.) (1996). ʿAlī b. al-ʿAbbās al-Majūsī (4th/10th cent.). Texts and studies. Frankfurt am Main: Institute for the History of ArabicIslamic Sciences at the Johann Wolfgang Goethe University. google scholar
 • Sudhoff, S. (1910). Ärztliche Regimina für Land- und Seereisen aus dem 15. Jahrhundert. Archiv für Geschichte der Medizin, 4(4), 263–281. google scholar
 • al-Ṭabarī, Abū al-Ḥasan ʿAlī b. Sahl Rabban (1928). Firdaws al-ḥikma = Firdausu’l-Ḥikmat or Paradise of Wisdom of ʿAlī b. Rabban-al-Ṭabarī (M. Z. Ṣiddiqī Ed.). Berlin-Charlottenburg: Buch- u. Kunstdruckerei “Sonne” G.m.b.H. google scholar
 • Toorawa, S. M. (2004). Travel in the Medieval Islamic world: the importance of patronage as illustrated by ‘Abd al-Latif al-Baghdadi (and other littérateurs). In R. Allen (Ed.), Eastward Bound: Travel and Travellers, 1050-1550 (pp. 53–70). Manchester: Manchester University Press. google scholar
 • Ullmann, M. (1970). Die Medizin im Islam. Leiden: E.J. Brill. google scholar
 • Ullmann, M. (2004). Islamic medicine. Edinburgh: Edinburgh University Press. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.