BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.024   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.024    Tam Metin (PDF)

Abū Zaid al-Balḫi´de Psikosomatik Tıp

Zahide Özkan Rashed

Meṣāliḥ el-ebdān we-l-enfus, Ruh ve Beden Sağlığı birçok bilim dalında faal olan alim Ebū Zeyd el-Belḫī’nin (850–934) IX. yüzyılda tıp alanında yazmış olduğu bir eserdir. Eserin ikinci makalesi (Meṣāliḥ el-enfus, Nefs Sağlığı) üzerine Prof. Dr. Fuat Sezgin’in (1924–2018) danışmanlığı altında Özkan-Rashed tarafından hazırlanan doktora tezi 1990 yılında yayınlanmış, 2016’da yeni bir önsözle ve 2019 ilave edilen bir bölümle tekrar basılmıştır. El-Belḫī´nin bu eserindeki temel gayesi, beden ile nefsin ayrılmazlığını göstermektir. Zira eleştirisine göre o devirde beden ile tabipler (eṭibbāʾ), nefsani sorunlarla ise filozoflar (ḥukemāʾ) ilgileniyor ve bu nedenle sıhhi bozukluklarda tedavi yetersiz kalıyordu. Ebū Zeyd el-Belḫī´ye göre beden ile nefs bir bütünün eşit parçalarıdır ve birbirlerine dinamik ve fonksyonel bir biçimde bağlıdırlar. Onun tıbbi sisteminde bir tarafta önleyici tedbirler (Ḥifẓ aṣ-ṣiḥḥa), öbür tarafta tedavi yer almaktadır. Bu iki bölümü el-Belḫī ayrıca iç ve dış unsurlara göre düzenlemektedir. Hedefi nefsani kuvvetlerin – ġaḍab (öfke), ḫauf (korku), ḥuzn (hüzün), eḥādīt en-nefs (içsel konuşmalar) – arasındaki dengeyi (eliʿtidāl) sağlamak ve kaybolan sağlığı geri kazanmaktır. Eğer zararlı faktörlerin etkisi çok şiddetli olur veya uzun sürerse nefsani kuvvetler dengeden çıkar ve patolojik bir boyut alır, hatta bedende çok ciddi hastalıklara sebep olabilir. Ebū Zeyd el-Belḫī sistematik ve detaylı sunumunda günümüzün tanımlamasına göre nöroz ve psikozu niteleyen bazı unsurları dile getirmektedir. Önerdiği tedavi prensipleri zamanımızda uygulanan düşünsel ve rasyonel psikoterapiyle bağdaşmaktadır.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.024   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.024    Tam Metin (PDF)

The Psychosomatic Medicine of Abū Zaid al-Balḫi

Zahide Özkan Rashed

Maṣāliḥ al-abdān wa-l-anfus, Sustenance for the Body and Soul is the title of the manuscript written in Arabic by polymath Abū Zaid al-Balḫī (850–934) at the close of the 9th century. In the following, the second part (Maṣāliḥ al-anfus, Sustenance for the Soul) is presented, based on the German edition first published by Özkan-Rashed as a doctoral thesis under the supervision of Prof. Dr. Fuat Sezgin (1924–2018) in 1990. A new edition was released in 2016 and 2019, including a new preface and chapter. Al-Balḫi’s intention was to draw attention to the inseparability ̄ of body and soul, which was not respected because physicians (aṭibbā’) cared only for the body while philosophers (ḥukamā’) were in charge of psychological matters. As a consequence, the treatment of functional disorders or diseases was inadequate. According to the author, body and soul are equally important elements of a whole and are dynamically and functionally linked together. His medical system is divided into prophylaxis (for health preservation – Ḥifẓ aṣ-ṣiḥḥa) and therapy, each of which is subdivided into internal and external aspects. The goal is to maintain or restore the balance (al-iʿtidāl) among the soul forces – anger (ġaḍab), fear (ḫauf), sadness (ḥuzn), self-talk (aḥādit an-nafs ̄ ). As a result of exposure to excessive or enduring noxious agents, primarily physiological reactions can become pathological. The techniques presented by al-Balḫi involve aspects of the rational and cognitive therapy applied today. In his systematic and differentiated approach, some characteristic ̄ elements of neuroses and psychoses, as currently defined, are discernible.Referanslar

 • Al-Balkḫī, Abū Zaid. (1984). Sustenance for Body and Soul. Maṣāliḥ al-abdān wa’l-anfus. Repr. from MS 3741(Ayasofya Library Istanbul). F.Sezgin (Ed.). Publications of the Institute for the History of Arabic-Islamic Science (Series C, Vol. 2). Frankfurt a. M.: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften. google scholar
 • Bachmann, P. (Ed.). (1965). Galens Abhandlung darüber, daß der vorzügliche Arzt Philosoph sein muß. Arabic and German. Göttingen: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften. google scholar
 • Badri, M. (2013). Abū Zayd al-Balkhī´s Sustenance of the Soul. London, Washington: The International Institute of Islamic Thought. google scholar
 • Biesterfeldt, H.H. (1973). Galens Abhandlung darüber, daß die Kräfte der Seele den Mischungen des Körpers folgen in arabischer Übersetzung (Abhandlung für die Kunde des Morgenlandes. Bd. 40 (4). Wiesbaden: Steiner. google scholar
 • Bräutigam, W., Paul, P., von Rad, M. (1997). Psychosomatische Medizin. Ein kurzgefaßtes Lehrbuch. Stuttgart: Thieme. google scholar
 • Ebū Zeyd el-Belhī (2012). Mesālihu’l-ebdān ve’l-enfüs. Beden ve ruh sağlığı. F. Özpilavci, (Ed.). (N. Okuyucu; Z. Tiryaki, Trans.). Istanbul:T.C. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. google scholar
 • Engel, G. L. (1980). The clinical application of the biopsychosocial model. The American Journal of Psychiatry, 137(5), 535–544. google scholar
 • Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. Science, 196 (4286), 129–136. google scholar
 • Freud, S. (1946). Trauer und Melancholie. In S. Freud. Gesammelte Werke. Bd. X, (Werke aus den Jahren 1913-1917) (pp. 428–446). Frankfurt a.M.: Fischer Verlag. google scholar
 • Gay, P. (1989). Sigmund Freud, On Metapsychology (PFL 11), 80. google scholar
 • Groddeck, G. (1983) Krankheit als Symbol. Schriften zur Psychosomatik. Ed. by. Siefert, H. Frankfurt a. M.: Fischer. google scholar
 • Hoffmann, S. O., Hochapfel, G. (1987). Einführung in die Neurosenlehre und Psychosomatische Medizin. Mit einer Darstellung der wichtigsten Psychotherapie Verfahren. Stuttgart, New York: Schattauer. google scholar
 • Ibn Sīnā, al-Qānūn fi‘l Ṭibb, Vol. II, Bagdad New Reprint o. J., 65–71. google scholar
 • Markgraf, J., Schneider, S. (Eds.). (2009). Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Vol. I. Heidelberg: Springer. google scholar
 • Mentzos, S. (1984). Neurotische Konfliktverarbeitung. Einführung in die psychoanalytische Neurosenlehre unter Berücksichtigung neuer Perspektiven. (= Geist und Psyche). Frankfurt a. M.: Fischer. google scholar
 • Metzinger, T. (1985). Neuere Beiträge zur Diskussion des Leib-Seele-Problems. (Zugleich Phil. Diss.). Europäische Hochschulschriften. Reihe 20, Philosophie. Bd. 180, 6–8. google scholar
 • Mitscherlich, Α. (1983). Gesammelte Schriften II. Psychosomatik 2. Ed. by Allert, T. Frankfurt am Main: Suhrkamp. google scholar
 • Özkan-Rashed, Z. (2019). Die Psychosomatische Medizin bei Abū Zaid al-Balhi. 4. erw. Aufl. Aachen: Shaker. google scholar
 • Schipperges, H. (1982) Die arabische Medizin und das Humanum ihrer Therapeutik in: H. Tellenbach (Ed.), Psychiatrische Therapie heute. Antike Diaita und moderne Therapeutik (pp. 31–50). Stuttgart: Springer. google scholar
 • Uexküll, T. von. (1986). Psychosomatische Medizin. Hrsg. v. R. Adler, J. M. Herrmann, K. Köhle, O. W. Schonecke, T. von Uexküll & W. Wesiack. München, Wien, Baltimore: Urban & Schwarzenberg. google scholar
 • Zaudig, M., Trautmann-Sponsel, R.D., Joraschky, P., Rupprecht, R., Möller, H.J., Sass, H. (2006). Therapielexikon Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Berlin, Heidelberg: Springer. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.