BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.004   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.004    Tam Metin (PDF)

İbn Sina’nın Oftalmoloji Bilimine Katkıları Konusundaki Tespitlerin, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Çalışmalarıyla Bilim Dünyasına Aktarımı

H. Kadircan Keskinbora

Tıp ve Felsefe alanlarındaki muazzam katkıları ile tanınan İbn Sina’nın Kanun’u, hekimlerin uygulamalarını ve aldıkları ve eğitimi hem Batı hem de Doğu’da 17. yüzyıla kadar etkilemiştir. Dolayısı ile feodal dönemde ortaya çıkan en önemli tıp kaynağı olarak bilinmektedir. İbn Sina’nın eserleri 11-13. yüzyıllarda çok çeşitli çevirmenler ve hekimler tarafından Arapça’dan Latince’ye tercüme edildiği için ortaçağ Avrupasının hekimleri için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Her geçen gün daha iyi anlaşılan büyük ȃlim İbn Sina’nın Oftalmoloji (Göz Hastalıkları) bilimine yaptığı katkılar da dikkat çekicidir. Örneğin Avrupalı hekimlerin Galen’in savunduğu gibi görmenin gözlerden ışınlar yayılarak gerçekleştiğine inanmamasının sebebinin, bunun aksini savunan İbn Sina’nın ortaçağ ve Rönesans döneminde Avrupalı hekimler üzerindeki etkisi olduğu söylenebilir. Bu konuda Batı dünyasında 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında Alman bilim insanlarının yoğunluklu olarak çalıştıklarından da söz etmek gerekir. 1899’da Juan Cueva, 1900’de Paul Uspensky, Theodor Bernikow ve Elias Michailowsky, 1902’de Julius Hirschberg ile Julius Lippert’in çalışmaları dikkat çekicidir. Prof. Dr. Fuat Sezgin, bir bilim tarihçisi olarak bu çalışmaları bir araya toplayarak bilim insanlarının hizmetine sunmuş, erişilebilirliğini kolaylaştırmıştır. Bu çalışmada, büyük bilgin İbn Sina’yı, özel bir alan olan oftalmolojiye yaptığı katkıları, adı geçen bilim insanlarının çalışmaları ve Fuat Sezgin Hoca’nın değerli çabaları kısa özetlerle anılmaya çalışılacaktır.


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.004   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.004    Tam Metin (PDF)

Transferring the Observations of Ibn Sina’s Contributions to Ophthalmology through the Works of Prof. Dr. Fuat Sezgin to the World of Science

H. Kadircan Keskinbora

The great scholar Ibn Sina (Avicenna) is renowned for his vast contributions to the fields of medicine and philosophy. His Canon of Medicine influenced the way medicine was practiced and taught as late as the 17th century in the East and the West. As such, it is regarded as the best medical work produced in the feudal age. Ibn Sina’s literature was translated from Arabic into Latin on several occasions by various translators and physicians in the 11th-13th centuries, giving medieval European medical practitioners access to the text. More recently, the remarkably detailed work Ibn Sina carried out in Ophthalmology is beginning to gain appreciation as well. It has become apparent, for example, that European physicians, like Ibn Sina, were not believers in Galen’s extramission theory, which holds that eye rays emitted from the eyes enable sight. This could be attributed to the importance of Ibn Sina in his medieval and Renaissance medical texts and training. Some of the most important investigations into Ibn Sina’s work in ophthalmology were conducted in the late 19th century and early 20th century by German scientists in the Western world, such as Juan Cueva in 1899, Paul Uspensky, Theodor Bernikow and Elias Michailowsky in 1900, and Julius Hirschberg and Julius Lippert in 1902. One of the most influential historians of science to date, Prof. Dr. Fuat Sezgin, explored the work conducted by these prominent scientists and has rendered them accessible for use by scientists. This paper presents the great Ibn Sina’s contributions specifically to the field ophthalmology, by including brief descriptions made by Ibn Sina, how they were reflected in the works of the above mentioned scientists and the invaluable efforts of Professor Fuat Sezgin to collect these for use by scientists today.ReferanslarPAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.