BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.017   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.017    Tam Metin (PDF)

İslamî Bağlamları İçerisinde Tunus Mizveleleri

Fathi Jarray

İslamî güneş saati, Arapça zevâl (ay) kökeninden türetilmiş olan Mizvele, genellikle güneşe doğru yönlenmiş bir yapıya yerleştirilmiş mermer veya kumtaşından yapılan plakalardır. Söz konusu astronomik aracın geçmişi konusunda başlangıç seviyesi olarak addedilebilecek düzeyde bilgimiz bulunmasına karşın günümüzde güneş saatlerinin İslam tarihindeki gelişimi ve karakteristik yapılarını anlayabilecek durumdayız. Nitekim elimizde bulunan bilgiler, astronomi ve nomonik vb. disiplinler açısından cömert bir ortam sağlayan Tunus gibi İslam dünyasındaki farklı ülkelerdeki özelliklerini ortaya koyabilmemizi ve bu çalışmanın temel konusunu oluşturan “İslami nomoniğin Tunus aşaması” hakkında değerlendirme yapabilmemizi sağlamaktadır


Anahtar Kelimeler: Tunusgüneş saatleriastronomi
DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.017   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.017    Tam Metin (PDF)

Tunisian Mizwala-s in Their Islamic Context

Fathi Jarray

The Islamic sundial, mizwala from the Arabic word zawâl (noon), is a plaque of marble or sandstone, often placed on a built structure and oriented towards the sun. Despite our elementary knowledge about the history of this astronomical instrument, we are able today to know its main characteristics and its evolution throughout the history in the Islamic World, and to understand the specificities of the corpus of each country, such as Tunisia which was a propitious area for development in the sciences like astronomy and gnomonic which led us to talk about the “Tunisian phase in Islamic Gnomonic”.


Anahtar Kelimeler: Tunisiasundialsastronomy

Referanslar

 • Abd-l-‘Âtî ‘Abd-l-Assalâm Khayr Allah, J. (1995). al-Sâ‘ât al-shamsiyya fî Misr al-islâmiyya. (Doctoral dissertation, University of Tanta), under the supervision of Pr. Dr. Hasan al-Bâshâ, Egypt. google scholar
 • Abdelajoued. M., Hedfi, H. (2018). Manuscrits scientifiques du Fonds Ahmadi (Mathématiques-Astronomie-Astrologie). Tunis. google scholar
 • Bagheri, M. (2014). A List of Sundials in Iran. Miras-e Elmi-ye Eslamva Iran, Semiannual Journal on the Scientific Heritage of Islam and Iran, vol. 3, no. 1. google scholar
 • Çam, N. (1990). Osmanlı güneş saatleri, Kültür Bakanlıgı edition. Ankara. google scholar
 • Djebbar, A. (2013). Transmission des savoirs: les sciences exactes en Islam. Online : www.qantara-med.org (visited, September 30, 2019) google scholar
 • Hammûdî, K. K. (1987-1988). Sâ‘at Sâmarrâ al-shamsiyya. Sûmar, 45, 302-306. google scholar
 • Institut du Monde Arabe de Paris, (25 octobre 2005 - 19 mars 2006), L’Age d’or des Sciences arabes, Exposition présentée à Paris. google scholar
 • Jarray, F. (2011). Les cadrans solaires islamiques de Tunisie: essai de typologie préliminaire. In A. Gürbüz (Chair), Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, Karabük Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Turkey, 155-200. google scholar
 • Jarray, F. (2012). De l’horologium, solarium antique à la mizwala islamique : de l’adoption à l’adaptation. Africa Romana XIX, Sassari University,Sardaigne, Italy, 2365-2380. google scholar
 • Jarray, F. (2015a). The measurement of time in Tunisia through the history, Tunis. google scholar
 • Jarray, F. (2015b). De la mizwala (cadran solaire) islamique à l’horloge européenne: quelques précisions sur la contribution des Musulmans dans google scholar
 • la genèse de l’Astronomie et la Gnomonique en Europe. In C. Richarté, R.P. Gayraud, J.M. Poisson (Chairs), Héritages arabo-islamiques en Europe méditerranéenne, La Découverte/INRAP, 409-423. google scholar
 • Jarray, F. (2015c). Le métier de gnomoniste d’après la collection des mizwala-s de Tunisie. In F. Jarray (Chair), Métiers, savoir-faire et vie professionnelle dans la Méditerranée d’après les sources archéologiques, Actes du deuxième colloque international de l’Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis, 167-180. google scholar
 • Jarray, F., Mercier E. (2015d). Les méridiennes de Tunis (XVIIIe et XIXe siècles). Le Gnomoniste, XXII, 3, 4-16. google scholar
 • Jarray, F. (2016). La mizwala (cadran) au Maghreb islamique: essai d’une nouvelle typologie. In S. Ferdi (Chair), Le temps et ses mesures durant les deux époques antique et musulmane, CNRA, 39-53. google scholar
 • Jarray, F., Mercier E. (2018). Ihtisâb al-qibla fî Tûnis mina al-qarn 11 ilà al-qarn 19 min khilâli al-jwâmi‘ wa mudawwanat al-mazâwil (The calculation of the qibla in Tunisia from 11th to 19th century through the mosques and the corpus of sundials), In M. Abdeljaoued, H. Hedfi (Chairs), Proceeding of the 13th symposium of Arabic Mathematics, Tunis, March 30-April 1, 2018. 145-163. google scholar
 • Kharbûsh al-Ifrânî, A. (2019). al-Sâ‘ât al-mizwaliyya bi-‘urûdhi al-mamlaka al-maghribiyya. Rabat. google scholar
 • Samso, J. (1973). A propos de quelques manuscrits astronomiques des bibliothèques de Tunis : Contribution à une étude de l’Astrolabe dans l’Espagne musulmane. In Actas del II coloquio hispano-tunecino de estudios históricos, Madrid, p. 171-190. google scholar
 • Savoie, D. (2014). Recherches sur les cadrans solaires. Brepols, Belgium. google scholar
 • Vernet, J. (1985). Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne. Sindabad, Paris. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.