BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.075   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.075    Tam Metin (PDF)

An examination of the relationships between temperature (average, maximum, minimum) with altitude and latitude in Turkey

Murat KarabulutKübra Aydın

Climate is an important factor controlling the living and non-living environment on the earth. Information about temperature change, which is one of the basic elements of the climate system, is very important in determining the character of global warming. Temperature values vary temporally and spatially depending on geographical characteristics. Turkey, which is one of the countries in the middle latitudes, is the place where different climate types are experienced due to its geographical location and topographical characteristics. The aim of this study was to determine the relationship between monthly maximum, minimum and average temperature values with latitude and altitude in Turkey by using data obtained from ground-based Meteorology stations (in the periods of 1960-2017, 1960-1990 and 1980-2010). In the study, Pearson correlation analysis was used to show the relationship between the mean, maximum and minimum temperature data with elevation and latitude at 3 different time intervals. In addition, regression models were created according to the geographical regions of the stations and a model was created for each region. In this study, the correlation coefficient between the altitude values with a maximum temperature of the stations in Turkey are found to be very low in the three different periods for summer. When the relationship between the temperature and elevation values is examined regionally, it is noteworthy that the stations in Marmara region have low positive relations in 3 different periods due to low elevation differences. In the regression model for the Mediterranean region in the period of 1960-2017, the rate of change in temperature in winter was 0.91 ° C per 100 meters, whereas in summer it was determined to be 0,44 ° C. Referanslar

 • Aigang, L., Tianming, W., Shichang, K., Aigang, L., Deqian, P. (2009). On the relationship between latitude and altitude temperature effects.International Conference on Environmental Science and Information Application Technology:55,57. doi:10.1109/ESIAT.2009.33 google scholar
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Pegem akademi, Ankara. google scholar
 • Çubukçu, K.M. (2015). Planlamada ve coğrafyada temel istatistik ve mekansal istatistik, Nobel akademik yayıncılık, Ankara google scholar
 • Deqian, P., Aigang, L., Jianping, G., Yuanqing, H., Hongxi, P., Lingling, Y. (2006). Effect of landform on seasonal temperature structures across China in the past 52 years. Journal of Mountain Science: General, 158~167. google scholar
 • Dong, D., Huang, G., Qu, X., Tao, W., Fa, G. (2015). Temperature trend–altitude relationship in China during 1963–2012. Theor Appl Climatol :General, 292-293. doi: 10.1007/s00704-014-1286-9 google scholar
 • Erol, O. (2011). Genel Klimatoloji (9. Baskı), Çantay Kitapevi, İstanbul. google scholar
 • Kalaycı, Ş. (2017). Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı), Asil yayın, Ankara google scholar
 • Karabulut, vd., (2008). Göksun’da yağış ve sıcaklıkların trend analizleri. 100. Yılında Göksun Sempozyumu, 23-24 Ağustos, 2008. google scholar
 • Karabulut, M. (2008). Küresel ısınma ve iklim değişikliği. Çevre Kirliliği ve Kontrolü, 173, Nobel Yayınevi, Ankara google scholar
 • Karabulut, M., Cosun, F. (2009). Kahramanmaraş ilinde yağışların trend analizi. Coğrafi Bilimler Dergisi, s. 7 (1), ss. 65-83. google scholar
 • Karabulut, M (2012). Doğu Akdeniz’de ekstrem maksimum ve minimum sıcaklıkların trend analizi. KSÜ Doğa bilimler dergisi özel sayı, ss. 37-44 google scholar
 • Karabulut, M. (2014). Coğrafya Araştırma Yöntemleri. Yılmaz arı (Ed.), Klimatolojide Araştırma Yöntemleri (s. 345-354). Balıkesir. google scholar
 • Karabulut, M., Çelik, M.A. ve Kızılelma, Y. (2015). İç Anadolu bölgesinde sıcaklık ve yağışların trend analizi. Türk Coğrafya Dergisi, S. 64, s. 1-10, İstanbul. google scholar
 • Türkeş, M. (1995). Türkiye’de yıllık ortalama hava sıcaklıklarındaki değişimlerin ve eğilimlerin iklim değişikliği açısından analizi. Çevre ve Mühendislik Dergisi, Ankara, 9:9-15. google scholar
 • Türkeş, M., Sümer, U. M. ve Çetiner, G. (2000). Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği google scholar
 • Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara. google scholar
 • Türkeş, M., Sümer, U., Demir, İ. (2002). Türkiye’nin günlük ortalama maksimum ve minimum hava sıcaklıkları ile sıcaklık genişliğindeki eğilimler ve değişiklikler. 11-13 Nisan Klimatoloji Çalıştayı bildiriler kitabı: 89-106, İzmir. google scholar
 • Türkeş, M. (2017). Genel klimatoloji: Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri (2. Baskı), Kriter Yayınevi, İstanbul. google scholar
 • Wang, K., Sun, J., Cheng, G., Jiang, H. (2011).Effect of altitude and latitude on surface air temperature across the Qinghai-Tibet Plateau. Science Press and Institute of Mountain Hazards and Environment, CAS and Springer-Verlag Berlin Heidelberg: General, 808-809, 816. doi:10,1007/s11629-011-1090-2 google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.