BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.092   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.092    Tam Metin (PDF)

Assessment of the importance of Mogan and Eymir lakes ecosystem services for the city of Ankara

Özlem UğurluMehmet Somuncu

The wetlands, which have a direct and indirect impact on a comprehensive region starting from the local area, are among the rich and productive ecosystems of the earth with their biodiversity, natural functions, economic and cultural values. The city of Ankara in Gölbaşı Special Environmental Protection Area (SEPA) remaining in Mogan and Eymir lake in a metropolitan area of fauna-flora and habitat characteristics, qualitative (biodiversity, naturalness, rareness, sensitivity, elements) and natural values socio-economic values of ecosystem services in terms of importance to the city of Ankara to offer, it is known that a critical region that must be protected. The aim of the research is to determine the importance of Mogan and Eymir lakes as wetland ecosystem for the city of Ankara and evaluate the ecosystem services that this protected area provides for the population living in Ankara. In order to achieve the research objectives, mixed research method was used in the study. For the purpose of the research, a survey was applied to a sample group that would represent the city. Participatory observations were made at the research site to observe the elements that might support the research findings. Previous research on wetland ecosystem service values and Mogan-Eymir Lakes has been studied on ongoing projects. As a result of this assessment, it was evaluated why Mogan and Eymir lakes are important for Ankara city as a wetland ecosystem. The producers, regulators and cultural services offered by the lakes to visitors of the area, especially in the city of Ankara, have been identified. In addition, the research also analyzed the possible effects of urban development around the lake on the area in response to the ecosystem services offered by the lakes to the urbanites.Referanslar

 • Berkes, F. ve Kışlalıoğlu, M. (2003) Ekoloji ve Çevre Bilimleri. 4. Basım, Remzi Kitabevi A.Ş Ankara, 350 s. google scholar
 • Beklioğlu, M. (2000a). Göller, Besin Zinciri Yıkımı ve Biyomanipulasyon: Eymir ve Mogan Gölleri. Bilim ve Teknik Dergisi. Sayı 394. google scholar
 • Beklioğlu, M. (2000b). Mogan Ve Eymir Gölleri. Türkiye Mühendislik Haberleri, 409,22 23. google scholar
 • Bilgin, A. (2013). Sulak Alanların Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Meriç T, Çağırankaya S.(Ed.), Sulak Alanlar içinde ( s.16-17) Ankara. google scholar
 • Boşgelmez, A. (2005) Ankara-Gölbaşı Sevgi Çiçeği. Gölbaşı Belediyesi Yayınları, Ankara,570s google scholar
 • Çağırankaya, S. Köylüoğlu F. (2013). Sulak Alan Kavramı Nedir? Sulak Alan Sınıflandırılması. Meriç T, Çağırankaya S.(Ed.), Sulak Alanlar içinde ( s.16-17) Ankara. google scholar
 • Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı 2015-2019 google scholar
 • Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, 2011, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik, Tarihi Ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Projesi,Ankara google scholar
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi https://ockb.csb.gov.tr/golbasi-ozel-cevrekoruma-bolgesi-i-2750 19.05.2019 tarihinde erişilmiştir. google scholar
 • Korkanç, Y.S. 2004, Sulak Alanların Havza Sistemi İçindeki Yeri, Yıl: 2004 Cilt:6 Sayı:6 google scholar
 • Oktay, Ş (2005) Ekolojik Kentleşme ve Çevre Koruma. 1. Baskı, Ankara, s. 336. google scholar
 • Özel, M. (2018). ‘’Ankara Gölbaşı’nda imar planı değişikliği yapıldı’’, Emlak Haberleri, Ankara. https://emlakhaberi.com/ankara-golbasinda-imarplani-degisikligi-yapildi/ (14.08.2019 tarihinde erişilmiştir.) google scholar
 • Sarıemir, İ. (2009), Ankara-Gölbaşı Mogan Parkı’nın Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne Etkileri, Bartın Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü,Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. google scholar
 • Seçmen, Ö. ve Leblebici E. (1997). Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü E.Ü. Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No : 158, Bornova, İzmir, 404 s. google scholar
 • Uğur, S. (2009) Doğal Su Yüzeyleri Çevresinde Oluşturulan Büyük Ölçekli Parkların Ekolojik Kriterler Açısından İrdelenmesi: Mogan Parkı Örneği. google scholar
 • Ankara Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı , Yüksek Lisans Tezi, Ankara. google scholar
 • WWF, 2019, Sulak Alan Ekosistem Hizmetleri, İklim Değişikliği Azaltım ve Etkilerine Uyum Sağlama http://d2hawiim0tjbd8.cloudfront.net/downloads/ramsar_10.pdf 15.05.2019 tarihinde erişilmiştir. google scholar
 • WWF. 2011, Ramsar Sulak Alan Özetleri, Sulak Alan Ekosistem Hizmetleri Giriş, http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/raporlar/?1406/ramsarsulakalanozetleri 18.05.2019 tarihinde erişilmiştir. google scholar
 • Yılmaz, M. (2010). Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetimi ve Sürdürülebilir Çevre Koruma Anlayışının Oluşumuna Etkisi: Datça-Bozburun Örneği. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi Ankara. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.