BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.037   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.037    Tam Metin (PDF)

Changes and developments occurred in the land use of Kırıkkale City (1990-2018)

Mesut DoğanErcan Vural

Kırıkkale Province, whose history dates back to ancient times, has always attracted scholarly attention and has become a crossroad for important paths. Many important activities, such as military, industrial, agriculture, and transportation activities, are conducted there owing to the location of Kırıkkale city. Morever, this city, which was one of the major districts of the Turkish capital city of Ankara for a long time, has attracted much attention as regards strategic industrial investments in the military context. The city underwent planning as an industrial city in the Republican Era and received an excessive influx of immigration due to investments. Although the population in the first census taken in the Republican Era reached 2.600, it increased to 188.709 according to the 2018 Address-based Population Registration System. This field of study received intense immigration volume mainly from the neighboring provinces in 1925 with the onset of the industrial activities in the city. Land usage started changing with the population increase. However, such changes in land usage have caused adverse effects especially on fertile land classes due to inappropriate land usage. Agricultural activities have decreased as the fertile lands were zoned for construction and used beyond their original purposes. In conclusion, land usage in accordance with their respective features with the appropriate intervention of applied politics will be largely beneficial for the current land allocation in the city.


Anahtar Kelimeler: TurkeyKırıkkale CityLand Use.

Referanslar

 • Adıgüzel, F., Toroğlu, E., Kaya, Ö. (2015). Kentsel Gelişme ile Ulaşım İlişkisi: Adana Örneği, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(6), 27-46. google scholar
 • Alkan, A. (2018). Batman Kentinde Mekânsal Büyümenin Arazi Kullanımına Etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 260-273. google scholar
 • Ateşoğlu, A. (2016). Havza Çalışmalarında Kullanılan Corine 2006 Arazi Sınıflandırma Verilerinin Doğruluğunun Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 66(1), 173-183. google scholar
 • Başayiğit, L. (2004). CORINE Arazi Kullanımı Sınıflandırma Sistemine Göre Arazi Kullanım Haritasının Hazırlanması: Isparta Örneği. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(4), 366-374. google scholar
 • Bayar, R. (2003). Arazi Kullanımı- Nüfus İlişkisi: Anamur Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(1), 97-116. google scholar
 • Bayar, R., Karabacak, K. (2017). Ankara İli Arazi Örtüsü Değişimi (2000-2012). Coğrafi Bilimler Dergisi, 15(1), 59-76. google scholar
 • Cengiz, T., Akbulak, C., Özcan, H., Baytekin, H. (2013). Gökçeada’da Optimal Arazi Kullanımının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 19,148-162. google scholar
 • Çete, M., Yomralıoğlu, T. (2009). Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı. Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 100, 33-43. google scholar
 • Doğan, M. (2010). Mengen Havza’ının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi,İstanbul. google scholar
 • Doğan, M. (2011). Beşerî Coğrafya Açısından Bozcaada. İmleç Yayınları, İstanbul. google scholar
 • Doğan, Sertkaya, Ö. (2018). Nüfus Coğrafyası. Ö. Sertkaya Doğan ve M. Doğan içinde, Beşerî ve Ekonomik Coğrafya, 27-54, Pegem Akademi,Ankara. google scholar
 • Elmastaş, N. (2008). Ahlat İlçesinde Tarımsal Arazi Kullanımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 479-501. google scholar
 • Karademir, D., Doğan. M. (2019). Kilis İlinde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimler. Journal of Awareness, 4(3), 329-342. google scholar
 • Keleş, R., Hamamcı, C., Çoban, A. (2015). Çevre Politikası. İmge Kitabevi, Ankara. google scholar
 • Sönmez, M. E. (2012). Adana Şehrinin Alansal Gelişimi ve Yakın Çevresinin Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimler. Türk Coğrafya Dergisi,57, 55-69. google scholar
 • Vural, E. (2018). Kırıkkale Şehrinin Cumhuriyetten Günümüze Mekânsal Gelişimi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.