BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.010   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.010    Tam Metin (PDF)

Determination of the eelationship between land use / land cover and soil organic matter in Samsun province

Ali İmamoğluSuat Karadaş

Soil is one of the most important natural resources owing to its ecological, biological, economic and cultural functions. Therefore, agricultural land should be appropriately evaluated and used in accordance with its characteristics; moreover, it should be solely used for agricultural purposes. One of the most important factors affecting soil fertility is the amount of organic matter (OM). Therefore, the present study evaluated the distribution of OM in Samsun Province at Turkey’s Black Sea Region located in the Central Black Sea Department (total area: 9813 km2 ), Turkey. A total of 971 soil samples were collected from the Samsun Province, and the amount of OM was assessed using a modified version of the Walkley–Black method. The distribution of OM was evaluated using an appropriate geostatistical method and a distribution map. The relationship between land cover/land use and the amount of OM was determined by applying a merging process using the geographic information systems program ArcGIS 10.2. The results revealed that rangelands had the highest amount of OM, followed by nonirrigated fruit regions, natural meadows, sparse plant regions, and continuously irrigated orchards. Furthermore, 85.8% of the land in Samsun Province comprised soils with a 2-3 percent of OM, 13.7% comprised soils with a 3-4 percent OM, and 0.5% comprised soils with a low amount of OM. Examination of the relationship between the existing land uses and the amount of OM showed that the soils in regions covered with broad-leaved forests and natural vegetation as well as agricultural and arable regions had sufficient amounts of natural flora and a low amount of OM; however, the soils in agricultural regions, nonirrigated arable regions, and nonirrigated mixed agricultural regions as well as regions covered with mixed forests had a medium amount of OM.Referanslar

 • Atalay, İ. (2006). Toprak Oluşumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası. İzmir: Meta Basımevi. google scholar
 • Batlle-Aguılar J., Brovellı A., Porporato A., Barry D. A., “Modelling Soil Carbon And Nitrogen Cycles During Land Use Change. A Review”,Agronomy for Sustainable Development, 31(2), 251–274, 2011. google scholar
 • Dengiz O. ve İmamoğlu A. (2016). Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsüne Bağlı Olarak Toprak Erozyon Duyarlık Faktörünün Konumsal Değişiminin Farklı Enterpolasyon Yöntemler Kullanarak Belirlenmesi, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016,Ankara. google scholar
 • Jackson M, 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall,Inc. EngewoodCliffs, NewJersey, USA. google scholar
 • Kanar, E., & Dengiz, O. (2015). Madendere havzası topraklarında arazi kullanım/arazi örtüsü ile bazı erozyon duyarlılık indeksleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 2(1): 15-27. google scholar
 • Korkanç, S. Y., Aksoy, E., & Altunköse, S. (2018). Niğde Akkaya Barajı Havzasında Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Değişiminin Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1): 34-45. google scholar
 • Oğuz, İ., Acar, M., “Tokat Kazova Koşullarında Farklı Arazi Kullanım Türlerinin Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması”, GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 171-178, 2011. google scholar
 • Öner, E. (1996). “Samsun ve Çevresinin Jeomorfolojisi”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu, Coğrafya Araştırma Dergisi, 04: (191-224), Ankara. google scholar
 • Tolunay, D., “Arazi Kullanımı ve Toprak Koruma Kanunu Tasarı Taslağının Ormancılıkla İlgili Maddelerinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi”, İ. Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 49, 1-4, 83-97, 1999. google scholar
 • Yaşar Korkanç, S., Hızal, A., Özyuvacı, N., “Effects of Land Use on Some Hydro-Physical Properties of Soils”, Fresenious Environmental Bulletin,18 (9a), 1730-1735, 2009. google scholar
 • Yılmaz, Ö. (2001). Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve Afyon örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 151-164. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.