BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.104   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.104    Tam Metin (PDF)

Drought Analysis in the Gaziantep Province Based on the Standard Precipitation Index

Suat KaradaşAli İmamoğlu

Drought is a meteorological disaster that negatively impacts the ecosystem, limits various human activities, and causes important ecological problems. Droughts are distinguished from other disasters based on the uncertainty associated with their start and end times as well as their increasing effects with time. In this study, the standardized precipitation index (SPI) method, which converts the precipitation parameters into a single numerical value, was used to analyze the droughts occurring in areas with different climates. This study was conducted based on the data obtained from the Gaziantep meteorological station numbered 17261 in the Gaziantep province in the Middle Euphrates Section of the Southeastern Anatolia region in Turkey. The SPI method was applied to the long-term average annual rainfall data obtained from the aforementioned meteorological station (1982–2018), and the SPI index values were obtained using the DrinC software. Referanslar

  • Çaldag, B., Sırdas, S., & Şaylan, L. (2004). Trakya Bölgesinde Kuraklık Durumunun Standardize Yağış İndeksi ile Belirlenmesi. İT Ü Uçak ve Uzay Bil. Fak. Meteoroloji Müh. Böl, İstanbul. google scholar
  • Gümüş, V., Başak, A., & Nazife, O. R. U. Ç. (2016). Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) Yöntemi ile Şanlıurfa İstasyonunun Kuraklık Analizi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1(1), 36-44. google scholar
  • Ilgar, R. (2010). Çanakkale’de kuraklık durumu ve eğilimlerinin standartlaştırılmış yağış indisi ile belirlenmesi. google scholar
  • Kıymaz, S., Güneş, V., & Murat, A. S. A. R. (2011). Standartlaştırılmış yağış indeksi ile Seyfe Gölünün kuraklık dönemlerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011(1), 91-102. google scholar
  • Karaer, M., & Gültaş, H. T. (2018). Kuraklık Oluşumunun Bilecik İli’nde Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 303-308. google scholar
  • McKee, T.B., Doesken, N.J., & Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. 8 th Conference on Applied Climatology , 17-22 January, Anaheim, CA, pp. 179-184. google scholar
  • Pamuk, G., Özgürel, M., & Topçuoğlu, K. (2004). Standart yağış indeksi (SYİ) ile Ege Bölgesinde kuraklık analizi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 41(1):99106. google scholar
  • Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş. Doğal Afetler ve Türkiye. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, S: 308:333, Ankara, 2003. google scholar
  • Topçuoğlu, K., Pamuk Mengü, G., & Anaç, S. (2008). Ege Bölgesi meteorolojik kuraklık analizi. Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, 1, 11-12. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.