BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.091   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.091    Tam Metin (PDF)

Evaluation of a destination for film tourism: Harput case

Özlem Çakar Çelik

Harput is a historical destination which is geomorphological location on a plateau to the north of Elazığ Plain and Uluova in the Upper Euphrates Section of the Eastern Anatolia Region. Harput is the source of Elazığ’s local identity, cultural values, historical roots, and architectural codes. The current city of Elazığ, born from Harput, was formed by moving the inhabitants of Harput to the Elazig Plain. However, Harput began to lose importance in terms of all aspects due to the abandonment or relocation and the new generation is unaware of Harput’s culture. This might be considered as a prodigious loss in terms of our culture and values and injustice for future generations. Harput ‘s culture, folklore, lifestyle, traditions, historical figures, and architectural features can only be understood and explained in Harput. Today, TV series and movies are important media tools and destinations are now used in TV series and films as a product. The aim of this study is to reveal the characteristics of Harput which may be subject to the film industry. To this end, the geographical characteristics of Harput, the mansions located in Harput, its local music style, and its historical figures were examined. This study, which consisted of a literature review and field observations, revealed Harput’s physical and human geography characteristics in terms of film tourism.


Anahtar Kelimeler: Harputtourismfilm tourism.

Referanslar

 • Ayvazoğlu, B. (2006). Ahmet Kabaklı. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 4, Sayı: 8, 549-558. google scholar
 • Bediz, D. (1951). Harput da Beden Buzluğu ve Yazın Mağara İçerisinde Tabii şekilde Buz Teşekkülü Hakkında Yeni Bir İzah Şekli. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:4, Sa:459-476. Ankara google scholar
 • Beeton, S. (2005). Film-induced Tourism. Clevedon: Channel View Publications. google scholar
 • Çetin, N. (2015). Türk Coğrafya Bilimine Adını Altın Harflerle Yazdıran Harputlu Bilim Adamı Prof. Dr. M. Reşat İzbırak (Harput 1911- İstanbul google scholar
 • 1998). T.C.Fırat Üniversitesi Harput Uygulama Ve Araştırma Merkezi Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Elazığ google scholar
 • Çitçi, D., Özdemir, M.A. (1998) Elazığ’ın Bölge Turizmi İçerisindeki Yeri, Doğal ve Kültürel Turizm Potansiyeli. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, Cilt II, TDV yayınları. Elazığ. google scholar
 • Çitçi,D.(1986). Harput Buzluk Mağarasının Jeomorfolojik Özellikleri ve Mağarada Buz Oluşumu. Fırat Üniversitesi Coğrafya Sempozyumu, Elazığ. google scholar
 • Darkot, B. (1997). Harput. İslam Ansiklopedisi, V/1, Eskişehir, s. 296-299. google scholar
 • Demirel, Y. (2015). Harput’un Tarihçisi İshak Sunguroğlu. 3. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi. Şanlıurfa. google scholar
 • Ekici, S. (2009). Elazığ Harput Müziği. Akçağ Yayınları. Ankara google scholar
 • Frost, W. (2006). Braveheart-ed Ned Kelly: Historic Films, Heritage Tourism and Destination Image, Tourism Management, 27: 247-254. google scholar
 • Hayli, S. (1999).Tarihi Coğrafya Açısından Harput Şehrinin Fonksiyonları ve Etki Sahası. Dünü ve Bugünüyle Harput I. Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları. google scholar
 • Asmmann, J. (2001). Kültürel Bellek. Çev:Ayşe Tekin, İstanbul Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Keser U., İlhan, Ş. (2013). Harput’tan Kıbrıs Adasına İnsanlık Dersi Ve Hipokrat Yemini Üzerine. Fırat Üniversitesi Harput Uygulama Ve Araştırma google scholar
 • Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs google scholar
 • O’neill, K., ve Busby, G. (2005). The Influence of Captain Corelli’s Mandolin on Tourism to Cephallonia, International Tourism Conference Perspectives in Tourism Marketing, Muğla. google scholar
 • Onur, M. N. (2013). Harputlu Divan Şairleri. Manas Yayıncılık. Elazığ google scholar
 • Onur, M. N. (2017) Fikret Memişoğlu / Hayatı, Şiirleri ve Hakkında Yazılanlar. Manas Yayıncılık. Elazığ google scholar
 • Önal, H. (2011). Paşa Demirbağ. Manas Yayıncılık. google scholar
 • Saltık A, I. (2009). “Ekrandan Alana: Filmin Turizm ve Rekreasyon Üzerindeki Etkisi” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 20(2) google scholar
 • Saltık A, I., Coşar Y., Kozak M. (2010). Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları. Anatolia: Turizm Araştırmaları google scholar
 • Dergisi. Cilt: 21. Sayı: 1. Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı google scholar
 • Sheu, J,J., Su, Y, H., ve Chu, K,T. (2008). “Segmenting Online Game Customers- The Perspective of Experiential Marketing” Expert Systems with Applications 36(4): 8487-8495. google scholar
 • Sunguroğlu İ. (1959). Harput Yollarında II. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Yayınları. google scholar
 • Şengün, M,T. (2012) Harput Platosunda Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması. T.C. Elazığ Valiliği Yayınları, Elazığ. google scholar
 • Tonbul S., Şengün M,T. (2013). Harput Çevresindeki Mağaralar ve Coğrafi Özellikleri. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu. Harput Uygulama google scholar
 • Tonbul S. (2013). Coğrafi Faktörlerden Yer şekillerinin Harput un Kuruluşu, Gelişmesi ve Şehrin Yer Değiştirmesi Üzerine Olan Etkileri. Geçmişten google scholar
 • Geleceğe Harput Sempozyumu. Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No: 1. Bildiriler Kitabı Cilt:1 google scholar
 • Turhan S., Akbıyık, A., Kurtoğlu, M., Küzeci, Ş. (2018). Müziğin İzinde Üç Kardeş Şehir Harput/Elazığ- Şanlıurfa- Kerkük. Yediz Ofset Matbaacılık. İstanbul. google scholar
 • Uzun, C., Çakar E. (2016). 17. Yüzyılda Harput Kalesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 26, ( 2), 337-350, Elazığ. google scholar
 • Ünal, M. (1999). XVI. Yüzyılda Harput Sancakbeyleri. Dünü ve Bugünüyle Harput I. Dünü ve Bugünüyle Harput I. Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Yayınları. google scholar
 • Ünal, M, A. (1997). Harput. Dia. 16. İstanbul. 232-235 google scholar
 • Ünal, B. (2004). 2001-2004 Yılları Arasında Yayınlanan Türk Televizyon Dizilerinde Yerellik Söylemleri: Ekmek Teknesi Örneği. Yayımlanmamış google scholar
 • Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara. google scholar
 • Yanmaz, P. (2011). Turizm Tanıtımında Sinemanın Rolü. Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi Eleltronik Dergisi. Sayı:2 google scholar
 • Yaşar R, M. (2013). Harput’u Yeniden Düşünmek. Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu,Elazığ google scholar
 • Yücel, C. (1998). “Beyaz Perde Turizmcilerin Desteğini Bekliyor”, Türsab Dergisi, S.170, S.28-34 google scholar
 • Fotoğraf.1-a-b-c Harput Köy Yollarının fotoğrafı. Fırat Üniversitesi Televizyonu. Elazığ google scholar
 • Fotoğraf. 2a 1900’lü yıllar Gürcü Mahallesi, 2-b Harput’ta bulunan Yabancı Kolejler, 2-c 1940’lı yıllar Yıkılan Harput’tan görüntüler. http://www.mared.org.tr/GaleriResimleri.erişim tarihi: 25.08.2019 google scholar
 • Fotoğraf. 3-a Harput Kalesi, Ulu Cami ve Hünkar Konağı, 3-b ve 3-c Harput Sarahatun Cami ve Harput Meydan. Fırat Üniversitesi Televizyonu.Elazığ google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.