BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.003   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.003    Tam Metin (PDF)

Examination of ecological conditions of vegetation regions in the Başkonuş mountain (Kahramanmaraş) using Geographic Information System

Ahmet AvcuMurat Karabulut

The ability of vegetation to sustain itself in a certain region depends on the region’s ecological conditions such as climate, soil, lithology, and topography. Depending on ecological conditions, vegetation cover varies from one region to another. This diversity is more evident in mountainous regions because ecological conditions in these regions change over short distances. From this perspective, the Başkonuş Mountain—an extension of the Amanos Mountains in Kahramanmaraş—is quite rich and diverse in terms of its vegetation cover. The aim of this study was to determine the distribution of vegetation stands in pure and mixed forms in fields and identify the ecological conditions affecting their relationships with geographical factors such as topography, slope, view, and elevation. Different databases were created for each species in the vegetation stand groups, and their relationships with the determined parameters were analyzed using a geographic information system (GIS) software. Changes in vegetation cover were observed as a result of the changing ecological conditions over short distances. Forest vegetation cover was primarily located at altitudes of ≥1000 m and reduced gradually with decreasing altitudes. This study demonstrated that GIS methods should be used in designing studies to protect natural life and ensure continuity of its contribution to people.Referanslar

 • Avşar, M. (2002). Kahramanmaraş - Başkonuş Dağında Varlığı Oldukça Aalan Odunsu Taksonlar ve Alınabilecek Silvikültürel Önlemler. DOA Dergisi (8): ss. 1-16. google scholar
 • Cosun, F. (2008). Kahramanmaraş İlinde İklim Değişikliği Trend Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş. google scholar
 • Duran, C., ve Günek, H. (2013). Effects Of The Ecological Factors On Vegetation In River Basins Of Northern Part Of Mersin city (South of Turkey).Biological Diversity and Conservation, ss. 137-152. google scholar
 • E.Yaşar, ve Y.Erdoğan. (2001, Ekim 19). Toprakkale Bazaltının Doğal Taş Endüstrisindeki Yeri. 4.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu . İzmir,Türkiye. google scholar
 • Ege, İ. (2017). Düldül Dağı’nın Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli (Kuzey Amanoslar) Düziçi/OSMANİYE. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi/UUSBD, ss. 586-617. google scholar
 • Gültekin, H. C. (2014). Önemli Orman Ağaçlarının Üretim. İzmit: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü . google scholar
 • Güner, Ş. T., Özkan, K., Çömez, A., ve Çelik, N. (2011). İç Anadolu Bölgesi’nde Anadolu Karaçamının (Pinusnigra subsp. pallasiana) Verimli Olabileceği Potansiyel Alanların Odunsu Gösterge Türleri. Ekoloji, ss. 51-58. google scholar
 • Karabulut, M., Karakoç, A., Gürbüz, M., ve Kızılelma, Y. (2013). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Başkonuş Dağında (KAHRAMANMARAŞ) Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), ss.171-179. google scholar
 • Kısakürek, Ş., Doygun, H., ve Gözcü, M. (2014). Kahramanmaraş – Ahir Dağı Bitki Örtüsünün Biyoiklim Katları Doğrultusunda İncelenmesi. II.Ulusal Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, ss. 88-95. Isparta. google scholar
 • Koçaş, A. (2011). Seydişehir Yöresindeki Toros Sediri (Cedrus Libani A. Rich.) Ağaçlandırmalarının Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi).Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. google scholar
 • Küpçü, S. (2015). Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları-1. Eskişeir: Anadolu Üniversitesi. google scholar
 • Mamıkoğlu, N. G. (2007). Türkiyenin Ağaçları ve Çalıları . İstanbul: NTV Yayınları. google scholar
 • Neyişçi, T. (1987). Kızılçam’ın Ekolojisi. E. Öktem içinde, Kızılçam ss. 23-55. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları. google scholar
 • OGM. (2013). Orman Atlası. Ankara. google scholar
 • OGM. (2015). Türkiye Orman Varlığı. Türkiye Orman Varlığı, ss. 1-36. google scholar
 • Özbek, A. (2016). Kahramanmaraş ve Çevresindeki Kireçtaşlarının Mühendislik Özellikleri ve Agrega. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, ss.146-156. google scholar
 • Özhatay, N. (2011). Başkonuş Dağı (KAHRAMANMARAŞ) Korumada Öncelikli Alanları; Nadir ve Endemik Türleri. google scholar
 • Özyavuz, M. (2011). Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, google scholar
 • Tekirdağ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(8), ss.37-48. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.