BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.059   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.059    Tam Metin (PDF)

Geomorphological properties of Bulanık-Malazgirt basin (Muş)

Kemal KıranşanMustafa Taner Şengün

Bulanık-Malazgirt (Muş) basin is located in Upper Murat-Van section, in the Eastern Anatolian Region of Turkey. The basin is rich in point of geomorphological features. There are geological units of different times in the basin and the basin is close to tectonically mobile areas. Basin have important forms belong to volcanic, structural, fluvial and glacial morphology. Despite all these remarkable features, geomorphological studies on Bulanık-Malazgirt Basin are inadequate in the literature. Purpose of this study, geomorphological features of Bulanık-Malazgirt Basin located in northeastern Turkey and factors affecting the emergence of these features are to define. Data used by geomorphology and research methods with Geographic Information Systems was used in this study. The data of the study are literature, geological and topographic maps, digital elevation model and field study data. As a result, wide variety morphological units such as mountainous areas, plateau areas, canyon valleys, plains and basins, terraces, aluvial fans were formed with effect of lithological, tectonic and climatic characteristics of the Bulanık-Malazgirt Basin. Mount Güzelbaba and Laladağ are in the north of the basin, Akdoğan Mountains and Bilican Mountain are in the West, Yakupağa Mountains, Ziyaret Mountains and Süphan Mountain are in the South. Cemalverdi Mountain and volcanic plateau field are in the East. Despite research area corresponded a low zone between mountainous fields are basin in terms of geomorphological and geological, hydrographically are not basin.Referanslar

 • Akay, E. Göncüoğlu, M.C., Turan, N. (1988). 1/100000 Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Muş H33 (K47) Paftası, MTA Genel Müdürlüğü Yayınları. google scholar
 • Akay, E. Erkan, E. Ünay, E. (1989). Muş Senozoyik Havzası’nın Stratigrafisi. MTA Dergisi, 109, Sayfa: 59-76. google scholar
 • İlker, S. (1966). Erzurum Bölgesinde J47c1, J47c4, J47d2, J47d3 Paftalarının Detay Petrol Raporu. MTA Rapor No: 4236, Ankara. google scholar
 • Ketin, İ. (1966a). Anadolu’nun Tektonik Birlikleri, MTA Dergisi, Sayı: 66, Sayfa: 20-34, Ankara. google scholar
 • Kıranşan, K. Şengün, M.T. (2017). Karahasan Lav Tüneli‟nde (Muş-Malazgirt) Buz Oluşumları. ZfWT Vol. 9 No. 2, Sayfa: 165-181. google scholar
 • Kıranşan, K. (2017). Bulanık-Malazgirt Havzası(Muş)’nın Fiziki Coğrafyası. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sayfa: 388. google scholar
 • Sungurlu, M.O. (1967) Erzurum Hınıs Bölgesinde 1/25.000 Ölçekli Erzurum J47b3. b4 Paftalarına Ait Rapor. MTA Rapor No: 4176, Ankara. google scholar
 • Sümengen, M. (2009). 1/100.000 Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları (J48, J49 Paftaları), MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara. google scholar
 • Şaroğlu, F. ve Güner, Y. (1981). Doğu Anadolu’nun jeomorfolojik gelişimine etki eden ögeler: jeomorfoloji, tektonik, volkanizma ilişkileri. TJK Bülteni, 24, 2, 119-130. google scholar
 • Şengör, A.M.C. Yılmaz, Y. (1983). Türkiye’de Tetis’in evrimi: Levha tektoniği açısından bir yaklaşım. Türkiye Jeol. Kur. Yerbilimleri özel dizisi,No:1, 75 s. google scholar
 • Tarhan, N. (1990). 1/100000 Ölçekli Açınsama Nitelikli Türkiye Jeoloji Haritaları Muş G33 (J47) Paftası, MTA Genel Müdürlüğü Yayınları. google scholar
 • Türkecan, A. Dönmez, M. Özgür, B.G. Mutlu, G. Sevin, D. Bulut, U. (1992). Patnos-Tutak-Hamur (Ağrı) Yöresinin Jeolojisi ve Volkanik Kayaçlarının Petrolojisi. MTA Derleme Raporu, No: 9434, Ankara. google scholar
 • Yılmaz, A. Terlemez, İ. Uysal, Ş. (1986). Erzurum’un Güneydoğusunda Yer Alan Hınıs, Tekman ve Karayazı Arasının Jeolojisi. MTA Rapor No:8089, Ankara (Yayınlanmamış). google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.