BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.082   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.082    Tam Metin (PDF)

Gölhisar Lake and the ecological problems with regard to Its environmental features

Neslihan Dal

Being among the sensitive ecosystems, wetlands are areas with significant ecological and socio-cultural resources and are exposed to intensive utilization. Due to the uncontrolled exploitation of wetlands and disregarding the balance between preservation and utilization, deteriorations can be occurred in ecosystems. One of the areas where such degradations have been experienced, is the wetland area of the Gölhisar Lake, which is located on the BurdurFethiye fault zone trending NE-SW in the Western Mediterranean Basin, southwest of the Lakes Region. Gölhisar Lake has a rich habitat in terms of flora and fauna. However, the decrease of the lake surface as a result of the plant infestation, increase in agricultural activities around the area and changes observed on the water level have been damaged the ecological balance. The aim of this study is to examine the ecosystem characteristics of the lake and to suggest solutions for the sustainable use and management of natural resources. Within this scope, ArcGIS 10.4 programme has been used for gathering and evaluating geographical data of the lake area and current problems have been identified by field observations. Unplanned water and land use made in and around the lake area with different demands and practices appears as the primary concern for the future of the lake and it has been revealed that the surface of the lake is about to dry and ecosystems in the lake and it circles have been negatively affected. Referanslar

 • Atalay, İ., Altunbaş, S., Siler, M. ve Dal, N. (2019). Burdur-Gölhisar Havzasının Ekolojisi, Ekosistemleri ve Habitatları ile Mermer Ocaklarının Rehabilitasyonu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü. google scholar
 • Brönmark, C., & Hansson, L,A. (2002). Environmental issues in lakes and ponds: current state and perspectives. Environmental Conservation 29 (3), 290-306. https://doi.org/10.1017/S0376892902000218 google scholar
 • Burdur İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu. (2018). Burdur İl Çevre ve Şehirçilik Müdürlüğü. Erişim adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/burdur-cdr-2017_son-20180810152249.pdf google scholar
 • Davraz, A. ve Yılmaz, E. (2016). Gölhisar (Burdur) ovasının hidrojeoloji ve hidrojeokimyasal değerlendrimesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22 (6), 528-537. google scholar
 • Downing, J. A. (2010). Emerging global role of small lakes and ponds: little things mean a lot. Limnetica, 29 (1): 9-24. doi: 10.23818/limn.29.02 google scholar
 • Elitez, İ. (2010). Çameli ve gölhisar havzalarının Miyosen-Kuvaterner Jeodinamiği, Burdur-Fethiye Fayzonu, GB Türkiye. (YL Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul google scholar
 • Erinç, S. (1984). Ortam ekolojisi ve degradasyonel ekosistem değişiklikleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • İ, E. ve Yaltırak, C. (2014). Çameli Havzasının Miyosen-Kuvaterner Jeodinamiği Burdur- Fethiye Makaslama zonu (GB Türkiye). Türkiye Jeoloji Bülteni, 57(3), 41-67. google scholar
 • Türkiye’deki Ramsar Alanları Değerlendirme Raporu. (2008). Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye). Erişim adresi: http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerlendirme_raporu.pdf google scholar
 • Gölhisar Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırması Raporu (2013). Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü. Burdur google scholar
 • Uysal, B. (1997). Tefenni- karamanlı (Burdur) çevresinin jeolojisi. (YL Tezi). Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.