BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.017   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.017    Tam Metin (PDF)

Jewish populations in Kırklareli from the past to the present

Aydın CidanKaan Kapan

The widespread of the Jewish diaspora across many states in various geographies has attracted the attention of many researchers. Our main subject is the Jewish population that has been living in Kırklareli since the Ottoman Era. It is not known when exactly the Jewish community of Kırklareli was founded, but published materials and other studies indicate that the earliest mention in writing was in the Polish traveler Simeon’s journal in 1608. In our study, the rise and fall of the Jewish population is examined together with the information we gathered about the Jewish population from the Ottoman Era to the early Republic and from the early Republic to the contemporary period, including the sociological, political, and economic factors related to these vicissitudes. In this study, correspondence is examined for information on both the Jewish community and Kırklareli more broadly, and interviews were performed with individuals who could contribute to our study.Referanslar

 • A. SALNAMELER google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1287-M 1870). Def’a 1. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1288 M 1871). Def’a 2. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1289 M 1872). Def’a 3. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1290 M 1873). Def’a 4. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1291 M 1874). Def’a 5. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1292 M1875). Def’a 6. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1293 M 1876). Def’a 7, Sayfa 113. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1294 M 1877). Def’a 8. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1300 M 1883). Def’a 9. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1301 M 1884). Def’a 10. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1302 M 1885). Def’a 11. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1303 M 1886). Def’a 12. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1304 M 1887). Def’a 13, Sayfa 259. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1305 M 1888). Def’a 14, Sayfa 263. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1306 M 1889). Def’a 15, Sayfa 260. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1307 M 1890). Def’a 16, Sayfa 260. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1308 M 1891). Def’a 17, Sayfa 260. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1309 M 1892). Def’a 18, Sayfa 250. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (H 1310 M 1892). Def’a 19, Sayfa 507. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (Mali 1310 M 1894). Def’a 20, s.y. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (Mali 1311 M 1895). Def’a 21, Sayfa 237. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (Mali 1312 M 1896). Def’a 22, Sayfa 240. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (Mali 1313 M 1897). Def’a 23, Sayfa 240. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (Mali 1314 M 1898). Def’a 24, Sayfa 243. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (Mali 1315 M 1899). Def’a 25, Sayfa 251. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (Mali 1316 M 1900). Def’a 26, Sayfa 253. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet Salnamesi. (Mali 1317 M 1901). Def’a 27, Sayfa 398. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • Edirne Vilayet-i Celilesi Salnamesi. (Mali 1319 M 1903). Def’a 28, Sayfa 1008. Edirne Vilayet Matbaası. google scholar
 • B. GENEL NÜFUS SAYIMLARI google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Baş Vekalet İstatistik Umum Müdürlüğü. (1929). 28 Teşrinievvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri. Fasikül II, Sayfa 111. İstanbul:Hüsnütabiat Matbaası. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti İstatistik Genel Direktörlüğü. (1937). Genel Nüfus Sayımı 20 İlk Teşrin 1935 Kati ve Mufassal Neticeler. Kırklareli Vilayeti,Neşriyat Sayısı :75 Cilt: 34, Sayfa 19. Hüsnütabiat Basımevi. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü. (1949). Genel Nüfus Sayımı 21 Ekim 1945. Yayın Sayısı 286 Cilt No.31, Sayfa 12.Ankara: İstatistik Genel Müdürlüğü. google scholar
 • T.C. Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü. (1961). Genel Nüfus Sayımı 13 Ekim 1955. Türkiye Nüfusu, Yayın 399 Cilt 67, Sayfa 113-119. Ankara:İstatistik Genel Müdürlüğü. google scholar
 • T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. (1969). Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 24.10.1965. Yayın No. 568, Sayfa 230-239. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü. google scholar
 • C. KİTAP, MAKALE, TEZ VE DİĞER YAYINLAR google scholar
 • Aktar, A. (2001). Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Andreasyan, H. (1964). Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi 1608-1619. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 1073. google scholar
 • Bali, R. (2008). 1934 Trakya Olayları. İstanbul: Kitabevi. google scholar
 • Ben-Haim, R. (2008). İsrail Hakkında Gerçekler. Kudüs: İsrail Enformasyon Merkezi. Haziran 02, 2019 tarihinde https://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents%20languages/Turkish/ISRAIL%20HAKKINDA%20GERCEKLER.pdf adresinden alındı google scholar
 • Cidan, A., & Kapan, K. (Dü). (2019). Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırkkilise (Kırklareli) Vilayeti (1 b.). Kırklareli Belediyesi Yayınları. google scholar
 • Aktar, A. (2001). Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları. İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Andreasyan, H. (1964). Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi 1608-1619. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 1073. google scholar
 • Bali, R. (2008). 1934 Trakya Olayları. İstanbul: Kitabevi. Ben-Haim, R. (2008). İsrail Hakkında Gerçekler. Kudüs: İsrail Enformasyon Merkezi. Haziran 02, 2019 tarihinde https://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents%20languages/Turkish/ISRAIL%20HAKKINDA%20GERCEKLER.pdf adresinden alındı google scholar
 • Cidan, A., & Kapan, K. (Dü). (2019). Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırkkilise (Kırklareli) Vilayeti (1 b.). Kırklareli Belediyesi Yayınları. google scholar
 • Duman, H. (2000). Osmanlı Salnameleri ve Nevsalleri (2. b., Cilt I). Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı. google scholar
 • Erdoğan, Ö. (2010). Yahudilik Tarihi. İstanbul: Kalipso Yayınları. google scholar
 • Galanti, A. (1947). Türkler ve Yahudiler Tarihi, Siyasi Tetkik (İlaveli 2. Baskı). İstanbul: Tan Matbaası. google scholar
 • Groepler, E. (1999). İslam ve Osmanlı Dünyasında Yahudiler (1. b.). İstanbul: Belge Yayınları. google scholar
 • Güleryüz, N. (1993). Türk Yahudileri Tarihi -I-. İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş. google scholar
 • Güleryüz, N. (2018). Tarih Boyunca Trakya ve Anadolu’da Yahudi Yerleşim Yerleri (Cilt II - Trakya ve Anadolu). İstanbul : Gözlem Yayınevi. google scholar
 • Haker, E. (2002). Bir Zamanlar Kırklareli’de Yahudiler Yaşardı (2. b.). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Kabakcı, B. (2013). XIX. Yüzyıl Ortalarında Kırklareli (Kırkkilise)’de Sosyal ve Ekonomik Hayat. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı. google scholar
 • Karal, E. Z. (1997). Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayımı 1881 (2. b.). Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü. google scholar
 • Karpat, K. (1985). Ottoman Population 1830-1914 Demographic and Social Characteristics. Wisconsin: The University of Wisconsin Press. google scholar
 • Levy, A. (Dü.). (2002). Jews, Turks, Ottomans A Shared History Fifteenth Through the Twentieth Century. New York: Syracuse University Press. google scholar
 • Lewis, B. (1984). The Jews of Islam. West Sussex: Princeton University Press. google scholar
 • Ruderman, D. (2013). Erken Modern Dönem Yahudi Tarihi. (L. Deadato, Çev.) İstanbul: İnkılap Kitapevi. google scholar
 • D. İNTERNET KAYNAKLARI google scholar
 • Armutçu, E. (2002, Ekim 19). Kırklareli’de Son 8 Yahudi. Mayıs 15, 2019 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kirklareli-de-son-8-yahudi-104563 adresinden alındı. google scholar
 • Koçal, E. (2006, Şubat 12). Kırklareli’nin Son 5 Yahudisi. Mayıs 15, 2019 tarihinde http://arsiv.sabah.com.tr/2006/02/15/cp/gnc119-20060212-102.html adresinden alındı. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.