BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.098   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.098    Tam Metin (PDF)

Paleogeographical and geoarchaeological surveys by core drilling method around Ekşi Mound (Çal-Denizli)

Ertuğ ÖnerSerdar VardarAylin KaradaşRifat İlhan

Ekşi mound, which was settled continuously from Neolithic to Chalcolithic, is located to the south of Çivril plain and to the east of Çal district (Denizli). In this study, 16 alluvial drillings were drilled on the low plain of which 10 were on the mound and 6 on the west. Based on the sedimentological and paleontological analyzes of the drilling samples, paleogeography-geoarchaeological chararcteristics of Ekşi mound and its vicinity were interpreted. At the center of the mound is a cultural layer with a thickness of up to 200 cm. The first settlement in the Neolithic began directly on the surface of the Neogene (Pliocene) bedrock. The bedrock was reached at a depth of 5.2-10.5 m on the low plain to the west of the mound. Above this, sedimentary sediments, upper streams and freshwater sediments were reached. In the Ekşi-13 and 16 core drillings, ceramic and chert artifact fragments were found in the lower parts of the coarse river sediments. When the first settlement started in the Neolithic Age, a meander bend of Büyük Menderes River was found on the western part of the Ekşi mound. In the later process, this separated part of the river bed remained as a wetland for a long time in the form of oxbow. As the deep erosion of the river continues, the oxbow remained suspended.


Anahtar Kelimeler: TisnaPaleogeographyAliağa.

Referanslar

 • Abay, E. (2008). “Die Neolithischen Fundorte in Der Çivrilebene im Oberen Maandegebeit” Erste Ergebnisse Einer Gelendebegehung.’in: Fundstellen,Gesammelte Schriften zur Archaeologie und Geschichte Altvorderasien, ad honorem Hartmut Kühne (Hrsg.) Bonatz, D.; R. M. Czichon und F.J.Kreppner, Harrassowitz Verlag-Wiesbaden, 1-8. google scholar
 • Abay, E. (2011). “Preliminary Report on the Survey Project of Çivril, Baklan, Çal Plains in the Upper Meander Basin, Southwest Anatolia”, ANES 48, 11-87. google scholar
 • Abay, E., Dedeoğlu, F. (2005). “2003 Yılı Denizli/Çivril Ovası Yüzey Araştırması”, 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 41-51. google scholar
 • Abay, E., Dedeoğlu, F. (2007). “2005 yılı Çivril Ovası Yüzey Araştırması”, 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 277-293. google scholar
 • Boyraz, S. (2011). Denizli Yöresi (Çal, Çivril, Baklan) Neojen Yaşlı Eski Toprakların (Paleosol) Sedimantolojisi, Güneybatı Anadolu, Türkiye. google scholar
 • Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 295 s., Ankara (Yayınlanmamış). google scholar
 • Çetin, E., Verel, A.R., Alpan, E., Arıcı, E., Uçman, C. Karaman, T. (2009). Denizli İli Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin İncelenmesi. Ege Bölgesi Enerji Forumu, 12-13 Ekim 2009, Denizli, 33-39. google scholar
 • Dedeoğlu, F. (2010). “Neolitik Çağdan Erken Tunç Çağ Sonuna Kadar Yukarı Menderes Havzası: Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Süreç”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 769 s., İzmir, (Yayınlanmamış). google scholar
 • Dedeoğlu, F. (2014). “Yukarı Menderes Havzası Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ Yerleşimlerinin Materyal Kültür ve İskân Düzeni Bağlamında Değerlendirilmesi”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 33-56. google scholar
 • Dedeoğlu, F., Konakçı, E., Ozan, A. (2015). “Yukarı MenderesHavzası Dağlık Kesim Yüzey Araştırması Projesi 2013 Yılı Çalışmaları”, 32. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 151-160. google scholar
 • Dedeoğlu, F., Ozan, A., Konakçı, E. (2016). “Yukarı Menderes Havzası Dağlık Kesim Yüzey Araştırması Projesi 2014 Yılı Çalışmaları”, 33. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 553-562. google scholar
 • Dedeoğlu, F., Baysal, H.H., Konakçı, E., Ozan, A., Temür, B. (2017). “Ekşi Höyük 2015 Yılı Kazı Çalışmaları”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2.Cilt, 389-402. google scholar
 • Dedeoğlu, F., Baysal, H.H., Ozan, A., Konakçı, E., Temür, B. (2018). “Ekşi Höyük 2016 Yılı Kazı Çalışmaları”, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1.Cilt, 553-568. google scholar
 • Ercan, T., Dinçel, A., Metin, S., Türkecan, A.- Günay, E. (1978). “Uşak Yöresindeki Neojen Havzaların Jeolojisi”, TJK Bülteni, 21 (2), 97-106. google scholar
 • Göktaş, F., Çakmakoğlu, A., Tarı, E., Sütçü, Y. F., Sarıkaya, H. (1989). Çivril-Çardak Arasının Jeolojisi, MTA Derleme No: 8701, Ankara. google scholar
 • Kazancı, N., Gürbüz, A. ve Boyraz, S. (2011). “Büyük Menderes Nehri’nin Jeolojisi ve Evrimi”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 54 (1-2), 25-55. google scholar
 • Konak, N., Akdeniz, N. ve Çakır, M. H. (1990). “Çal-Çivril-Karahallı Dolaylarının Jeolojisi”, MTA Derleme No : 8945. Ankara. google scholar
 • Özbek, M., Taşdemir, A., Yıldız, S. (2016). “Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli-Türkiye)’nün Bentik Makroomurgasızları”. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Su Ürünleri Dergisi, 33(3), 259-263. google scholar
 • Öztürk, A. (1981). “Homa-Akdağ (Denizli) Yöresinin Stratigrafisi”, TJK Bülteni 24 (1), 75-84. google scholar
 • Platen, B. (1967). “Çivril Bölgesindeki Neojen Sahasının Linyit Etüdü”, MTA Rap. No: 5990, Ankara. google scholar
 • Taşdelen, S.- Akyol, E.- Bülbül, A. (2001). “Çivril İlçesi (Denizli) ve Yakın Çevresinin Hidrojeoloji İncelemesi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (2), 261-267. google scholar
 • Tatar, S. (2016). “Çivril Ovası ve Yakın Çevresinde Arazi Kullanımı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 367 s., Afyonkarahisar (Yayınlanmamış). google scholar


PAYLAŞ




İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.