BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.105   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.105    Tam Metin (PDF)

Piracy activities and geopolitics of gulf of Aden from the Ottoman period to present

Tarık Demir

When historical data are analyzed, it is seen that because of the Gulf of Aden’s strategic waterway/chokepoint, various forces are subject to sovereignty struggle. The forces that controlled this waterway tried to increase their political power capacity by gaining a more advantageous position in terms of economic and military power capacity compared to their rivals. Piracy/bandit activities, which are the seaside terror activities, have been used by the forces wishing to gain control over the region to neutralize the political power capacities of the sovereign forces in the region. The Gulf of Aden and its surroundings, which came under the sovereignty of the Ottoman Empire in the 16th and 17th centuries, began to enter the sphere of influence of Portugal and France and Italy, respectively, with the opening of the Suez Canal in Portugal in 1869 with the beginning of geographical discoveries. In this period, it can be said that a parallelism was observed between the Western powers’ policy of dominating the region and the emergence of piracy activities. Today, within the framework of the hegemony struggle between the USA and China, piracy activities that started to appear again in the Gulf of Aden and its vicinity caused attention to be turned to this strategic waterway again.


Anahtar Kelimeler: The Gulf of AdenPiracyChokepoint.

Referanslar

 • Akalın, D. (2014). Aden’in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti’nin Kızıldeniz’de Aldığı Tedbirler. Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIX/2, 357-404. google scholar
 • Armaoğlu, F. (2007). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914). İstanbul: Alkım Yayınları. google scholar
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Fon Kodu: Y. A. HUS., Dosya No: 206, Gömlek No: 54 google scholar
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2507, Gömlek No: 188018 google scholar
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Fon Kodu: DH. MKT., Dosya No: 631, Gömlek No: 65 google scholar
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Fon Kodu: Y. PRK.UM., Dosya No: 64, Gömlek No: 46. google scholar
 • Bostan, İ. (2009). Adriyatik’te Korsanlık Osmanlılar, Uskoklar, Venedikliler 1575-1620. İstanbul: Timaş Yayınları. google scholar
 • Bourdon, A. A. (2015). História de Portugal. Lisboa: Edições&Grafia. google scholar
 • Boztaş, A. (2017). Afrika’da Büyük Limanlar: Jeo-Stratejik, Jeo-Ekonomik ve Jeo-Politik Özellikleri. İ. Ermağan (Ed.). Dünya Siyasetinde Afrika-4 kitabı içinde (s. 297-298). Ankara: Nobel Yayınları. google scholar
 • Brummett, P. (2009). Osmanlı Denizgücü Keşifler Çağında Osmanlı Denizgücü ve Doğu Akdeniz’de Diplomasi. İstanbul: Timaş Yayınları. google scholar
 • Choueiri, Y. M. (2011). Ortadoğu Tarihi (F. Aytuna, Çev.). İstanbul: İnkılap Yayınları. google scholar
 • Çakmak, H. (2013). ABD’nin Askeri Müdahaleleri 1801’den Günümüze. İstanbul: Kaynak Yayınları. google scholar
 • Ermağan, İ. ve Fidan, G. (2014). Çin’in Afrika Politikası. İ. Ermağan (Ed.). Dünya Siyasetinde Afrika-1 kitabı içinde (s. 49-72). Ankara: Nobel Yayınları. google scholar
 • Ferro, M. (2017). Sömürgecilik Tarihi Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine 13. Yüzyıl-20. Yüzyıl (M. Cedden, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi. google scholar
 • Gilbert, E. & Reynolds J. T. (2016). Dünya Tarihinde Afrika (B. Özel, Çev.). İstanbul: Küre Yayınları, google scholar
 • Hazar, N. (2002). Türklerin Afrika ile İlişkilerinin Kısa Tarihçesi. H. C. Güzel ve K. Çiçek (Ed.). Türkler Ansiklopedisi içinde. Cilt-13, 118-131.Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. google scholar
 • http://www.english.rfi.fr/africa/20150511-historic-chinese-military-base-open-horn-africa google scholar
 • http://www.geopolitika.hu/en/2018/08/22/polar-silk-road/ google scholar
 • http://www.geopolitika.hu/en/2018/10/11/the-quadrilateral-security-dialogue-quad/ google scholar
 • https://thediplomat.com/2019/03/china-in-djibouti-the-power-of-ports/ google scholar
 • https://www.icc-ccs.org/index.php/pir acy-reporting-centre/prone-areas-and-warnings google scholar
 • https://www.unitar.org/unosat/piracy google scholar
 • Kavas, A. Afrika’da Türklerin Hakimiyeti ve Kurdukları Devletler. H. C. Güzel ve K. Çiçek (Ed.). Türkler Ansiklopedisi içinde. Cilt-13, 575-588. google scholar
 • Marshall, T. (2018). Coğrafya Mahkumları (M. Doğruer, Çev.). İstanbul: Epsilon Yayınları. google scholar
 • Meredith, M. (2011). The State of Africa, London: Simon & Shuster. google scholar
 • Morris, I. (2014). O Dominio do Ocidente, Lisboa: Bertrand Editora, Lisboa. google scholar
 • Newitt, M. (2009). Portugal in European and World History. London: Reaktion Books. google scholar
 • Nijman, J. (1994). World Island. P. O’Sullivan & J. O’Loughlin (Eds.), Dictionary of Geopolitics (pp. 240-241), London: Greenwood Press. google scholar
 • Nijman, J. (1994). Zbigniew Brzezinski. P. O’Sullivan & J. O’Loughlin (Eds.), Dictionary of Geopolitics (pp. 31-32), London: Greenwood Press. google scholar
 • Oliveira e Costa, J. P. & Rodrigues, V. L. G. (2017). Construtores do Imperio. Lisboa: A Esfera dos Livros. google scholar
 • Orhonlu, C. (1995). Habeş Eyaleti Osmanlı İmparatorluğu’nun Güney Siyaseti,.Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. google scholar
 • O’Sullivan, P., Chokepoints, P. O’Sullivan & J. O’Loughlin (Eds.), Dictionary of Geopolitics (p. 41), London: Greenwood Press. google scholar
 • Öktem, A. E., Kurtdarcan B. R. (2011). Deniz Haydutluğu ve Korsanlık: Tarihi ve Hukuki Boyutlarıyla, İstanbul: Denizler Kitabevi. google scholar
 • Özbaran, S. (2004). Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı. İstanbul: Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004. google scholar
 • Özbaran, S. (2013). Umman’da Kapışan İmparatorluklar Osmanlı ve Portekiz, İstanbul: Tarihçi Kitabevi. google scholar
 • Özür, N. K. (2005). Keşifler ve Coğrafya 15. ve 16. Yüzyıl Keşifleri. İstanbul: Yeditepe Yayınları. google scholar
 • Pazarcı, H. (2000). Uluslararası Hukuk Dersleri-IV, Ankara: Turhan Kitabevi. google scholar
 • Qingmin, Z. (2010). China’s Diplomacy. Beijing: China Intercontinental Press, Beijing, 2010. google scholar
 • Roberts, J. M. (2015). Avrupa Tarihi (F. Aytuna, Çev.). İstanbul: İnkılap Kitabevi. google scholar
 • Rodrigue, J. P. (2004). Straits, Passages, Chokepoints A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution. Cahiers de Géographie du Québec. Vol.48, No. 135, 2004, 357-374. google scholar
 • Sempa, F. P. (2002). Geopolitics: From the Cold War to the 21st Century. New Brunswick and London: Transaction Publishers. google scholar
 • Sevim, C. (2015). Küresel Enerji Stratejileri ve Jeopolitik. Ankara: Seçkin Yayınları. google scholar
 • Stone, J. C. (1988). Imperialism, Colonialism and Cartography. Transactions of the Institute of British Geographers New Series. Vol. 13, No. 1,1988, 57-64. google scholar
 • The Economics of Piracy: Pirate Ransoms&Livelihoods off the Coast of Somalia, Geopolicity, 2011. google scholar
 • Toluner, S. (1979). Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi, İstanbul: İÜ Yayınları-Fakülteler Matbaası. google scholar
 • Uçarol, R. Siyasi Tarih (1789-2001). (2008). İstanbul: Der Yayınları. google scholar
 • Victor, J. C. (2006). Le Dessous des Cartes (Atlas Géopolitique). Paris: Arte Editons. google scholar
 • Zadeh, P. M. (1990). Political Geography of the Strait of Hourmuz: The Evolution of Iran’s Role (1970’s and 1980’s), London: University of London. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.