BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.043   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.043    Tam Metin (PDF)

Spatial analysis of migration from Macedonia to Turkey

Gizem SinanKaan Kapan

During an immigration process that started with the dissolution of the Ottoman Empire, expanded with the proclamation of the Republic of Turkey, and continues to the present day, Turkey has been the destination for immigrants from many regions, and particularly from the Balkans. Many Muslim Macedonians, feeling a sense of belonging to the Ottoman Empire and having descended from Turks, had already migrated to Turkey because of war, isolation, and exile apart from precipitating factors such the start of the Balkan Wars and the separation of the Balkans from the Ottoman Empire. The first wave of mass immigration from Macedonia to Turkey transpired between 1877 and 1878 as a result of the Russo-Turkish War; the second came to pass between 1912 and 1913 during the Balkan Wars; the third was the result of a process that started with the proclamation of the Republic of Turkey and ended in 1951; and the last came about between 1952 and 1967. In the last migration wave alone, 175,392 Muslim Macedonians migrated to Turkey as free immigrants. Following those waves of mass immigration, immigrants from Macedonia have continued to arrive in Turkey as individuals or family groups. This work of research explores the cities and regions that have been the destinations for those immigrants. Immigration from Macedonia has been centered on cities in western Turkey. Among cities where immigrants are concentrated, Istanbul is prominent because of its concentration rate (50%). It is, therefore, the main focus of this research. Data for this research were gathered by conducting in-depth interviews with Macedonian immigrants in İstanbul, organized through Macedonian associations in the city. Information was also obtained from scholarly literature research of theses, articles, and books regarding immigration from the Balkans and especially those related to Macedonian immigration. Official information, such as immigration data on families and total populations and accounts of how those mass immigrations unfolded, were acquired from government agencies and organizations. This research reveals that immigrants have settled in İstanbul, Edirne, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, İzmit, Çanakkale, and Balıkesir in the Marmara region, and İzmir and Manisa in the Aegean region. In addition, they have settled in the Bayrampaşa, Küçükçekmece, Pendik, Esenler, and Alibeyköy districts of İstanbul, with these districts accounting for more than half of all immigrants. When the settlement geography of immigrants from Macedonia was examined, it was found that they chose to settle these cities and districts because of their similar climatic and geographical conditions to their home regions, because these are areas where relatives and acquaintances have already settled, and because of economic reasons.Referanslar

 • Ağanoğlu, H. Y. (2001). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanlar’ın Makus Talihi Göç. Kum Saati Yayınları, İstanbul google scholar
 • Ağanoğlu, H. Y. (2003). 1687’den Günümüze Rumeli’den Türk Göçlerinin Genel Değerlendirmesi (Konferans). Frankfurt google scholar
 • Arslan, S. (2008). Balkan Savaşları Sonrası Rumeli’den Türk Göçleri ve Osmanlı Devleti’nde İskanları (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne google scholar
 • Bıyıkoğlu, T. (1955). Trakya’da Millî Mücadele. I. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara google scholar
 • Bilgiseven, A. K. (1987). Yugoslavya’da Türk Kültürü. Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul google scholar
 • Çavuşoğlu, H. (2006). Yugoslavya-Makedonya’dan Türkiye’ye 1952-67 ‘Kitlesel’ Göçü ve Bursa’daki Göçmen Kesimi’. Karadeniz Araştırmaları,Karam Araştırma ve Yayıncılık, Cilt III, Sayı 10-Yaz, 107-147, Çorum google scholar
 • Çavuşoğlu, H. (2007). Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye’ye Göçler ve Nedenleri. Bilig, Bahar, Sayı: 41, 83-104, Ankara google scholar
 • Doğanay, F. (1996). Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi. Toplum ve Göç, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, DİE- Sosyoloji Derneği Yayını,Mersin google scholar
 • Geray, C. (1962). Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler (1923 – 1961), Türk İktisadi Gelişmesi Araştırma Projesi, Ankara google scholar
 • Geray, C. (1962). Türkiye’den ve Türkiye’ye göçler ve göçmenlerin iskânı: 1923-1960. Siyasal Bilgiler Fak., Maliye Enst.. google scholar
 • Halaçoğlu, A. (1994). Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913). Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara google scholar
 • Hamza, Y. (1995). ‘’Balkan Savaşları ve Makedonya Türkleri’’ İttihat ve Terakki Partisi ve Osmanlı İmparatoru’nda II. Meşrutiyet’in İlanı. Üsküp google scholar
 • Kaplanoğlu, R. Ve Kaplanoğlu, O. (2004). Bursa’nın Göç Tarihi. Nilüfer Belediyesi Yayınları, Bursa google scholar
 • Kızılçaoğlu, A. (2014). Makedonya Coğrafyası. Aktüel Yayınları Alfa Akademi, Bursa google scholar
 • Köksal, Ü. (2004). Yugoslavya’dan Türkiye’ye Göçler (1923-1960) (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Trabzon google scholar
 • Özlem, K. (2011). ‘’Balkan Göçmenleri ve Türkiye’deki Siyasi Seçimler. http: // www.21yyte.org google scholar
 • Sarınay, Y. (2011). Cumhuriyet Döneminde Balkan Ülkelerinden Ankara’ya Yapılan Göçler (1923-1990). Atatürk Araştırma Dergisi, 27 (80), 352-387 google scholar
 • Ünal, S. (2008). Sosyal Bütünleşme ve Kimlik Bağlamında Türkiye’deki Balkan Göçmenleri Üzerine Bir Değerlendirme (İzmir’den Bir Örneklem) google scholar
 • (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın google scholar
 • Ünal, S. (2012). Sosyal-Mekânsal-Siyasal Kümelenme Biçimi Olarak İzmir Kentinde Balkan (Rumeli) Kimliği. Çağdaş Yerel Yönetimler, Sayı 3,Aydın google scholar
 • Zaim, S. (1958). Son Yugoslav Muhacirleri Hakkında Rapor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.