BÖLÜM


DOI :10.26650/PB/PS12.2019.002.060   IUP :10.26650/PB/PS12.2019.002.060    Tam Metin (PDF)

Spatial statistics analysis of forest fires in Antalya province

Kerime KarabacakRüya BayarÖzlem Türkşen

In this study, it is aimed to examine the fires in the forests of Antalya province, which has Turkey’s highest forest area, and to establish and grade the forest fire risk zones by using spatial statistics analysis of GIS softwares (spatial descriptive statistics, spatial point pattern analysis, spatial autocorrelation analysis). In accordance with this purpose; 321 forest fires in 2013 and 242 forest fires in 2018 fire data were transferred to the GIS software in which the characteristics such as the cause, location, time, type of fire were recorded. According to start point of the recorded forest fires locations, was used “Spatial Statistics Module” to examined descriptive statistics (measurement of the central tendency, measurement of distribution). Also spatial pattern analysis (quadrat analysis, nearest neighbor analysis) and spatial autocorrelation (global spatial autocorrelation, local spatial autocorrelation) methods were used to evaluate the fires data according to both location and characteristics. As a result of the quadrat analysis, a risk region was obtained. According to the results of spatial autocorrelation, the areas where temperature, relative humidity and wind speed showed the highest clustering also formed a separate risk zone. With the result of obtained by overlapping these two statistical risk areas was revealed areas of forest fire by locally risk in Antalya province. Accordingly, all forests of Antalya province are at risk of fire, but only 4% of them are at low risk, while 76% are at high risk for forest fires. Referanslar

 • Abdi, O., Kamkar, B., Shirvani, Z., Teixeria da Silva, J. A. & Buchroithner, M. F. (2015). Spatial-statistical analysis of factors determining forest fires: a case study from Golestan, Northeast Iran. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 9(1), 267-280. google scholar
 • Ahmad, F. & Goparaju, L. (2017). Geospatial Assessment of Forest Fires in Jharkhand (India). Indian Journal of Science and Technology, 10(21),1-7. google scholar
 • Anselin, L. (1992). Spatial data analysis with GIS: an introduction to application in the social sciences, National Center for Geographic Information google scholar
 • and Analysis, University of California, Santa Barbara, Technical Report, 92(10) (www.ncgia.ucsb.edu/Publications/Tech_Reports/92/9210.PDF,12.06.2019). google scholar
 • Asri, İ., Çorumluoğlu, Ö. ve Özdemir, E. (2015). CBS destekli orman yangını risk dağılım analizi: Antalya örneği. 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara: 25-28 Mart. google scholar
 • Barreal, J. ve Loureiro, M. L. (2015). Modelling spatial patterns and temporal trends of wildfires in Galicia (NW Spain). Forest Systems, 24(2), 1-18. google scholar
 • Duran, C. (2014). Mersin ilindeki orman yangınlarının başlangıç noktalarına göre mekânsal analizi (2001-2013). Ormancılık Araştırma Dergisi,2014/1, A, 1:1, 38-49. google scholar
 • Feltman, J. A., Straka, T. J., Post, C. J. & Sperry, S. L. (2012). Geospatial analysis application to forecast wildfire occurrences in South Carolina.Forests, 3, 265-282. google scholar
 • Fischer, M. M. & Wang, J. (2011). Spatial Data Analysis: Models, Methods and Techniques. Springer Science & Business Media. google scholar
 • Gayır, B ve Arslan, O. (2018). Orman yangınlarının CBS tabanlı konumsal istatistik analizi: 2011-2015 yılları arasında Muğla orman bölge sınırları içerisinde çıkan yangınlar. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 4(1), 46-62. google scholar
 • Goleiji, E., Hosseini, S. M., Khorasani, N. & Monavari, S. M. (2017). Forest fire risk assessment-an integrated approach based on multicriteria evaluation. Environ Monit Assess, 189(612), 1-9. google scholar
 • Karabulut, M., Karakoç, A., Gürbüz, M. ve Kızılelma, Y. (2013). Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanarak Başkonuş Dağı’nda (Kahramanmaraş) orman yangını risk alanlarının belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(24), 171-179. google scholar
 • Küçükosmanoğlu, A. (1994). Ülkemizde orman yangınları ve yangın sezonları. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 44(1-2), 121-128. google scholar
 • Neyişçi T., Ayaşlıgil, Y. ve Sönmezışık, S. (1999). Yangına dirençli orman kurma ilkeleri. Tübitak-Togtag-1342, TMMOB Orman Müh. Odası Yayın No: 21. Ankara. google scholar
 • Orman Genel Müdürlüğü (1995). Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde uygulama esasları. Orman Bakanlığı, OGM Yayınları Tebliğ No:285, Tasnif No: IV- 1427, Ankara. google scholar
 • OGM, İllere göre orman varlığı (www.ogm.gov.tr/Sayfalar/Ormanlarimiz/Illere-Gore-Orman-Varligi.aspx: 10.07.5019) google scholar
 • Preisler, H. K., Brillinger, D. R., Burgan, R. E. & Benoit, J. W. (2004). Probability based models for estimation of wildfire risk. International Journal of Wildland Fire, 13(2), 133-142. google scholar
 • Prestemon, J. P., Pye, J. M., Butry, D. T., Holmes, T. P. & Mercer, D. E. (2002). Understanding broadscale wildfire risks in a humandominated landscape. Forest Science , 48(4), 685-693. google scholar
 • Şen, S. (2018). Betimleyici İstatistikler. (https://sedatsen.files.wordpress.com/2018/12/2.SUNUM_-1.pdf, 16.07.2019) google scholar
 • Tuia, D., Ratle, F., Lasaponara, R., Telesca, L. & Kanevski, M. (2008). Scan statistics analysis of forest fire clusters. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 13,1689–1694. google scholar
 • Türkşen, Ö. (2019). An application of spatial statistics: Spatial analysis of simulated fault plane geodetic points. BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 21(1),81-93. google scholar
 • Vega Orozco, C. D., Kanevski, M., Tonini, M. & Conedera, M. (2010). Geostatistical analysis of spatio-temporal forest fire data. Geophysical google scholar
 • Research Abstracts, 12, EGU2010-3235. google scholar


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.